LAI CHÂU

Ngành Xây dựng Lai Châu: Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng

10:36:06 | 31/3/2015

Mặc dù hoạt động trên địa bàn miền núi, còn nhiều khó khăn về mọi mặt, nhưng với sự nỗ lực hết mình, ngành Xây dựng Lai Châu đã vượt qua thách thức và đạt được những kết quả nhất định, đóng góp vào sự chuyển biến tích cực của tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh.


Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, Sở Xây dựng Lai Châu đã làm tốt công tác tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng, trọng tâm là quản lý chất lượng công trình và chi phí xây dựng, nhất là đối với các công trình có sử dụng vốn nhà nước; đẩy mạnh quản lý kiến trúc quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị; phát triển nhà ở và thị trường bất động sản; quản lý, phát triển vật liệu xây dựng; thanh tra xây dựng; thực hiện cải cách hành chính, công tác tổ chức, cán bộ và thi đua khen thưởng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn cũng đã tìm được lối đi riêng, giữ vững nhịp độ ổn định và phát triển.
Năm 2014, ngành Xây dựng và các doanh nghiệp triển khai thực hiện các quy định của Luật quy hoạch, tổ chức thẩm định các đồ án quy hoạch đô thị đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; hạ tầng kỹ thuật một số đô thị mới cơ bản được đầu tư đồng bộ; tỷ lệ diện tích giao thông chiếm 14%; tỷ lệ dân số trong đô thị được cấp nước sạch đạt 85,5%; tỷ lệ thất thoát nước 25,5%; tỷ lệ cây xanh đạt trên 10% trên tổng diện tích xây dựng đô thị; tỷ lệ thu gom rác, chất thải rắn đô thị đạt 95%; tỷ lệ đường phố trong đô thị được chiếu sáng đạt 75%.


Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành Xây dựng vẫn còn gặp phải không ít thách thức do điều kiện kinh tế khó khăn, địa bàn rộng, địa hình phức tạp, thời tiết diễn biến khó lường; giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng có nhiều biến động. Nhiều doanh nghiệp có ít việc làm hoặc phải hoạt động cầm chừng, doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng tại địa phương khó tiêu thụ sản phẩm như gạch, đá, cát, lượng sản phẩm tồn kho nhiều. Lực lượng quản lý của các phòng ban chuyên môn còn thiếu, năng lực cán bộ chưa đồng đều, các phòng Công thương, phòng Quản lý đô thị tại các cơ sở phải kiêm nhiệm nhiều công việc trong công tác thực hiện chức năng nhiệm vụ.


Trước tình hình khó khăn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND – HĐND, sự phối kết hợp một cách hiệu quả của các ngành, các cấp, sự cố gắng phấn đấu của tập thể cán bộ công chức trong ngành từ Sở đến các đơn vị trực thuộc, các phòng Công thương, phòng Quản lý đô thị và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, năm 2014, ngành Xây dựng đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, tiếp tục vượt qua khó khăn; đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm cao đạt được kết quả nhất định, đáp ứng chương trình, kế hoạch đề ra, qua đó góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước của ngành.

Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng điểm như: Chú trọng đẩy mạnh công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý chất lượng xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn trên địa bàn tỉnh; phát triển nhà ở và thị trường bất động sản, tháo gỡ khó khăn, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành vì mục tiêu đảm bảo chất lượng công trình, để ngành xây dựng song hành cùng với sự phát triển của địa phương.

Khánh Huyền