HÀ GIANG

Thu hút mọi nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng

11:35:54 | 9/5/2014

Cùng với các cấp, các ngành tỉnh Hà Giang, trong những năm qua, Sở Xây dựng Hà Giang đã có nhiều cố gắng trong việc rà soát lại quy hoạch, năng động trong cải cách thủ tục hành chính nhằm hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp, thu hút nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng cũng để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo và tận dụng cơ hội từ liên kết kinh tế khu vực.

Tỉnh đã tăng cường kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài và các nguồn viện trợ đồng thời phối hợp với các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để quảng bá tiềm năng du lịch, nhất là Cao nguyên đá Đồng Văn và di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì. Hiện nay, Sở đã có tham mưu cho tỉnh về quy hoạch và xây dựng các khu công nghiệp, thương mại trên địa bàn trong thời gian qua. Có 16 dự án đăng ký đầu tư vào khu công nghiệp với tổng số vốn đầu tư là 5206.57 tỷ đồng, trong đó 11 dự án với tổng số vốn là 4.701 tỷ đồng được cấp giấy chứng nhận. Hầu hết các dự án đang trong quá trình đầu tư xây dựng và có 6 dự án đã đi vào hoạt động. Trong đó, Khu công nghiệp Bình Vàng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030,  tỉnh Hà Giang sẽ triển khai đầu tư xây dựng các cửa khẩu, lối mở. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, là điểm nhấn nhằm phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hà Giang. Trong đó, Sở xây dựng tỉnh Hà Giang tập trung vào quy hoạch và xây dựng các khu thương mại, nổi bật là khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy.

Hiện Sở Xây dựng đã và đang phối hợp với các ngành có liên quan và các địa phương trong tỉnh, tham mưu cho tỉnh lập kế hoạch, quy  hoạch thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Hà Giang giai đoạn 2009-2015., phát triển công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Sở đã cử cán bộ tham gia các đợt khảo sát các điểm mỏ đá tại các khu vực cao nguyên đá do BQL Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn chủ trì, từ đó đưa ra đề xuất, tham mưu cho UBND Tỉnh về các đợt kiểm tra, yêu cầu UBND các huyện thuộc Công viên kiên quyết đình chỉ khai thác đối với các điểm mỏ trái phép hoặc vi phạm các quy định bảo tồn. Hiện trên khu vực này đã chấm dứt hoàn toàn nạn khai thác đá bừa bãi, trái phép.


Để đạt được những kết quả như vậy, trong thời gian qua, Sở Xây dựng Hà Giang đã tích cực, chủ động và sáng tạo trong cải cách thủ tục hành chính nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng với doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Hà Giang xác định Cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược trong giai đoạn hiện nay.  Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thụ lý các yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân. Tất cả thủ tục hành chính đều được sở cắt giảm tối đa về thủ tục cũng như về thời gian thực hiện. Phát huy mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa vai trò chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu ngành, các cấp trong việc triển khai cơ chế một cửa; chủ động xây dựng, ban hành các văn bản quy định cơ chế liên thông trên nhiều lĩnh vực; thường xuyên cập nhật các văn bản hướng dẫn mới của nhà nước trong lĩnh vực ngành quản lý, bổ sung, bãi bỏ, Ban hành Bộ TTHC của đơn vị…Công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện cải cách thủ tục hành chính…

Dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm xây dựng và phát triển Hà Giang ngày một tiến kịp với các địa phương khác trong cả nước, toàn thể cán bộ của Sở Xây dựng nói riêng và của các cấp, ngành của Hà Giang nói chung đang từng ngày nỗ lực, góp sức vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh nhà.

Hà Thu