QUẢNG NAM

Huyện Núi Thành: Thành công từ phát huy nội lực

09:36:47 | 14/6/2013

Năm 2012 đi qua, đánh dấu một năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Núi Thành tiếp tục vượt qua nhiều khó khăn thử thách để đạt được những thành tựu rất đáng tự hào. Trên tinh thần đổi mới về cách nghĩ, cách làm, huyện Núi Thành đã tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế địa phương. Theo đó kết thúc năm 2012, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Nhìn lại năm qua, Núi Thành đã có nhiều chuyển biến tích cực. Lĩnh vực kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định. Tổng GTSX thực hiện đạt 4.144,3 tỷ đồng, tăng 6,32% so với năm 2011. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó: công nghiệp 65,33%; thương mại-dịch vụ 17,21%; nông, lâm, ngư nghiệp 17,46%.

Trong năm, mặc dù sức mua thị trường cả nước giảm, hàng tồn kho tăng cao nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn duy trì sản xuất nên GTSX công nghiệp trên địa bàn vẫn tăng, đạt 2.996 tỷ đồng, tăng 5,05% so với năm 2011. GTSX các ngành thương mại – dịch vụ đạt 582,41 tỷ đồng, tăng 14,37% so với năm 2011. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 80,34 triệu USD, tăng 23,77% so với năm 2011. Riêng GTSX nông, lâm, ngư nghiệp đạt 565,86 tỷ đồng, tăng 5,46% so với năm 2011.

Về lĩnh vực giáo dục đã hoàn thành nhiệm vụ năm học 2011 – 2012; so với năm học trước, tỷ lệ học sinh đạt loại khá, giỏi tăng 5%; loại yếu, kém giảm 2%. Trong năm học này toàn huyện có 3 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 100%KH và nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 20 trường. Các chương trình mục tiêu Quốc gia về Y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc bảo vệ bà mẹ và trẻ em… được triển khai thực hiện tốt. Trong năm, công tác an sinh xã hội và giảm nghèo trên địa bàn có chuyển biến khá tích cực; đối tượng chính sách, người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội ngày càng được quan tâm nên tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 13,01% (năm 2011) xuống còn 10,69%.

Chủ tịch huyện Núi Thành, ông Trần Đình Tùng nhấn mạnh: “Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, bộ mặt nông thôn được thay đổi, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội từ biên giới đến nội địa được giữ vững… đã tạo tiền đề vững chắc cho chính quyền, nhân dân huyện Núi Thành tiếp tục bước vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2013”.

Theo đó bước vào năm 2013, với thế mạnh là huyện động lực, lực lượng lao động dồi dào, tài nguyên thiên nhiên phong phú; tiềm năng phát triển thương mại, du lịch lớn; là một trong những trung tâm ngư nghiệp mạnh của Duyên hải miền Trung; có KKT mở Chu Lai, các KCN Bắc Chu Lai, KCN Cảng và Dịch Vụ Hậu Cần Tam Hiệp, KCN Tam Anh và Khu Phi thuế quan cảng Kỳ Hà…sẽ là động lực phát triển của Núi Thành trong những năm tới. Đặc biệt các chính sách về phát triển công nghiệp của tỉnh tiếp tục được thực hiện sẽ là những cơ hội, điều kiện thuận lợi để Núi Thành đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH - HĐH.

Và để phát huy tiềm năng, tạo đà phát triển KT-XH cho một năm mới, Núi Thành đã và đang thể hiện rõ quan điểm chủ trương trên mọi lĩnh vực, trong đó việc tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện được coi là nhiệm vụ quan trọng mang tính chiến lược. Ngoài ra huyện tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ; đồng thời chú trọng phát triển nông nghiệp và nông thôn. Phấn đấu tổng GTSX trên địa bàn tăng 10% so với thực hiện năm 2012; sản lượng đánh bắt thủy sản 32.000 tấn; sản lượng nuôi trồng thủy sản 7.500 tấn; sản lượng lương thực 38.307 tấn; thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.759.559,4 triệu đồng; giải quyết việc làm mới trên 5.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9%....

Hy vọng với quyết tâm “Khai thác hiệu quả mọi tiềm năng thế mạnh sẵn có” cùng truyền thống đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Núi Thành sẽ phát huy tốt nội lực, vượt qua mọi khó khăn thách thức để giành được thắng lợi toàn diện; mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Đức Bình