PHÚ YÊN

Ngành Tài nguyên và Môi trường: Cải cách vì người dân và doanh nghiệp

16:00:11 | 21/9/2022

Ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Phú Yên đang tích cực đổi mới công tác tham mưu, quản lý; cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (DN). Qua đó, góp phần xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, nâng cao chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và thúc đẩy thu hút đầu tư. Phỏng vấn của phóng viên Vietnam Business Forum với ông Đặng Ngọc Anh, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Phú Yên.

Xin ông cho biết việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành TN&MT Phú Yên trong năm 2022?

Năm 2022, ngành TN&MT Phú Yên tiếp tục rà soát tham mưu UBND tỉnh ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo, hướng dẫn các quy định mới; đồng thời bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực TN&MT.

Bên cạnh đó là quản lý chặt chẽ đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; đẩy nhanh đấu giá các khu đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tham mưu UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng.

Ngành cũng đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực TN&MT, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm; giải quyết đơn thư khiếu nại, không để phát sinh các điểm nóng phức tạp.

Song song với đó, tích cực kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm; nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Rà soát, quản lý chặt chẽ khai thác khoáng sản; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Trên cơ sở các chức năng và nhiệm vụ được giao, ngành đã, đang tham mưu thực hiện các giải pháp hoạt động nào góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, thưa ông?

Nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, những năm qua, Sở TN&MT tỉnh đã chỉ đạo công khai, minh bạch các thông tin về đất đai (quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…) trên website của sở và phương tiện thông tin đại chúng để các nhà đầu tư, DN dễ dàng tìm hiểu, tiếp cận; đồng thời chủ động hướng dẫn các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường thuộc thẩm quyền quản lý.

Sở cũng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án đo đạc, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai… làm cơ sở nâng cao hiệu quả quản lý, giải quyết nhu cầu của người sử dụng đất.

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh xây dựng Quy chế phối hợp với cơ quan thuế, tài chính giúp giảm thời gian, chi phí cho người dân và DN; xây dựng quy chế phối hợp giữa Sở TN&MT, Văn phòng Đăng ký đất đai và Bưu điện để thống nhất phương thức tiếp nhận, luân chuyển, hồ sơ tài liệu và trả kết quả giải quyết TTHC…

Bên cạnh đó, chỉ đạo bộ phận chuyên môn cập nhật thông tin hồ sơ, giải quyết TTHC đầy đủ, công khai trên Cổng dịch vụ công tỉnh. Ngoài ra, tiến hành rà soát, đề xuất tăng tỷ lệ TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Ông đánh giá thế nào về chỉ số Tiếp cận đất đai của tỉnh thời gian qua? Ngành  đang thực hiện các giải pháp, hoạt động nào nhằm cải thiện điểm số, thứ hạng chỉ số quan trọng này?

Năm 2021, chỉ số Tiếp cận đất đai của Phú Yên đạt 6,33 điểm, giảm 0,13 điểm so với năm 2020. Từ năm 2017, chỉ số này có xu hướng tăng nhưng so với các địa phương khác trong khu vực chưa tăng vượt bậc.

Hiện Sở đang nỗ lực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoàn thiện các cơ chế, chính sách, cải cách TTHC nhằm giải quyết kịp thời vướng mắc của DN. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tiếp cận đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, DN đầu tư tại tỉnh.

Ngoài ra, Sở cũng chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tích cực tham mưu tìm kiếm các quỹ đất sạch, hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư bên ngoài vào tỉnh.

Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả việc lập, thực hiện quy hoạch; công khai, minh bạch các kế hoạch, quy hoạch sử dụng, thuê, chuyển mục đích sử dụng đất; giải quyết hồ sơ, thủ tục với thời gian nhanh nhất, thuận lợi nhất cho các tổ chức, DN, nhà đầu tư.

Tiếp tục rà soát, đề xuất UBND tỉnh cắt giảm các TTHC (đặc biệt là lĩnh vực đất đai) xuống mức thấp nhất. Rà soát hướng dẫn hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý các trường hợp bất cập trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo công tác thu hồi, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuận lợi, thông suốt.

Chất lượng, hiệu quả công tác cải cách TTHC của ngành được thực hiện ra sao? Đâu là các “điểm nghẽn” cần tập trung tháo gỡ, thưa ông?

Những năm qua, Sở TN&MT luôn xác định cải cách TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt phải được đặt lên hàng đầu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và tạo đà phát triển bền vững.

Sở đã chỉ đạo các phòng, đơn vị chấn chỉnh và thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động, trong đó tập trung cải cách với 03 trọng tâm là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy và hiện đại hóa nền hành chính.

Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục bám sát các Chương trình hành động, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành, góp phần nâng cao chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và thúc đẩy thu hút đầu tư.

Phú Yên đang nỗ lực bứt phá tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư chọn lọc, chú trọng các dự án tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường... Xin ông chia sẻ thêm về vấn đề này?

Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa và trách nhiệm, những năm qua, Sở TN&MT đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng góp phần quản lý, kiểm soát cơ bản hiệu quả trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về TN&MT. 

Thời gian tới, bên cạnh cải cách TTHC, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đúng quy trình, thủ tục triển khai dự án, Sở sẽ tập trung nâng cao chất lượng thẩm định các báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường… Từ đó, hỗ trợ DN nhận diện các tác động đến môi trường và có giải pháp phù hợp.

Bên cạnh đó, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách kêu gọi thu hút đầu tư, chú trọng các dự án có quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm tài nguyên, thân thiện với môi trường....

Trân trọng cảm ơn ông!

Ngô Khuyến(Vietnam Business Forum)