BẮC GIANG

Huyện Yên Dũng: Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế

10:07:41 | 28/8/2012

Trong 6 tháng đầu năm 2012, huyện Yên Dũng đã tập trung cao công tác chỉ đạo, cụ thể hóa các giải pháp điều hành, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó huyện đã đạt được những kết quả quan trọng, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng 11,62%, cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển biến tích cực.

Ông Dương Văn Quang, Chủ tịch UBND huyện

Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, diện tích lúa hàng hóa tăng 289 ha so với cùng kỳ, nâng tổng diện tích lúa hàng hóa lên 2.508 ha, chiếm 33,7% tổng diện tích. Tổng diện tích cây công nghiệp ngắn ngày, cây dược liệu, cây rau đậu các loại đều tăng về diện tích, sản lượng. Huyện luôn chú trọng các biện pháp chỉ đạo, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, trong đó 6 tháng đầu năm đã tổ chức 125 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 6.000 lượt người; cung ứng 122 tấn thóc giống và 2.964 tấn phân bón các loại theo phương thức trả chậm; triển khai các mô hình sản xuất mới, áp dụng, mở rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Là một huyện điểm của tỉnh trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Yên Dũng tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các xã rà soát, đăng ký và triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2012 theo kế hoạch; chỉ đạo hoàn thành cơ bản việc lập quy hoạch và xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới đối với các xã; triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng “Cánh đồng mẫu lớn” trên địa bàn 2 xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện là Cảnh Thụy và Tư Mại với quy mô 50 ha/cánh đồng.

Bên cạnh đó, Yên Dũng luôn chú trọng thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Đến nay trên địa bàn huyện có 5 cụm công nghiệp, có tổng số 134 doanh nghiệp, HTX; chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2012, toàn huyện đã có 13 doanh nghiệp và HTX mới được thành lập với tổng số vốn đăng ký 21,18 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp- TTCN đạt 85,408 tỷ đồng, đạt 61,46% KH.

Công tác tăng cường quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Toàn huyện hiện có 4 di tích được công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia, 67 di tích được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2012, “Mộc bản kinh phật Chùa Vĩnh Nghiêm, huyện Yên Dũng” đã được công nhận Di sản ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Chùa Kem được công nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt. UBND huyện Yên Dũng đã tập trung chuẩn bị tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận Di sản ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đối với “Mộc bản kinh phật Chùa Vĩnh Nghiêm vào đầu tháng 10/2012.

Ông Dương Văn Quang, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng cho biết: “Trong thời gian tới, huyện Yên Dũng sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh về đẩy mạnh một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, hoàn thành các dự án trọng điểm góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội”.

Phạm Mai