ĐỒNG NAI

Các KCN Đồng Nai: Đơn giản hóa thủ tục hành chính

16:38:16 | 16/6/2010

Tính đến nay tại các KCN có 638 dự án FDI và 179 dự án trong nước đi vào hoạt động, với tổng vốn 10.340,3 triệu USD và 16.653,74 tỷ đồng; 45 dự án FDI và 25 dự án trong nước đang xây dựng, với tổng vốn 365,93 triệu USD và 2.476,85 tỷ đồng; 76 dự án FDI và 71 dự án trong nước chưa triển khai, với tổng vốn 671,8 triệu USD và 5.558,46 tỷ đồng.

Liên quan đến những kết quả này, phóng viên tạp chí Vietnam Business Forum đã phỏng vấn Võ Thanh Lập, Trưởng ban Ban quản lý các KCN Đồng Nai.

Xin ông đánh giá lại tiến độ xây dựng CSHT và công tác triển khai các dự án đầu tư của các KCN Đồng Nai trong năm 2008 và những tháng đầu năm 2009?

Hiện nay, tỉnh Đồng Nai có 29 KCN được thành lập, trong đó có 22 KCN đã xây dựng các hạng mục hạ tầng thiết yếu, 7 KCN đang trong quá trình đền bù, san lấp mặt bằng và triển khai xây dựng các hạng mục hạ tầng. Nhìn chung, tiến độ triển khai xây dựng CSHT của các KCN Đồng Nai trong năm 2008 và 7 tháng đầu năm 2009 còn chậm mặc dầu tốc độ có tăng so với năm 2007 và vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư. Trong năm 2008, các công ty kinh doanh hạ tầng KCN đầu tư khoảng 37 triệu USD để xây dựng các hạng mục hạ tầng KCN, tăng 40 % so với tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng năm 2007 (năm 2007 đầu tư khoảng 26,39 triệu USD); Trong 7 tháng đầu năm 2009, các công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng đầu tư khoảng 11,53 triệu USD xây dựng các hạng mục hạ tầng KCN.

Luỹ kế vốn đầu tư xây dựng hạ tầng KCN thực hiện đến tháng 7/2009 là 322,023 triệu USD, đạt 61,37 % so với kế hoạch. Ngoài lý do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế gây khó khăn cho doanh nghiệp khiến một số chủ đầu tư phải giãn tiến độ đầu tư thì nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, năng lực của một số chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng còn hạn chế. Bản thân các chủ đầu tư chưa tập trung cao và chưa có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cho công tác này.

Xin ông cho biết, công tác cải cách hành chính, đơn giản hoá thủ tục nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong KCN được thực hiện như thế nào trong thời gian qua và trong năm 2008 có những đổi mới gì?

Công tác cải cách hành chính, đơn giản hoá thủ tục hành chính (TTHC) luôn được Lãnh đạo Ban quan tâm, nhắc nhở và được thực hiện tốt tại Ban Quản lý theo hướng công khai, minh bạch và đơn giản hoá nhằm tạo sự thuận lợi, phục vụ hiệu quả yêu cầu của doanh nghiệp trong KCN; đồng thời Ban Quản lý cũng đẩy mạnh thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” và kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan. Ban Quản lý áp dụng mô hình “một cửa” và áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 từ năm 2003. Từ tháng 7/2007 đến nay, cơ chế “một cửa liên thông” được áp dụng trong công tác cấp Giấy chứng nhận đầu tư, mã số thuế và con dấu cho doanh nghiệp.

Trong công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính, Ban Quản lý thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính, bãi bỏ những thủ tục không phù hợp với quy định của pháp luật, đơn giản hóa các thủ tục hoặc kiến nghị sửa đổi các thủ tục cho phù hợp với thực tế.

Trong năm 2008, Ban Quản lý tiếp tục thực hiện tốt cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”, rà soát và đề nghị bãi bỏ 1 thủ tục. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tích cực phát huy tác dụng trong việc tiếp nhận và trả hồ sơ. Tất cả hồ sơ đều được giải quyết theo quy trình thủ tục ISO và đảm bảo thời gian xử lý hồ sơ đúng hẹn đạt 99%; một số trường hợp trễ hẹn là do Ban Quản lý phải xin ý kiến của các Bộ, ngành liên quan. Ngoài ra, Ban Quản lý cũng đã phối hợp với Cục Thuế và Công an tỉnh tiến hành cấp Giấy chứng nhận đầu tư, mã số thuế và con dấu cho 30 dự án. Tất cả các hồ sơ dự án đều được giải quyết nhanh chóng trước thời hạn, tạo được ấn tượng tốt cho các nhà đầu tư.

