QUẢNG TRỊ

BHXH Quảng Trị: Nỗ lực vì lợi ích người dân

14:24:59 | 30/11/2015

Thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị, Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi, BHXH tỉnh Quảng Trị đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền và triển khai thực hiện, qua đó đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ông Hồ Sỹ Nam, Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Trị cho biết, về công tác thực hiện chính sách BHYT giai đoạn 2010-2015, qua 7 năm triển khai thực hiện, Luật BHYT đã dần đi vào cuộc sống, trở thành một trong những chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, số đối tượng tham gia BHYT không ngừng tăng lên. Nếu như năm 2010, toàn tỉnh chỉ có 342.602 người, đạt tỷ lệ bao phủ 57% dân số thì tính đến 30/9/2015 đã có 484.788 người, đạt tỷ lệ 78,6% dân số toàn tỉnh. BHXH tỉnh hiện hợp đồng KCB BHYT với 27 cơ sở y tế, việc giám định, bảo đảm quyền lợi cho người dân có thẻ BHYT được chú trọng, tính từ năm 2010 đến 30/9/2015, BHXH tỉnh đã giám định và bảo đảm quyền lợi cho 5,2 triệu lượt bệnh nhân KCB BHYT với tổng số tiền chi trả là 794 tỷ đồng.

Về kết quả thực hiện cụ thể trong năm 2015, ông Nam cho biết, tính đến 30/09/2015, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 481.625 người, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 100,1% kế hoạch được giao. Thu BHXH, BHYT, BHTN là 634.147 triệu đồng, đạt 70,2% kế hoạch. Nhiều đơn vị hoàn thành và đạt tỷ lệ thu cao như: BHXH huyện Cam Lộ 75,5%, Văn phòng BHXH tỉnh 73,7%, BHXH huyện Đakrông 73%; Số thẻ BHYT phát hành còn giá trị sử dụng tính đến 30/09/2015 là 484.788 thẻ, nâng tỷ lệ người có thẻ BHYT đạt 78,6% dân số toàn tỉnh; BHXH tỉnh hiện đang quản lý 21.393 đối tượng hưởng chế độ BHXH thường xuyên, việc giải quyết chế độ, chính sách BHXH cho người lao động được thực hiện kịp thời, đúng quy định; đã giám định và bảo đảm quyền lợi cho 737.000 lượt bệnh nhân KCB BHYT với tổng số tiền chi trả 141,33 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT được BHXH tỉnh đặc biệt quan tâm chú trọng. Trong đó, đã tổ chức tập huấn giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN cho hơn 1.500 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Tính đến 30/09/2015, đã có 324/652 doanh nghiệp thực hiện giao dịch điện tử; phối hợp với Công ty TS24 tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm tiếp nhận hồ sơ qua mạng internet (iQLBH) cho cán bộ làm công tác thu, tiếp nhận và quản lý hồ sơ, cấp sổ thẻ và công nghệ thông tin; hoàn thiện các quy trình theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 theo quy định và triển khai áp dụng tại BHXH tỉnh. Phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện, qua 9 tháng triển khai đã tiếp nhận 136 hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 855 hồ sơ qua hệ thống Bưu điện.

Nguyễn Đức