QUẢNG TRỊ

Ngành Tài nguyên và môi trường: Nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư

11:06:17 | 13/12/2021

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Quảng Trị đã tham mưu, thực hiện nhiều giải pháp sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên vừa tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đẩy mạnh sản xuất kinh doanh (SXKD) và triển khai các dự án. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trường Khoa - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị về nội dung này. Trần Trang thực hiện.

Ông có thể chia sẻ kết quả nổi bật trong công tác quản lý TN&MT tỉnh Quảng Trị thời gian qua?

Sở TN&MT đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về quản lý TN&MT và đạt một số kết quả như:

- Thực hiện tốt việc giao, cho thuê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, phát triển cơ sở hạ tầng các khu đô thị mới; tích cực triển khai tạo quỹ đất sạch; rà soát, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

- Hoạt động khai thác khoáng sản dần đi vào nề nếp. Các doanh nghiệp đã chấp hành tốt các yêu cầu giấy phép và quy định của pháp luật; chú trọng đầu tư công nghệ tiên tiến trong khai thác, chế biến làm tăng giá trị khoáng sản, cung cấp vật liệu cho công trình hạ tầng. Hàng năm, các đơn vị khai khoáng nộp ngân sách tỉnh trung bình trên 70 - 75 tỷ đồng.

- Tăng cường thanh kiểm tra, giám sát việc bảo vệ môi trường (BVMT) với các cơ sở SXKD, khu công nghiệp. Chú trọng công tác thẩm định đánh giá tác động môi trường; các hoạt động giám sát, cảnh báo ô nhiễm; đầu tư mạng lưới quan trắc, giám sát môi trường ven biển; giám sát xả thải vào nguồn nước; quản lý chất thải rắn. Triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, đẩy mạnh tuyên truyền BVMT biển, hải đảo cho cán bộ và nhân dân.

Ngoài ra, Sở đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; đã tham mưu, xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành các thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực TN&MT.

Để nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên khoáng sản và BVMT, ngành đã tham mưu, thực hiện các giải pháp nào, thưa ông?

Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án “Tăng cường năng lực quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025”. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt, Sở sẽ phối hợp với các ngành, địa phương triển khai nhằm đảm bảo công tác quản lý khoáng sản đạt hiệu quả cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), hạn chế ảnh hưởng đến môi trường, dân sinh.

Sở cũng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật về lĩnh vực TN&MT. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định hồ sơ hoạt động khoáng sản, đảm bảo khai thác khoáng sản hạn chế ảnh hưởng môi trường.

Bên cạnh thực hiện nghiêm túc Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 06/7/2017, Sở cũng đã phối hợp với các địa phương trong quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm với hoạt động khoáng sản; ngăn chặn việc khai thác khu vực giáp ranh, nhất là cát, sỏi lòng sông, đất san lấp, đồng thời yêu cầu đơn vị được cấp phép thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Cùng với đó là tăng cường việc thanh - kiểm tra hoạt động khoáng sản của các đơn vị được cấp phép. Công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy phép hoạt động, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, sử dụng lãng phí nguồn tài nguyên khoáng sản cũng được quan tâm gắn liền với việc kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương, nhất là cấp xã khi để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài hoặc gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, Sở tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về khoáng sản, kiện toàn bộ máy, tổ chức của ngành từ tỉnh đến địa phương; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức (CBCC) quản lý nhà nước về khoáng sản; tăng cường kỷ luật, kỷ cương CBCC trong thực hành công vụ.

Cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, giải phóng mặt bằng (GPMB)… hiện là “điểm nghẽn” trong thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh tại nhiều tỉnh, thành phố. Để góp phần tháo gỡ vướng mắc này, Sở đã tham mưu, thực hiện giải pháp nào?

Để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đòi hỏi nỗ lực của rất nhiều cấp, ngành. Tuy vậy, công tác Cấp giấy chứng nhận QSDĐ, GPMB là một khâu có ý nghĩa quan trọng và ở nhiều tỉnh, thành phố luôn là “điểm nghẽn” lớn.

Tại Quảng Trị, Sở đã tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp: Quyết liệt triển khai thực hiện việc đo đạc bản đồ địa chính chính quy, cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho người dân; tích cực chỉ đạo việc cấp Giấy chứng nhận khi người dân có nhu cấu cấp riêng lẻ… Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu các loại đất theo Chỉ thị 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ, đạt tỷ lệ trên 93,41% diện tích cần cấp giấy. Sở cũng tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế, gần đây nhất là Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Trong năm 2021, Sở đã tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt 17 hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đề xuất giải quyết kiến nghị, hướng dẫn cho các UBND cấp huyện, chủ đầu tư 58 vụ việc; tham gia trực tiếp đối thoại, giải thích các chế độ, chính sách cho người bị thu hồi đất, như công trình: Đường dây 500KV, Đường dây 220KV Đông Hà-Lao Bảo và Trạm biến áp Lao Bảo;...

Là cơ quan phụ trách theo dõi chỉ số “Tiếp cận đất đai” thuộc Chỉ số PCI, Sở đã thực hiện giải pháp nào để tạo thuận lợi, sự hài lòng cho doanh nghiệp, nhà đầu tư?

Năm 2020, chỉ số Tiếp cận đất đai tỉnh Quảng Trị đạt 6,95 điểm, xếp 19/63 tỉnh, thành phố. Có được kết quả đáng khích lệ này là nhờ sự nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp xã, sự vào cuộc của các cấp, ngành, trong đó ngành TN&MT có vai trò trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả của chỉ số Tiếp cận đất đai.

Thời gian qua, ngành đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp: Tham mưu ban hành các chính sách, quy định liên quan đến đất đai (như bảng giá đất định kỳ; danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất…); làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tạo quỹ đất “sạch”, công khai các thông tin về đất đai.

Sở cũng rà soát, công bố bộ TTHC, rút ngắn 50% thời gian giải quyết TTHC về đất đai; kịp thời tháo gỡ khó khăn trong GPMB, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng, giao, cho thuê đất; làm tốt công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho doanh nghiệp; thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ các dịch vụ công như: Đo đạc địa chính, kiểm đếm, bồi thường… để các công trình, dự án sớm triển khai.

Sở còn thường xuyên quán triệt, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt đạo đức công vụ, nghề nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư SXKD trên địa bàn tỉnh.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo " Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Mời tham gia Khóa đào tạo “Quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả và bền vững cho doanh nghiệp”

06-07/06/2024

Tầng 7, Tòa nhà VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.