Cũng trong năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/NĐ-CP ngày 14/3/2009 về khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế. Theo đó, Ban Quản lý được bổ sung một số nhiệm vụ mới trên các lĩnh vực: lao động, quy hoạch xây dựng, môi trường. Ngày 27/5/2009, Ban Quản lý ban hành quy định các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”. Trong đó có 5 thủ tục trước đây đã triển khai thực hiện 4 thủ tục mới. Tất cả các thủ tục này đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2000, được công khai tại Tổ Tiếp nhận và Trả kết quả, trang web của Ban Quản lý để doanh nghiệp biết và giám sát việc thực hiện các thủ tục tại Ban Quản lý.

Năm 2009, thực hiện việc rà soát, thống kê các thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ và Kế hoạch số 713/KH-UBND ngày 30/1/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai, Ban Quản lý đã tiến hành rà soát theo danh mục thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: Lao động, Đầu tư, Môi trường… Theo đó, Ban Quản lý phải thực hiện 220 TTHC. Quá trình rà soát lần 1, Ban Quản lý thống kê giảm 155 TTHC, tăng 13 TTHC, tổng số TTHC còn lại là 78 TTHC. Quá trình rà soát lần 2, Ban Quản lý thống kê bãi bỏ 6 thủ tục, bổ sung 11 thủ tục mới (trong đó có 4 thủ tục do tách thủ tục cũ), giảm 1 thủ tục do nhập thủ tục. Như vậy, hiện nay Ban Quản lý đang thực hiện 82 TTTHC .

Thời gian qua, khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng tới việc thu hút các dự án đầu tư, Vậy công tác xúc tiến thu hút đầu tư vào KCN trong thời gian tới đã được chuẩn bị như thế nào, thưa ông?

Trong năm 2009, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục đối phó với tình trạng suy giảm kinh tế. Ngoài ra, cuộc khủng hoảng tài chính thế giới làm cho nguồn vốn FDI toàn cầu bị thu hẹp lại và ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam trong giai đoạn 2009 – 2010. Điều này tác động trực tiếp đến kết quả thu hút đầu tư vào các KCN Đồng Nai trong năm 2008. Do vậy, việc thu hút đầu tư vào các KCN Đồng Nai trong năm 2009 bị sụt giảm đáng kể. Từ đầu năm đến giữa tháng 8/2009, các KCN Đồng Nai thu hút được tổng cộng 228,74 triệu USD (bao gồm: 43,2 triệu USD vốn cấp mới và 185,5 triệu USD điều chỉnh tăng vốn).

Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố do ảnh hưởng chung của việc suy giảm kinh tế toàn cầu thì hiện nay tỉnh Đồng Nai đang có chủ trương lựa chọn thu hút đầu tư. Hiện nay, tỷ lệ cho thuê đất trong các KCN Đồng Nai đạt khoảng 60% tổng diện tích đất dùng để cho thuê (6.002,53 ha). Do vậy, tỉnh Đồng Nai có chủ trương thu hút đầu tư các dự án có công nghệ sạch, ít phát sinh nước thải, ngoài ra không cấp phép đầu tư cho các dự án vào các KCN chưa xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung. Do vậy, kết quả thu hút đầu tư trong thời gian qua cũng bị ảnh hưởng phần nào. Tuy nhiên, việc đề ra chủ trương trên là đúng và góp phần định hướng cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai theo hướng bền vững.

Trong năm 2008, tỉnh Đồng Nai đã cử một nhóm công tác đi tìm hiểu thị trường Úc để giới thiệu về tiềm năng đầu tư vào Đồng Nai. Theo dự kiến, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức chương trình hội thảo xúc tiến đầu tư tại Sydney và Melbourne trong tháng 6/2009. Tuy nhiên, do tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu nên các đối tác Úc đề nghị tỉnh Đồng Nai xem xét lại thời điểm tổ chức chương trình và hội thảo xúc tiến đầu tư tại Úc. Ban Quản lý vẫn thường xuyên duy trì mối quan hệ và cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình đầu tư tại các KCN cho các tổ chức xúc tiến đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Thông qua đó, các tổ chức này thường hướng dẫn một số nhà đầu tư tiềm năng đến tìm hiểu môi trường đầu tư của Đồng Nai. Trong thời gian qua, Ban Quản lý đã gửi cho AMCHAM một số brochure giới thiệu về tỉnh Đồng Nai và các KCN Đồng Nai để giới thiệu về đầu tư tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, các công ty kinh doanh hạ tầng các KCN trên địa bàn Tỉnh vẫn thường xuyên chủ động trong việc xúc tiến đầu tư thông qua các kênh khách hàng riêng của mình.

Xuân Long