KIÊN GIANG

Hiện đại hóa hoạt động quan trắc môi trường

15:22:18 | 6/9/2022

Xác định phương châm không đánh đổi môi trường lấy kinh tế và phục vụ phát triển bền vững, Kiên Giang luôn chú trọng các hoạt động quan trắc môi trường, thực hiện đầy đủ các thành phần bao gồm không khí, nước và đất; hiện đại hóa và nâng cao năng lực quan trắc, tích cực góp phần bảo vệ môi trường của tỉnh nhà.


Trụ sở Trung tâm Quan trắc TN&MT Kiên Giang

Đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang, có nhiệm vụ quan trắc, giám sát môi trường trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ công tác báo cáo hiện trạng môi trường hàng năm và định kỳ 05 năm theo quy định của Bộ TN&MT. Đồng thời, phối hợp thực hiện công tác quan trắc môi trường phục vụ nhiệm vụ đột xuất; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo yêu cầu.

Với chức năng dịch vụ công, Trung tâm thực hiện các loại dịch vụ về báo cáo đánh giá tác động môi trường; giấy phép môi trường các loại; quan trắc môi trường định kỳ hàng năm cho các doanh nghiệp;… giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Trung tâm đã được Bộ TN&MT chỉ định hoạt động quan trắc và thử nghiệm với mã VIMCERTS 181 và công nhận Vilas 384 theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 đảm bảo chất lượng kết quả quan trắc.

Trong quá trình hoạt động, được sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của Sở TN&MT cùng sự phấn đấu của toàn thể viên chức, người lao động, Trung tâm luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần phục vụ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và là địa chỉ tin cậy cho các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp liên hệ thực hiện các thủ tục về môi trường trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại

Trung tâm đã chủ động, linh hoạt trong phương thức hoạt động; kiện toàn cơ cấu tổ chức; quan tâm đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho viên chức, người lao động theo hướng chuyên nghiệp hóa, chuyên môn hóa.

Cùng với đó, đơn vị tăng cường đầu tư mua sắm các trang thiết bị hiện đại phục vụ hoạt động quan trắc, phân tích các chỉ tiêu trong môi trường đất, nước, không khí.

Đặc biệt, giám sát, đánh giá các tiêu chuẩn môi trường được coi là lĩnh vực khá “nhạy cảm” nên Trung tâm luôn đặt yếu tố công khai, minh bạch lên hàng đầu. Tất cả quy trình, đánh giá quan trắc đều được thực hiện theo đúng quy trình, quy định. Tinh thần này được quán triệt đến toàn bộ cán bộ, viên chức và người lao động, giúp người dân theo dõi đa chiều và cùng giám sát với cơ quan chức năng về công tác quản lý môi trường.

Bên cạnh đó, hướng đến việc xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng, thấu hiểu và nắm bắt nhu cầu của khách hàng, Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh cũng tăng cường mở rộng dịch vụ, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ; hỗ trợ doanh nghiệp khi có các chính sách, quy định mới; điều chỉnh để tạo thuận lợi trong thực hiện các thủ tục, theo quy định của Luật bảo vệ môi trường. Điều đó đã mang lại sự hài lòng cho doanh nghiệp, góp phần cải cách chỉ số Năng lực cạnh tranh của ngành nói riêng và Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nói chung.

Định hướng đến năm 2025, Trung tâm tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao năng lực quan trắc môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bắt kịp với xu hướng hiện đại hóa, tiến tới hòa nhập với trình độ quản lý môi trường thông minh.

Thời gian tới, Trung tâm sẽ đầu tư, trang bị, bổ sung thiết bị để thực hiện các thông số quan trắc theo tiêu chuẩn của quy chuẩn Việt Nam; đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quan trắc môi trường…

Thông tin liên hệ: 
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
Lô D11, khu vực 2, phường Vĩnh Lạc, TP.Rạch Giá, Kiên Giang  
Điện thoại: 0297.3919995; 
Email: quantracmtkg@gmail.com

Cùng với đó, tham mưu Sở TN&MT thực hiện nhiệm vụ rà soát, điều chỉnh mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương; trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí hằng năm để thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường đảm bảo tần suất quan trắc, thông số quan trắc theo quy định.

Đơn vị sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân mà còn phát triển bền vững kinh tế - xã hội”, Giám đốc Trung tâm Trần Quốc Bình khẳng định.

 

Hương Giang (Vietnam Business Forum)