ĐẮK LẮK

Huyện Cư Kuin: Tạo bứt phá từ công nghiệp

11:09:03 | 9/3/2015

Trong những năm qua, mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng nền kinh tế của huyện Cư Kuin vẫn duy trì được tăng trưởng khá với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 12,7%, thu cân đối ngân sách hàng năm luôn vượt kế hoạch tỉnh giao. Có được thành công đó sự đóng góp không nhỏ từ những nỗ lực đầu tư cho lĩnh vực công nghiệp.

Năm 2014, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Cư Kuin đạt 4.289 tỷ đồng, trong đó giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp đạt 2.525 tỷ đồng, tăng 3,637 %; công nghiệp đạt 802 tỷ đồng, tăng 23,48%; thương mại dịch vụ đạt 960 tỷ đồng, tăng 16,06%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/người/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 4.550 tỷ đồng.

Song song với việc phát huy tối đa tiềm năng về nông – lâm nghiệp, chủ trương phát triển công nghiệp đã được huyện Cư Kuin đặc biệt quan tâm từ đó ngày càng có nhiều dự án đầu tư vào địa phương, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội và giải quyết việc làm cho người lao động.


Để tăng tốc trong phát triển công nghiệp, trong những năm qua, huyện Cư Kuin đã đẩy nhanh việc đầu tư dự án Cụm công nghiệp Cư Kuin với diện tích 75ha, với mục tiêu là thu hút các nhà máy, xí nghiệp vừa và nhỏ, trọng tâm là các ngành chế biến nông, lâm sản, chế biến thức ăn gia súc, cơ khí nông nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng và tiểu thủ công nghiệp.

Hiện tại Cụm công nghiệp Cư Kuin đã có dự án nhà máy chế  biến cà phê hoà tan của Công ty TNHH cà phê Ngon, doanh nghiệp 100% vốn FDI với tổng giá trị đầu tư 18 triệu USD, công suất chế biến 6000 tấn sản phẩm/năm. Dự án này hiện đã đi vào hoạt động và đang giải quyết cho khoảng 200 lao động địa phương. Bên cạnh đó, một số dự án khác đang được xúc tiến triển khai như như: dự án phân bón URE-NPK nhả chậm và giữ ẩm cho cây trồng nông nghiệp; Khu phúc hợp xử lý và tái chế chất thải đô thị LEMNA; Nhà máy sản xuất viên gỗ nén Wood Pellest, Nhà máy chế biến cà phê ướt, Cơ sở thu gom, sơ chếphế liệu, Nhà máy chế biến thực phẩm và thức ăn gia súc…

Sở dĩ có được thành quả trong thu hút đầu tư trong bối cảnh kinh tế khó khăn như thời gian qua là nhờ huyện đã có sự linh hoạt, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư. Ngoài chính sách ưu đãi đầu tư của Trung ương và tỉnh, UBND huyện đã cụ thể hoá điều kiện để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư như: Giao mặt bằng sạch, cung cấp thông tin một cách đầy đủ và nhanh chóng. Đặc biệt, công tác cải cách hành chính có nhiều nét mới, tăng cường áp dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan nhà nước, đảm bảo không phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Với thành quả trên, trong thời gian tới huyện Cư Kuin sẻ tiếp tục nỗ lực nhằm phát huy tiểm năng và lợi thế sẳn có, huy động và sử dụng tốt các nguồn lực để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá, phát triển nông nghiệp nông thôn một cách bền vững. “ Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Gắn tăng trưởng kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề về an sinh xã hội. Theo đó, đến năm 2020 phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân năm từ 7-9%”. Ông Nguyễn Năng Chung, chủ tich UBND huyện Cư Kuin nhấn mạnh.

Hương Giang