NINH BÌNH

Đưa Gia Viễn trở thành huyện trọng điểm công nghiệp

09:26:10 | 26/8/2021

Kết thúc nhiệm kỳ 2015 - 2020, Gia Viễn khẳng định bước tiến mạnh mẽ trên con đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa. 

Thành quả này là kết tinh cho cả quá trình nỗ lực phấn đấu không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà với quyết tâm đưa Gia Viễn trở thành huyện trọng điểm về công nghiệp của tỉnh Ninh Bình.

Theo ông Dương Đức Đằng, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế, UBND huyện đã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện và chủ đề công tác năm 2021: “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”. Cùng với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của các cấp, các ngành cũng như đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong huyện, Gia Viễn đạt được nhiều kết quả khả quan. Sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 16.154,5 tỷ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó trọng điểm tại Khu công nghiệp Gián Khẩu như: Lắp ráp ô tô Thành Công ước tăng 24,7%; Công ty May Đài Loan ước tăng 40,3%; Công ty Sanico sản xuất linh kiện điện tử ước tăng 43,4%...

Vốn đầu tư phát triển thực hiện ước đạt 998,7 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ, đạt 19,23% kế hoạch, trong đó: vốn ngân sách nhà nước ước đạt 226,47 tỷ đồng, chiếm 22,67%; vốn ngoài nhà nước ước đạt 772,23 tỷ đồng, chiếm 77,32%. Công tác quản lý vốn đầu tư phát triển đảm bảo chặt chẽ theo quy định của pháp luật và được tập trung đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm của huyện. 

Về nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng đạt 7.443 ha, sản lượng lương thực có hạt đạt 40.209,6 tấn. Chăn nuôi gia súc và gia cầm tiếp tục tăng về số lượng, ước khoảng 907 nghìn con, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020. Diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 1.297 ha, tăng 5,3%; sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch ước đạt 1.863 tấn, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Công tác quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng tiếp tục được quan tâm, huyện đã trồng được 65.000 cây phân tán các loại, đạt 40,6% kế hoạch. 

Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện 6 tháng ước 129,77 tỷ đồng, đạt 119,9% dự toán. Chi ngân sách nhà nước ước thực hiện 570,56 tỷ đồng, bằng 93,6% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển 226,47 tỷ đồng, chi thường xuyên 344,09 tỷ đồng. Công tác thu chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, có hiệu quả, đảm bảo đúng nguyên tắc, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cơ bản đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Nguồn: Vietnam Business Forum

Sự kiện sắp tới

Mời tham gia Hội chợ Thương mại Indonesia 2022

19/10 – 19/12/2022

Hội nghị Triển lãm Indonesia (ICE), thành phố BSD