ĐẮK LẮK

Huyện Krông Anna: Khởi sắc từ phong trào xây dựng nông thôn mới

14:21:24 | 9/3/2015

Dù là một huyện còn nhiều khó khăn, thu nhập người dân còn thấp, song nhờ sự quyết liệt trong lãnh đạo điều hành, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lăk đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, diện mạo địa phương đã có nhiều khởi sắc.

Ông Nguyễn Đình Viên, Chủ tịch UBND huyện Krông Ana cho biết, huyện triển khai xây dựng chương trình xây dựng NTM từ năm 2011. Chương trình này được triển khai đồng bộ trên tất cả các xã, tuy nhiên, để có kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành, huyện đã chọn 2 xã làm điểm là xã Quảng Điền và Bình Hoà để thực hiện.

Để xây dựng NTM thành công đòi hỏi phải có sự quyết tâm của toàn xã hội, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân. Nhận thức được điều đó, ngay từ đầu, huyện Krông Ana xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Do đó, Huyện uỷ Krông Ana đã quan tâm chỉ đạo thường xuyên, quán triệt nghiêm túc đến tất cả các cấp uỷ, chính quyền và đoàn thể từ huyện đến xã, xác định rõ nhiệm vụ xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của các cấp uỷ đảng, chính quyền và hệ thống chính trị. Hội đồng nhân dân và UBND huyện cũng tăng cường công tác giám sát, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, ban ngành chịu trách nhiệm thực hiện các công việc gắn với các tiêu chí NTM ở từng xã, yêu cầu thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để mọi tầng lớn nhân dân tham gia xây dựng NTM trên địa bàn nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Đến nay, qua 4 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn, huyện đã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến được 87.500m2 đất, tham gia 38.000 ngày lao động, cải tạo hơn 250ha vườn tạp, xây dựng chỉnh trang 1.600 nhà ở và 1.800 công trình phụ, ước giá trị vận động đạt 164,7 tỷ đồng, trong đó tiền nhân dân góp để xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng khoảng trên 12 tỷ đồng.

Các hoạt động thực hiện đề án xây dựng NTM trên các xã đã và đang được triển khai thực hiện tích cực. Theo đánh giá, đến cuối năm 2014 toàn huyện đã hoàn thành 75/135 tiêu chí đạt chuẩn NTM, đạt 56%. Đến nay, hai xã điểm xây dựng NTM là xã Quảng Điền có 16 tiêu chí đạt và xã Bình Hoà có 13 tiêu chí đạt. Huyện Krông Ana đặt mục tiêu phấn đấu đến giữa 2015 xã Quảng Điền sẽ hoàn thành 19 tiêu chí, được công nhận xã NTM và đến năm 2016 xã Bình Hoà đạt 19 tiêu chí đạt xã NTM.

Ông Nguyễn Đình Viên chia sẻ chương trình xây dựng nông thôn mới có được thuận lợi lớn nhờ có sự đồng thuận của nhân dân và quyết tâm cao của hệ thống chính trị, nhưng cũng gặp không ít khó khăn do là Krông Ana hiện là địa phương kinh tế thuần nông nên thu nhập của người dân còn thấp ảnh hưởng đến công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM, nhất là việc đóng góp tiền của để xây dựng các công trình như: giao thông, thuỷ lợi, cơ sở văn hoá là hết sức khó khăn.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình sản xuất đem lại hiệu quả cao nhưng công tác nhân rộng mô hình ra diện rộng còn hạn chế. Việc triển khai xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn chưa thực hiện được do tình trạng sản xuất nhỏ lẻ trong khi đó việc thực hiện các mối liên kết sản xuất chưa bền vững, các doanh nghiệp đến đầu tư còn rất hạn chế.

Kim Hoàng