NINH THUẬN

Hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả

11:15:17 | 28/6/2022

Qua 30 năm đổi mới và phát triển, ngành Y tế tỉnh Ninh Thuận đã gặt hái được những thành tựu nổi bật, nhiều kỹ thuật mới trong điều trị được triển khai thành công, đặc biệt tỷ lệ hài lòng của người dân đối với các thầy thuốc tăng dần. Để thấy rõ hơn những bước tiến quan trọng của ngành trong công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Vũ Chương - Giám đốc Sở Y tế Ninh Thuận. Kim Oanh thực hiện.

Ông có thể cho biết một số thành tựu của ngành Y tế tỉnh Ninh Thuận trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân thời gian qua?

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, hệ thống y tế trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm (sốt rét, sốt xuất huyết, tay chân miệng…) ngày càng giảm. Từ cuối năm 2019 đến nay, ngay khi có dịch bệnh Covid-19 bùng phát, ngành cùng các cấp, các ngành, đoàn thể, các địa phương phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh như tăng tốc xét nghiệm, khoanh vùng, truy vết nhanh, cách ly đúng quy định, đồng thời bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội. Các chương trình mục tiêu về y tế - dân số đều đạt và vượt chỉ tiêu của Bộ Y tế giao. Cụ thể năm 2021 đạt 10,2 bác sĩ/vạn dân; có 91,5% trạm y tế xã/phường có bác sĩ; 93,8% xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế; trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 12,5%... Theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội tỉnh, tính đến cuối năm 2021 có 556.065/596.049 người tham gia BHYT; tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 93,3% (chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2021 của tỉnh là 92%).

Ngành đã chủ động phát triển chuyên môn, khoa học kỹ thuật thông qua Đề án 1816, Bệnh viện vệ tinh và chuyển giao gói kỹ thuật của các bệnh viện tuyến trên. Nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao đã thực hiện thành thạo, góp phần cứu sống nhiều trường hợp bệnh nặng, nguy kịch mà đa số trước đây tử vong hoặc phải chuyển viện lên tuyến trên. Phong cách, thái độ phục vụ người bệnh có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh tăng theo các năm, trong đó năm 2019 là 81,1%, đến năm 2020 tỷ lệ này tăng lên 84,4%. Đặc biệt là Bệnh viện Đa khoa tỉnh đủ điều kiện nâng lên Bệnh viện hạng I với quy mô 1000 giường, được Bộ Y tế bình chọn là cơ sở xanh, sạch, đẹp, xếp hạng thứ ba trong toàn quốc vào năm 2019.

Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), chuyển đổi số được ngành chú trọng ra sao, thưa ông?

Giai đoạn 2016-2022, công tác cải cách hành chính được tỉnh đẩy mạnh, tạo bước chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế. Tính đến nay, Sở có 81 thủ tục thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và 20 thủ tục thực hiện tại đơn vị (do đặc thù ngành). 81/81 thủ tục đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (đạt 100%); 37 thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong năm 2021, toàn bộ các cơ sở khám chữa bệnh đã sử dụng 100% phần mềm Quản lý, liên thông dữ liệu, giám định BHYT; cập nhật, nâng cấp lên hệ thống HIS L2. Triển khai thực hiện phần mềm Thống kê y tế điện tử, các phần mềm đánh giá chất lượng bệnh viện, bệnh viện an toàn…

Thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Cơ chế một cửa tiếp tục được đẩy mạnh triển khai với nhiều cách làm mới, tạo chuyển biến trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; không có tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn hay chậm trễ. Chú trọng tới việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Để tiếp tục tạo đột phá và khẳng định vai trò, vị thế, thời gian tới ngành Y tế có những định hướng nào?

Trong nhiệm kỳ tới, để tiếp tục tạo đột phá và khẳng định vai trò, vị thế của ngành đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, cần thiết phải hoàn thiện hệ thống y tế công lập theo hướng hiện đại, đồng bộ gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ y tế của Nhân dân, phục vụ Nhân dân, vì Nhân dân. Từng bước đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển, nâng cao năng lực ứng phó với tình hình dịch bệnh nhằm tạo cơ hội thuận lợi cho mọi người dân được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe với chất lượng ngày càng cao.

Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho các tuyến phục vụ công tác chuyên môn. Triển khai Đề án phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh hạng I giai đoạn 2021 - 2025 với quy mô 1.200 giường, thành lập thêm phòng Công tác xã hội, phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học, Trung tâm Can thiệp tim mạch - Kỹ thuật cao... Tập trung đào tạo nguồn nhân lực y tế đáp ứng cho hệ thống y tế công lập, đảm bảo 100% bệnh viện có đủ bác sĩ làm việc và 100% trạm y tế xã có bác sĩ luân phiên về khám chữa bệnh cho Nhân dân. Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Đề án Xây dựng và phát triển y tế cơ sở. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn liền với chuyển đổi số, ứng dụng CNTT; đẩy mạnh xã hội hóa công tác y tế...

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum