YÊN BÁI

Yên Bái: Phát huy vai trò của người uy tín trong xây dựng nông thôn mới

09:44:32 | 8/11/2022

Người có uy tín đóng góp vai trò quan trọng, là cầu nối gắn kết giữa chính quyền các cấp với nhân dân trong xây dựng NTM ở địa phương. Họ không chỉ là "hạt nhân” tập hợp, đoàn kết nhân dân mà còn trực tiếp có những đóng góp quan trọng vào sự ổn định, phát triển của các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Toàn huyện Văn Chấn – Yên Bái hiện có 162 người được bầu là người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Họ thực sự đã trở thành lực lượng nòng cốt, cầu nối giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân. Qua đó, góp phần củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư’’, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu.

Đến nay, toàn huyện đã có 9 xã đạt chuẩn NTM, trong đó 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Có được kết quả đó phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Xác định đây là một nhiệm vụ khó đối với xã vùng cao đặc biệt khó khăn khu vực thượng huyện, song với quyết tâm đặt ra, cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của nhân dân, đặc biệt là phát huy vai trò chủ thể của những người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Theo bà Dương Phương Lan - người uy tín trong cộng đồng thôn Nà Kè luôn năng nổ tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, tôn tạo cảnh quan môi trường, nhất là chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập. "Nhận thấy đời sống của nhân dân trong thôn còn khó khăn, nhiều tập tục lạc hậu đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, tôi cùng các đồng chí trong Chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn kiên trì vận động nhân dân từng bước thay đổi tư duy, nhận thức. Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tuyên truyền với nhiều hình thức làm sao để người dân không tự ty mà tự giác tham gia thực hiện các tiêu chí, nhất là tiêu chí về vệ sinh môi trường, tiêu chí hộ nghèo”.Bà Lan chia sẻ

Phát huy vai trò và trách nhiệm với cộng đồng, người có uy tín ở Văn Chấn đã trở thành lực lượng nòng cốt trong thực hiện tuyên truyền, vận động đồng bào ở khu dân cư xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn vệ sinh môi trường, xóa bỏ hủ tục lạc hậu…. Nhiều người có uy tín đã tích cực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bảo Đan (Vietnam Business Forum)