TÂY NINH

Sở xây dựng Tây Ninh: Đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính

16:42:08 | 2/8/2010

Trong bối cảnh đó Chính phủ và Bộ Xây dựng đang nỗ lực để hoàn thiện dần công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng, nhiều Nghị định Chính phủ, Sở Xây dựng Tây Ninh đã kịp thời nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản theo thẩm quyền, đưa quy định pháp luật Nhà nước vào thực tiễn quản lý tại địa phương.

Trong năm 2009 và 5 tháng đầu năm 2010, UBND tỉnh đã ban hành hơn 20 quyết định quy định thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đối với các lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý chi phí xây dựng; vật liệu xây dựng; quy hoạch xây dựng; quy hoạch phát triển nhà ở; quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị; cấp giấy phép xây dựng… Các quy định này liên tục được rà soát, điều chỉnh và ngày càng hoàn thiện hơn, góp phần đáng kể đến việc phát triển ngành và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thông qua đề án 30 của Chính phủ, Sở Xây dựng Tây Ninh đề xuất UBND tỉnh tham mưu Chính phủ và Bộ Xây dựng điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trên 90% thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, trong đó có 12/45 thủ tục được đề nghị bãi bỏ toàn bộ.

Từ năm 2007 đến nay, Sở đã vận hành tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả các thủ tục hành chính. Qua phương thức quản lý này, có trên 97% hồ sơ giải quyết tại Sở đều được trả kết quả đúng và trước hẹn, đạt yêu cầu về thẩm định hồ sơ. Chưa có tình trạng khiếu nại, phàn nàn của người dân và doanh nghiệp đối với chất lượng phục vụ của Sở Xây dựng Tây Ninh. Hiện nay, Sở đang tiến hành xây dựng website làm phương tiện công khai quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh, ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện dịch vụ công, phục vụ hiệu quả hơn đối với hoạt động của Sở Xây dựng nói riêng và ngành xây dựng cả nước nói chung.

Một thành tựu của ngành xây dựng Tây Ninh thời gian gần đây là thực hiện việc phủ kín quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, trong đó bao gồm xây dựng đô thị và một số điểm dân cư nông thôn. Đặc điểm chung của Tây Ninh là khu vực đô thị (gồm 1 thị xã và 8 thị trấn) đã được lập quy hoạch xây dựng từ những năm 1990 đến 2003. So với quy định hiện hành và so với tình hình phát triển kinh tế-xã hội trong tỉnh, khu vực hiện nay có nhiều thay đổi như sự hình thành, phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu đi kèm với khu đô thị-dịch vụ…do đó, việc quy hoạch xây dựng là cần thiết. Chủ trương của UBND tỉnh là đến cuối 2010 phải cơ bản hoàn thành quy hoạch chi tiết xây dựng thị xã và các thị trấn trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở triển khai các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát triển kinh tế, triển khai quy hoạch xây dựng nông thôn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành xây dựng vẫn gặp không ít những khó khăn. Các khu nhà ở, thương mại chưa thu hút nhiều nhà đầu tư. Trong 2 năm gần đây, UBND tỉnh đã có thông báo kêu gọi đầu tư cùng các chính sách khuyến khích kèm theo nhưng hiệu quả chưa cao. Chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cũng là bài toán khó cho ngành xây dựng tỉnh. Phần lớn công trình trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ, có tính đơn lẻ, phần lớn là công trình dân dụng nên yếu tố lợi nhuận mang lại không cao, không kích thích hoạt động cũng như thu hút nhân lực ngành xây dựng có chất lượng đến hoạt động tại tỉnh. Bộ máy quản lý dự án chưa chuyên môn hóa, các tổ chức tư vấn quản lý dự án hầu hết là nhỏ, lẻ, chưa thật sự mạnh để góp phần mang lại hiệu quả tốt. Thêm vào đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa phát triển đồng bộ, trong đó việc xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu vực thị xã Tây Ninh là nhu cầu cấp thiết, làm cơ sở cho dự án phát triển đô thị, hiện đang xây dựng nhưng còn chậm.

Để khắc phục những hạn chế trên, cần có sự phối hợp các ngành, các cấp. Ngành xây dựng Tây Ninh đã cố gắng hoàn thiện dần hệ thống văn bản pháp luật, chuẩn bị các đồ án quy hoạch xây dựng sẵn sàng làm cơ sở cho các dự án phát triển tiếp theo. Bên cạnh đó ngành xây dựng Tây Ninh thực hiện một số giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước, phục vụ quyền lợi công dân và doanh nghiệp một cách tốt nhất để góp phần khắc phục dần các khó khăn hiện nay. Ngoài ra, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh các giải pháp về sự phân công, phân cấp quản lý nhằm tăng cường sự phối hợp giữa ngành xây dựng và các ngành có liên quan, giữa cấp tỉnh và cấp huyện với mục đích mang lại hiệu quả cao hơn.

Tiến Lợi