HÀ NAM

Huyện Bình Lục: Kinh tế khởi sắc

14:58:18 | 5/8/2015

Bình Lục là huyện Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của huyện đã có những bước phát triển khá vững chắc. Tiểu thủ công nghiệp làng nghề được duy trì và mở rộng. Hiện nay, huyện đang phát triển nhiều trang trại sản xuất đa canh và trang trại chăn nuôi, đặc biệt là phát triển các làng chăn nuôi tập trung với quy mô lớn đảm bảo các yếu tố vệ sinh môi trường. Đồng thời có nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, cung cấp thức ăn cho các trang trại. Đặc biệt Bình Lục là huyện có các di tích lịch sử - văn hóa như: trống đồng Ngọc Lũ, đền thờ danh nhân Nguyễn Khuyến, có núi Nguyệt Hằng, sông Châu Giang… trong tương lai sẽ là các điểm du lịch hấp dẫn.

Với những lợi thế đó, trong những năm qua được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, ngành, nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của nhân dân huyện Bình Lục, kinh tế - xã hội huyện đã đạt được những kết quả hết sức khả quan.

Kinh tế của huyện tăng trưởng cao với nhịp độ tăng bình quân 5 năm đạt 13,46%. Cơ cấu kinh tế huyện chuyển dịch đúng hướng: Nông nghiệp hiện đang chiếm tỷ trọng 34,7%, công nghiệp – xây dựng chiếm 32,5% và thương mại - dịch vụ chiếm 32,8%, sản xuất lương thực cũng như chăn nuôi gia súc đều đạt những kết quả hết sức khả quan, công tác chăm sóc và quản lý bảo vệ rừng, khai thác lâm sản được chú trọng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chỉ đạo và có sự chuyển biến tích cực. Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, công tác quốc phòng an ninh được tăng cường, góp phần ổn định tình hình để phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện nay tình hình kinh tế cả nước nói chung và địa phương nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, trên cơ sở những kết quả đạt được, huyện đã xác định tập trung giải quyết tháo gỡ một số vấn đề trọng tâm; Duy trì và phát triển kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững; Xác định nông nghiệp – nông thôn là “trọng tâm”, công nghiệp là “đột phá”; Chú trọng phát triển thương mại – du lịch gắn với bảo vệ môi trường; Cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng an ninh, khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên; Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và phát triển sự nghiệp y tế, văn hóa, thể dục thể thao; Đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo bền vững, tạo việc làm cho lao động nông thôn, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

Đặc biệt trong những năm gần đây công tác hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện cũng quan tâm sâu sắc. Hiện nay trên địa bàn huyện Bình Lục có 128 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, 4 làng nghề truyền thống, 7 làng nghề TTCN, 15 làng có nghề thủ công với tổng số 8.187 cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ tạo việc làm cho gần 23.000 lao động. Giá trị sản xuất công nghiệp 5 năm tăng bình quân 22,1%. Huyện cam kết sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp với những giải pháp cụ thể như: Nâng cao tính năng động trong điều hành của lãnh đạo huyện, làm tốt công tác quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính với mục địch giảm tối đa chi phí, tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn để cung cấp nguồn lao động có chất lượng cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất.

Duy Anh