BÌNH ĐỊNH

Gia tăng sức hấp dẫn cho các khu công nghiệp, khu kinh tế

12:28:10 | 10/4/2023

Bình Định xác định phát triển các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) là một trong những động lực tăng trưởng, phát triển mới. Để thu hút đầu tư, phát triển các KCN, KKT, tỉnh đã và đang tạo ra nhiều lợi thế cạnh tranh, vượt trội nhờ môi trường đầu tư thông thoáng, thủ tục hành chính (TTHC) đơn giản, gọn nhẹ.


Ông Đặng Vĩnh Sơn, Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh Bình Định

Trọng điểm thu hút đầu tư

Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Định có KKT Nhơn Hội (trong KKT có 03 KCN) và 07 KCN ngoài KKT. Các KCN đã hình thành và đang thu hút đầu tư bao gồm: KCN Phú Tài, KCN Long Mỹ, KCN Nhơn Hòa, KCN Hòa Hội, KCN Nhơn Hội (Khu A, Khu B), KCN Becamex Bình Định. Hiện nay, Ban Quản lý KKT đang triển khai các thủ tục để thành lập KCN Cát Trinh, KCN Bình Nghi và KCN Long Mỹ (giai đoạn 2).

Thời gian qua, tình hình thế giới và trong nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, tác động không nhỏ đến hoạt động thu hút đầu tư. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức Ban Quản lý KKT, kết quả thu hút đầu tư vào các KCN và KKT Nhơn Hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Năm 2022, tổng vốn thu hút đầu tư là 20.261 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 101,3% kế hoạch năm), đã tiếp nhận đăng ký đầu tư mới 22 dự án với tổng vốn đăng ký là 5.147 tỷ đồng, điều chỉnh 45 dự án với vốn tăng 15.114 tỷ đồng. Trong 02 tháng đầu năm 2023 đã thu hút mới 1.087 tỷ đồng, cụ thể: Cấp mới 04 dự án với vốn đăng ký 290 tỷ đồng; điều chỉnh 09 dự án với vốn tăng thêm 797 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn KKT Nhơn Hội và các KCN có 394 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 145.695 tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện khoảng 47.570 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 33% tổng vốn đăng ký). Trong đó, có 39 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với vốn đăng ký 818 triệu USD. KKT và các KCN đã thu hút nhiều dự án đầu tư trên nhiều lĩnh vực như: Năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời), du lịch, dịch vụ của các tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Hoạt động của doanh nghiệp trong KKT Nhơn Hội và các KCN đã mang lại động lực tăng trưởng lớn cho tỉnh. Năm 2022, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong KKT và các KCN đạt 47.000 tỷ đồng, tăng 14,72% so với cùng kỳ năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu đạt 523 triệu USD, tăng 23,3%. Các doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước 940 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong 2 tháng đầu năm 2023, các doanh nghiệp hoạt động trong KKT Nhơn Hội và các KCN đạt tổng doanh thu hơn 7.000 tỷ đồng, tăng 13,32% so với cùng kỳ; giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 93 triệu USD, tăng 16,7%.

Chủ động tạo sức hút mới

Xác định cải cách TTHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, bên cạnh lợi thế về vị trí địa kinh tế, tài nguyên, nhân lực, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư,… những năm gần đây, công tác đẩy mạnh cải cách TTHC, “số hóa” và đổi mới điều hành, xúc tiến đầu tư đã và đang được Ban Quản lý KKT tỉnh Bình Định chú trọng triển khai.

Trong đó, tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo Ban trong thực hiện cải cách hành chính (CCHC); kiểm tra, giám sát, đôn đốc CCHC và các giải pháp để cải thiện, nâng cao vị trí xếp hạng Chỉ số CCHC của Ban theo Kế hoạch CCHC ban hành. Rà soát, đề xuất mở rộng danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đề xuất UBND tỉnh phê duyệt nội dung đơn giản hóa một số TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban.

Ngoài ra, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, tiến tới chính quyền điện tử theo kế hoạch chung của tỉnh. Duy trì áp dụng quy trình xử lý công việc theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đã được công bố.

Trong công tác xúc tiến đầu tư, việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh và thông tin về môi trường, chính sách đầu tư của địa phương được triển khai qua nhiều hình thức trực tiếp, trực tuyến để chuyển tải thông tin đầy đủ, nhanh chóng đến nhà đầu tư. Song song với thu hút vốn đầu tư, Ban cũng đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ, giữ chân nhà đầu tư, đồng hành, hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư hoạt động.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác giáo dục, nâng cao tinh thần, thái độ, ý thức phục vụ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, đặc biệt là những cán bộ, công chức có quan hệ trực tiếp với doanh nghiệp; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, chậm trễ trong giải quyết công việc.

Năm 2023, Ban quản lý KKT tỉnh Bình Định đặt mục tiêu thu hút vốn đầu tư vào KKT Nhơn Hội và các KCN đạt 3.192 tỷ đồng, tăng 2,15 lần so với năm 2022. Doanh thu của các doanh nghiệp đạt 54.190 tỷ đồng, tăng 15,2%; kim ngạch xuất khẩu đạt 602 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước 1.059 tỷ đồng.

Ông Đặng Vĩnh Sơn - Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh Bình Định cho biết, định hướng năm 2023 thu hút đầu tư vào các KCN và KKT Nhơn Hội sẽ tập trung vào các dự án sản xuất công nghiệp có quy mô lớn, hàm lượng khoa học kỹ thuật cao nhằm tạo động lực góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với quyết tâm cải cách cùng những chính sách hỗ trợ hợp lý cho nhà đầu tư và doanh nghiệp, thời gian tới KCN, KKT trên địa bàn sẽ tiếp tục là điểm đến cho các nhà đầu tư, đóng góp tích cực hơn, ấn tượng hơn, hiệu quả hơn để xứng đáng là động lực, đòn bẩy cho sự phát triển của tỉnh Bình Định.

Hoài Nam (Vietnam Business Forum)