KHÁNH HOÀ

Triển khai hiệu quả các dự án nhà ở xã hội

9:32:11 AM | 2/12/2011

Bằng sự phấn đấu tích cực, ngành xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, ngành đã luôn tích cực hỗ trợ các dự án nhà ở chính sách xã hội và nhà ở tái định cư cho các đối tượng đang sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước cần phải thu hồi. Thời gian tới, ngành xây dựng tiếp tục hoàn thành các dự án nhà ở sinh viên, công nhân, nhà ở thu nhập thấp trên địa bàn, tạo điều kiện cho những mọi đối tượng có được nhà ở kịp thời.

Trong lĩnh vực quản lý quy hoạch, đến nay,8 đô thị và 3 khu vực xã (được công nhận đạt các tiêu chuẩn là đô thị loại V thuộc địa bàn các huyện, TX Ninh Hòa; TP Cam Ranh, TP.Nha Trang) đã có quy hoạch chung được lập và phê duyệt. Riêng thị trấn Trường Sa là huyện đảo đặc thù nên chưa được lập quy hoạch chung đô thị, Sở Xây dựng đã xây dựng kế hoạch trong năm 2013 sẽ tổ chức lập quy hoạch chung đô thị đối với thị trấn Trường Sa. Công tác phát triển đô thị cũng được thực hiện tốt. Sở Xây dựng đã phối hợp cùng các ngành và UBND các địa phương đã hoàn thành 12 đề án phân loại cho các đô thị trong tỉnh.

Trong lĩnh vực nhà ở và kinh doanh bất động sản thì ngành đã hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 1). Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ xây dựng xong nhà ở cho 1.191 hộ/1.223 hộ. Về dự án Ký túc xá sinh viên Nha Trang đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ có tổng mức đầu tư 65,53 tỷ đồng, hiện nay đã hoàn thành hơn 1/2 khối lượng xây lắp.

Theo ông Lê Văn Dẻ - Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa thì trong lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng, Sở đã làm tốt công tác hướng dẫn triển khai thực hiện những văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành. Tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh ban hành các quyết định, văn bản hướng dẫn thực hiện Thông tư, chỉ thị do Bộ Xây dựng ban hành. Sở cũng quyết tâm thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra quản lý trật tự xây dựng tại các đô thị, công tác cải cách thủ tục hành chính...

Chia sẻ về mục tiêu phát triển trong thời gian tới, ông Dẻ cho biết: Ngành xây dựng tổ chức phối hợp chặt chẽ với các địa phương để triển khai Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 2), với một số mục tiêu chính: Tỷ lệ đô thị hóa tăng từ 48,77% năm 2010 lên 60% vào năm 2015; Nâng cấp quản lý cho các đô thị được công nhận là đô thị loại IV và các khu vực xã được công nhận đạt các tiêu chuẩn là đô thị loại V trên địa bàn các huyện Vạn Ninh, Diên Khánh và thị xã Ninh Hòa; Công nhận đô thị loại V cho 4 khu vực: xã Ninh An và xã Ninh Thọ thuộc thị xã Ninh Hòa; xã Diên Phước và xã Diên Lạc thuộc huyện Diên Khánh; Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thiết yếu cho huyện đảo Trường Sa theo định hướng phát triển kinh tế biển gắn liền với an ninh quốc phòng biển đảo; toàn tỉnh Khánh Hòa trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương.

Khánh Hòa cũng sẽ hoàn thành việc xây dựng Đề án Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020; Triển khai đề án “một cửa” theo hướng hiện đại hóa tại Sở Xây dựng. Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thành công tác bán nhà theo Nghị định số 61/CP; hoàn thành các dự án nhà ở sinh viên, công nhân, nhà ở thu nhập thấp trên địa bàn.

Đan Thy