ĐẮK NÔNG

Thu hút đầu tư vào Đắk Nông: Bám sát 3 trụ cột

08:39:41 | 17/5/2023

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 -2025 xác định: Công nghiệp alumin, luyện nhôm và năng lượng tái tạo; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch là 3 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đây cũng là 3 lĩnh vực trọng tâm mà tỉnh Đắk Nông đang nỗ lực thu hút đầu tư. Phóng viên Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Trần Đình Ninh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông.


Dự án Quảng trường Trung tâm TP.Gia Nghĩa là dự án trọng điểm của tỉnh Đắk Nông, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2025

Ông có thể cho biết kết quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông những năm qua?

Từ khi thành lập đến nay, tỉnh Đắk Nông đã thu hút đầu tư được 407 dự án với tổng vốn đăng ký trên 76.500 tỷ đồng. Trong đó, thu hút vốn FDI là 13 dự án với tổng vốn đầu tư 17.600 tỷ đồng, chiếm 23% tổng vốn đăng ký, thu hút vốn đầu tư trong nước là 394 dự án với tổng vốn đầu tư là 58.900 tỷ đồng, chiếm 77% tổng vốn đăng ký.

Ông đánh giá như thế nào về những kết quả trên?

Nhìn chung các dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Đắk Nông đã dần chuyển dịch theo chiều sâu, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội cũng như tiềm năng lợi thế của địa phương. Các dự án được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, triển khai đúng quy định. Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư vào tỉnh còn hạn chế nhất định, quy mô các dự án còn nhỏ, chưa có nhiều dự án lớn có tính tác động đến tình hình kinh tế - xã hội địa phương. Có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính của sự hạn chế nêu trên là do cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội của tỉnh còn hạn chế, năng lực cạnh tranh, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh còn nhiều bất cập.

Với xuất phát điểm của Đắk Nông, kết quả trên có thể xem cũng là một sự thành công, cố gắng rất lớn của địa phương?

Đúng vậy, Đắk Nông là tỉnh mới thành lập từ năm 2004, xuất phát điểm là một tỉnh nghèo. Để có được kết quả trên trong điều kiện khó khăn cả về nhân lực và vật lực, cơ sở hạ tầng thấp kém đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn. Có rất nhiều tồn tại, vướng mắc trong quá trình thu hút đầu tư, triển khai thực hiện các dự án đầu tư, tỉnh phải rất sát sao, quyết liệt cùng nhà đầu tư tháo gỡ. Minh chứng cho nỗ lực của tỉnh trong vấn đề cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh là Chỉ số PCI của Đắk Nông năm 2022 đã vươn lên xếp hạng 38/63 tỉnh, thành, tăng 14 bậc so với năm 2021.

Ông nhận định thế nào về tiềm năng và cơ hội để thu hút đầu tư của Đắk Nông trong thời gian tới?

Đắk Nông có rất nhiều tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên. Trữ lượng boxit loại tốt nhất thế giới và lớn nhất cả nước với khoảng 5,4 tỷ tấn nguyên khai; có tổng số giờ nắng cao, đạt từ 2000 - 2600 giờ/năm; bức xạ mặt trời trung bình 150kcal/m2, chiếm khoảng 2.000 - 5000 giờ/năm; hướng gió thịnh hành mùa mưa là Tây Nam, mùa khô là Đông Bắc với tốc độ gió bình quân 2,4 - 5,4m/s. Đắk Nông được đánh giá có tiềm năng, lợi thế lớn để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời. Điều kiện địa hình, khí hậu phong phú, đa dạng, quỹ đất nông nghiệp lớn tạo lợi thế lớn cho Đắk Nông trong phát triển công nghiệp bôxit- nhôm, nông nghiệpp ứng dụng công nghệ cao và dịch vụ du lịch.

Tỉnh đã và đang có những giải pháp gì để tăng hiệu quả xúc tiến đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội?

Hiện nay, Đắk Nông đang tập trung hoàn thiện Quy hoạch tổng thể tỉnh. Tỉnh xác định quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến 2050 là nhiệm vụ rất quan trọng, cần phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành vì quy hoạch chung của tỉnh có tính định hướng, dẫn dắt, là cơ sở pháp lý để thực hiện các quy hoạch ngành, đảm bảo tính thống nhất hỗ trợ lẫn nhau. Tỉnh đã, đang và sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên cơ sở quy hoạch chung của tỉnh được phê duyệt, sẽ tập trung các nguồn lực hoặc huy động từ xã hội để sớm phát triển các quy hoạch ngành, phát triển 3 trụ cột đã xác định tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cụ thể là: (1) Phát triển công nghiệp alumin, luyện nhôm và năng lượng tái tạo; xây dựng Đắk Nông trở thành trung tâm công nghiệp quốc gia; (2) Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bền vững theo chuỗi giá trị; phát triển kinh tế rừng, trồng và chế biến dược liệu; tăng sức cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm nông nghiệp chủ lực; (3) Phát triển du lịch trên nền tảng phát huy các lợi thế tự nhiên, các giá trị văn hóa - đặc trưng sinh thái bản địa, Công viên địa chất toàn cầu Unesco Đắk Nông.

Ngoai ra, tỉnh sẽ quan tâm đổi mới phương thức, phạm vi xúc tiến để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có uy tín, năng lực để thực hiện các dự án lớn có tác động mạnh đến sự phát triển kinh tế của tỉnh. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum