ĐỒNG THÁP

Huyện Hồng Ngự: Tăng cường thu hút đầu tư

11:04:04 | 25/2/2016

Huyện Hồng Ngự được tái thành lập năm 2008 trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã Hồng Ngự, là huyện đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp. Mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội, hạ tầng còn nhiều khó khăn, song với nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân những năm qua kinh tế - xã hội của huyện đã có những bước phát triển khá, đời sống và thu nhập của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Phóng viên Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Khơi, Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự. Quốc Hưng thực hiện.


Xin ông cho biết những chuyển biến trong phát triển kinh tế -xã hội của huyện Hồng Ngự thời gian qua?


Nhìn chung kinh tế - xã hội của huyện Hồng Ngự những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực. Lĩnh vực nông nghiệp, vốn là nền tảng và thế mạnh của huyện đang chuyển biến theo hướng sản xuất đi vào chiều sâu, đảm bảo tính bền vững, hiệu quả. Lĩnh vực xây dựng, thương mại - dịch vụ và công nghiệp có nhiều khởi sắc; văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện rõ nét. An ninh chính trị và trật tự xã hội được đảm bảo.


Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được vẫn còn đó nhiều hạn chế: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm. Mặc dù có lợi thế trong phát triển kinh tế biên giới song do tình hình suy thoái kinh tế nên lợi thế này chưa phát huy được nhiều; chất lượng nguồn nhân lực được quan tâm đào tạo song chưa cao; tỷ lệ hộ nghèo và tái nghèo đang là thách thức…


Là một huyện biên giới, nằm khá xa so với trung tâm chính trị kinh tế của tỉnh, mặc dù vậy theo ông huyện Hồng Ngự có những lợi thế nào trong phát triển kinh tế?


Huyện Hồng Ngự nằm ở vị trí ven Sông Tiền, có một cửa khẩu quốc tế (Cửa khẩu Thường Phước) và một cửa khẩu quốc gia (Cửa khẩu Sở Thượng), cửa khẩu phụ tại Cầu Muống, là đầu cầu của tuyến Quốc lộ N1 trên vùng Bắc Sông Tiền; đồng thời khu vực cù lao cũng có mối quan hệ phát triển quan trọng với thị xã Hồng Ngự và tỉnh An Giang. Nhờ vậy huyện Hồng Ngự có điều kiện thu hút đầu tư, phát triển giao lưu nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển đa dạng các lĩnh vực kinh tế - xã hội.


Bên cạnh đó, huyện Hồng Ngự có tài nguyên đất đai phong phú, điều kiện tự nhiên khá thuận lợi, sinh cảnh và vùng sinh thái đa dạng. Dân số dồi dào, nếu được chuyển dịch hợp lý và đào tạo sẽ là nguồn nhân lực quan trọng trong phát triển.


Với những lợi thế đó, kết quả thu hút đầu tư trên địa bàn những năm qua đã có chuyển biến như thế nào, thưa ông?


 Với ý chí quyết tâm đưa kinh tế - xã hội huyện phát triển và trong điều kiện nguồn lực địa phương còn nhiều hạn chế, công tác thu hút đầu tư được huyện đặc biệt quan tâm và đã thu được những kết quả nhất định. Trong năm 2014 và 2015 trên địa bàn huyện thực hiện 5 dự án gồm: Cầu Cả Vừng - Bến phà Mương Lớn với tổng mức đầu tư trên 180 tỷ đồng; Xưởng may huyện Hồng Ngự với hơn 2000 lao động; Bến phà Mương Miễu qua thị xã Tân Châu (An Giang) và Bến phà Phú Thuận A qua chợ Vàm, huyện Phú Tân (An Giang).


Một số dự án khác đang mời gọi đầu tư thuộc các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, công nghiệp như: Khu đô thị thương mại Sông Tiền; Chợ Phú Thuận B; Cụm công nghiệp xã Thường Phước 1; Cộng công nghiệp xã Thường Phước 2; Cụm công nghiệp xã Thường Thới Tiền và các dự án trong khu kinh tế cửa khẩu.


Về chính sách thu hút đầu tư, ngoài các quy định của Chính phủ, của tỉnh, huyện Hồng Ngự có những nỗ lực gì?


 Quan điểm của chúng tôi trong vấn đề thu hút đầu tư là tạo mọi điều kiện tối đa cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Chú trọng giải phóng mặt bằng sạch, thủ tục hành chính đảm bảo nhanh gọn, công khai, minh bạch.


Xin ông cho biết thêm về định hướng chung phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hồng Ngự thời gian tới?


Huyện Hồng Ngự đang tập trung thực hiện một số định hướng và giải pháp như: Tăng cường triển khai kế hoạch Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh trên địa bàn huyện đến năm 2020; Đề án 3 xã biên giới; huy động nguồn lực đầu tư vào huyện, gắn với mở rộng liên kết, hợp tác đầu tư, thúc đẩy kinh tế huyện phát triển hiệu quả, bền vững; tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh trên thị trường; chú trọng đào tạo nhân lực; thực hiện công tác an sinh xã hội, chế độ đối với người có công, gia đình chính sách, tạo việc làm, xoá đói giảm nghèo…