ĐẮK LẮK

Bắt nhịp cùng tốc độ phát triển kinh tế

09:12:54 | 22/2/2011

Năm 2010, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự chỉ đạo giúp đỡ về chuyên môn của Bộ Thông tin & Truyền thông; sự phối hợp của các ngành, các cấp liên quan, Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk đã đạt được thành tựu khả quan trên nhiều lĩnh vực.

Hiện nay toàn tỉnh có 05 đơn vị hoạt động kinh doanh về lĩnh vực bưu chính và chuyển phát. Mạng lưới điểm phục vụ bưu chính trên toàn tỉnh tính đến nay có 31 điểm bưu cục (tăng 15% so với năm 2009); 137 điểm Bưu điện văn hoá xã đang hoạt động (tăng 0,7% so với năm 2009); bán kính phục vụ bình quân đạt 4,3 km/1 điểm bưu cục (giảm 0,13 km so với năm 2009); số xã có báo đọc trong ngày 153/153 xã (tăng 0,65% so với 2009).

Về lĩnh vực viễn thông Đắk Lắk có 7 nhà cung cấp dịch vụ gồm: Vinaphone, MobiFone, Viettel, EVN Telecom, Sfone, Gtel và Vietnamobile. Trong năm 2010, các doanh nghiệp viễn thông vẫn duy trì được mức đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông và chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao. Doanh thu viễn thông tiếp tục tăng trưởng, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng chung của tỉnh. Năm 2010, tổng doanh thu ước đạt 1.532,5 tỷ đồng; tổng đầu tư ước đạt 180,3 tỷ đồng.

Việc đưa ứng dụng CNTT trong cơ quan của tỉnh Đắk Lắk là một trong những nhiệm vụ quan trọng được ngành thông tin truyền thông quan tâm triển khai. Hiện nay hầu hết các cơ quan nhà nước đã trang bị máy tính làm việc, tỷ lệ cán bộ sử dụng máy tính để làm việc đạt trên 80%, tỷ lệ các cơ quan có mạng LAN là 92,3%, tỷ lệ các cơ quan có kết nối Internet đạt 99,4%; 100% các cơ quan sử dụng hệ thống Email của tỉnh để gửi nhận báo cáo, văn bản và trao đổi công việc. Đã có 100% các trường THPT đã có phòng học máy tính và kết nối Internet, 100% số trường THPT đã đưa tin học vào giảng dạy chính khoá. Nhiều cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng website để đưa thông tin lên mạng và phục vụ công tác. Một số trang website của cơ quan nhà nước đã cung cấp một số dịch vụ như: cho phép đăng ký kinh doanh qua mạng, gia hạn giấy phép kinh doanh, thay đổi ngành nghề kinh doanh… một số trang thông tin điện tử hoạt động cung cấp giá cả thị trường sản phẩm của Đắk Lắk, phục vụ điều hành kinh tế và kinh doanh của người dân cũng như doanh nghiệp.

Đặc biệt trong năm Sở đã tiến hành xây dựng và đưa Cổng thông tin điện tử của tỉnh chính thức đi vào hoạt động, các mục nội dung thông tin cơ bản đã và đang được cập nhật đầy đủ theo quy định. Các thủ tục hành chính đã được đăng tải công khai, đầy đủ. Các thông tin về chính trị, KT-XH, chính sách đầu tư của tỉnh, văn bản QPPL... được cập nhật hằng ngày. Riêng đối với lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3 sắp diễn ra vào đầu tháng 3/2011, Sở cũng đã tiến hành tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng website riêng phục vụ cho lễ hội.

Về lĩnh vực báo chí xuất bản, ngoài 3 cơ quan báo chí được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép là Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk, tạp chí Chư Yang Sin (Hội văn học Nghệ thuật Đắk Lắk), trên địa bàn tỉnh còn có 2 tạp chí, 14 bản tin, các nội san, tờ thông tin (của các Hội, Sở ban ngành trong tỉnh) và 9 văn phòng đại diện của các cơ quan báo chí Trung ương. Định kỳ Sở TTTT phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh cùng các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng, quý, năm nhằm đánh giá kết quả hoạt động báo chí và định hướng tập trung tuyên truyền các sự kiện nổi bật về chính trị, kinh tế, các ngày lễ lớn trong năm, bám sát các sự kiện, những vấn đề phát sinh trong đời sống hàng ngày để thông tin nhanh, đầy đủ và kịp thời về mọi diễn biến của tình hình đất nước, qua đó, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm do báo chí phản ánh.

Đến nay, có thể tự hào khẳng định rằng: Từ chỗ nhỏ bé về tổ chức, thô sơ về công nghệ, lạc hậu về kỹ thuật, ngày nay bộ mặt ngành Thông tin truyền thông nói chung và Bưu chính -Viễn thông Đắk Lắk đã hoàn toàn đổi mới, hiện đại. Tỷ trọng đóng góp vào Ngân sách Nhà nước ngày càng lớn.

Với công việc được giao là Trưởng ban truyền thông và đối ngoại phục vụ lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3 sắp tới, trước mắt, Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk tập trung triển khai công tác tuyên truyền cho lễ hội, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị công tác họp báo về Lễ hội tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đắk Lắk nhằm đẩy mạnh việc quảng bá về những thế mạnh của cà phê Buôn Ma Thuột nói riêng, của cà phê Việt Nam nói chung; phổ biến, giới thiệu nội dung các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3 - năm 2011... Bên cạnh đó, Sở chủ trì theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện công tác thông tin, truyền thông về Lễ hội theo kế hoạch được tỉnh phê duyệt.

Kim Bảo