BẮC KẠN

Sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất trong giải phóng mặt bằng và tiếp cận đất đai

08:06:06 | 1/5/2023

Không chỉ nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý tài nguyên - môi trường, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bắc Kạn còn công khai các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thông tin về khu đất, quỹ đất sạch để doanh nghiệp (DN), người dân dễ dàng tiếp cận,… Trao đổi của ông Nông Ngọc Duyên - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh với phóng viên xung quanh những nỗ lực này.  

Ông có thể cho biết những giải pháp hữu hiệu, đồng bộ của ngành TN&MT nhằm cải thiện Chỉ số “Tiếp cận đất đai” đã được giao chủ trì để thực hiện thành công Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025?

Thời gian qua, ngành TN&MT tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện Chỉ số “Tiếp cận đất đai”- một trong các chỉ số thành phần quan trọng của PCI. Cụ thể:

Một là, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được Sở quan tâm tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày (áp dụng cho các tổ chức nói chung). Quá trình thực hiện, Sở TN&MT đã luôn chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) đảm bảo đúng quy định, thời hạn.

Hai là, các giải pháp nhằm giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), bàn giao sớm mặt bằng các dự án theo quy định của Luật Đất đai.

Đồng hành, tạo thuận lợi cho DN khi đầu tư vào Bắc Kạn, thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương thực hiện một số giải pháp sau:

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân  hiểu đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của các công trình, dự án đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để tạo sự đồng thuận trong việc chấp hành và thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Tăng cường quản lý theo quy hoạch và quy định của pháp luật nhằm ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện bồi thường, GPMB và tái định cư; thực hiện tốt công tác tái định cư khi thu hồi đất ở, việc xây dựng các khu tái định cư phải được ưu tiên thực hiện trước trong quy trình bồi thường, GPMB.

Để tạo lòng tin của nhân dân trong việc thu hồi đất, bồi thường, GPMB tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các dự án thực hiện không đúng mục đích được giao, dự án chậm thực hiện sau khi đã thực hiện xong công tác bồi thường, GPMB. Đồng thời, giải quyết thỏa đáng, kịp thời các trường hợp khiếu nại, tố cáo để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

Thực hiện nghiêm việc cưỡng chế thu hồi đất và bảo vệ thi công đối với các trường hợp cố tình chống đối, không chấp hành Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (áp dụng đối với dự án thuộc trường hợp được Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai).

UBND các huyện, thành phố cân đối, bố trí kinh phí nguồn thu từ đất (dành tối thiểu 10%) để thu hồi đất, GPMB theo quy hoạch, sẵn sàng có mặt bằng “sạch” cho các nhà đầu tư tiến hành triển khai thực hiện dự án.


Công dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Cam kết của ngành TN&MT gửi tới các nhà đầu tư, DN đối với Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn năm 2023 là gì, thưa ông?

“Tiếp cận đất đai” là một trong các chỉ số thành phần quan trọng của PCI, phản ánh chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai của các địa phương cấp tỉnh nhằm xây dựng môi trường thuận lợi cho sự phát triển DN. Do vậy, để thực hiện tốt và nâng cao Chỉ số “Tiếp cận đất đai”, Sở TN&MT đưa ra một số cam kết như sau:

(1) Tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số PCI tỉnh Bắc Kạn năm 2023 và các quy định có liên quan.

(2) Rà soát, đánh giá TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Sở (tập trung rà soát các TTHC thuộc lĩnh vực đất đai) nhằm kịp thời phát hiện và đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ TTHC, quy định có liên quan không cần thiết, không phù hợp; đơn giản hóa việc thực hiện TTHC và cắt giảm chi phí về thời gian, tài chính cho người dân và DN; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các TTHC bảo đảm đúng và trước thời gian quy định. Chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính và Đề án nâng cao Chỉ số PCI.

(3) Hướng dẫn các địa phương tuân thủ nghiêm ngặt quy định về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tăng cường công tác tuyên truyền đến các tổ chức và nhân dân nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm về thực hiện các chính sách, pháp luật về đất đai, TTHC, nâng cao PCI.

(4) Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các DN, nhà đầu tư đến tìm hiểu cũng như thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nhất là về GPMB và các thủ tục về đất đai, môi trường. Thực hiện tốt công tác định giá đất cụ thể bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, sát với giá thị trường.

(5) Tổ chức đối thoại, giao lưu trực tuyến hỗ trợ DN; tham gia và cho ý kiến kịp thời đối với các dự án đầu tư của tỉnh tại các cuộc họp để giải quyết các khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách đối với người dân, DN. 

(6) Hướng dẫn các nhà đầu tư, DN thực hiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

(7) Tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai và cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền đất; chủ động đăng ký đất đai, cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất  thông qua dịch vụ công, tạo điều kiện để DN tiếp cận và sẵn sàng cung cấp thông tin đất đai.

Thời gian tới, Sở TN&MT tỉnh sẽ luôn đồng hành, sát cánh, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất; đồng thời, mong muốn các DN, nhà đầu tư tiếp tục hợp tác, gắn bó, chung tay đưa Bắc Kạn ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.

Trân trọng cảm ơn ông!

Bích Hạnh (Vietnam Business Forum)