NINH BÌNH

Huyện Nho Quan: Hướng tới phát triển kinh tế toàn diện

2:15:07 PM | 9/10/2012

Là huyện miền núi còn nhiều khó khăn so với các địa phương khác của tỉnh Ninh Bình, song trong những năm gần đây Nho Quan đã khai thác tốt những thế mạnh của mình để đạt được những kết quả kinh tế đáng ghi nhận. Với sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, các ban ngành đoàn thể, cùng sự chung sức chung lòng và nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ nhân dân trong huyện, Nho Quan đã và đang từng ngày vượt qua khó khăn, tiến tới mục tiêu phát triển kinh tế toàn diện.

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội Huyện đặt ra đều hoàn thành và vượt mức. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm là 15,69% (vượt kế hoạch 3,69%). Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đều vượt KH, năm sau cao hơn năm trước. Riêng năm 2011, thu ngân sách đạt 86 tỷ đồng (vượt kế hoạch 10 tỷ). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường, văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị được giữ vững, công tác quốc phòng được tăng cường, năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.

Có được những kết quả ấy trước hết phải kể đến Đảng bộ và nhân dân trong toàn Huyện thời gian qua đã phát huy truyền thống đoàn kết, hăng hái thi đua công tác, lao động sản xuất. Bên cạnh đó Huyện tận dụng được các thế mạnh sẵn có như nguồn nguyên liệu phong phú của địa phương để đẩy mạnh phát triển công nghiệp, TTCN; Có cơ chế, chính sách kêu gọi, thu hút đầu tư hấp dẫn. Hiện trên địa bàn Huyện có các đơn vị sản xuất kinh doanh như Nhà máy Xi măng Phú Sơn, các nhà máy Gạch Phú Sơn, Gia Tường, Gia Lâm, Quỳnh Lưu, Văn Phú…

Đặc biệt, Nho Quan là huyện được thiên nhiên ưu đãi về thế mạnh để phát triển du lịch - dịch vụ như Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Chương, Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Cúc Phương, Động Vân Trình, Vườn quốc gia Cúc Phương với nhiều loại động thực vật quý hiếm có giá trị du lịch và nghiên cứu khoa học… Huyện còn phát huy thế mạnh đồi rừng để phát triển kinh tế trang trại, tập trung chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng hợp lý có năng suất, chất lượng cao như nuôi ong, dê, hươu, nhím,…

Thu Linh