HÀ GIANG

Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Giang: Tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

10:44:20 | 20/11/2017

Sau hơn một năm đi vào hoạt động (ngày 01/7/2016), Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Giang đã thực hiện tốt vai trò đầu mối tập trung giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) từ việc tiếp nhận hồ sơ cho đến trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông hiện đại, qua đó rút ngắn thời gian, chi phí trong việc giải quyết TTHC của tổ chức và cá nhân.

Ngày 30/5/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1021/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Giang (TTHCC) trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, là cơ quan đầu mối và chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tập trung. Theo lộ trình, giai đoạn I triển khai từ năm 2016-2017, thực hiện giải quyết các TTHC đối với 10 sở, ngành; đến năm 2018 thực hiện giai đoạn II đối với 100% sở, ngành.

Giai đoạn I đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2016, đã niêm yết công khai 720 TTHC của 10 đơn vị. Số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ 01/7/2016 đến 31/3/2017 đạt 3.368 hồ sơ, trong đócó 3.144 hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn, chiếm 93,35%. Thời gian giải quyết TTHC cũng được rút ngắn; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đã quan tâm nhiều hơn tới việc giải quyết THCC, đồng thời những khó khăn, vướng mắc được tiếp nhận, điều chỉnh và giải quyết kịp thời hơn. Từ kết quả đạt được, tỉnh Hà Giang đã quyết định rút ngắn thời gian triển khai giai đoạn II còn 01 năm và đến ngày 11/4/2017 chính thức hoạt động. Từ đây, Trung tâm tiếp nhận, giải quyết 100% TTHC của 19 sở, ngành của tỉnh và các cơ quan trung ương trên địa bàn.

Do trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh nên việc thành lập Trung tâm cơ bản không phát sinh thêm biên chế. Tổ chức bộ máy và lãnh đạo Trung tâm có một lãnh đạo là Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phụ trách và một số bộ phận chuyên môn. Các TTHC được niêm yết công khai và kiểm soát quá trình giải quyết trên cơ sở hệ thống trang thiết bị kỹ thuật hiện đại. Hiện tại website “dichvucong.hagiang.gov.vn” đã niêm yết 1324 thủ tục của 18 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh; đồng thời cung cấp các tiện ích như: Tra cứu thủ tục, tra cứu hồ sơ, theo dõi tiến độ giải quyết, tổng hợp kết quả giải quyết, đánh giá chất lượng phục vụ, thực hiện giao dịch trực tuyến cấp độ 3. Tại khu vực giao dịch, hệ thống biển chỉ dẫn, chú thích và các ấn phẩm tờ rơi về TTHC, dịch vụ hỗ trợ khách hàng, quy trình thực hiện giao dịch,… được niêm yết rõ để người dân dễ tiếp cận thực hiện. Hệ thống lấy vé xếp hàng tự động cùng với hệ thống hiển thị tên, số quầy, hệ thống màn hình cảm ứng phục vụ công tác tra cứu, hệ thống camera giám sát tự động đã giúp cho việc giao dịch được thực hiện một cách công khai, minh bạch, trật tự, khoa học.

Trung tâm cũng đã bố trí sắp xếp các vị trí tiếp đón, hướng dẫn theo hướng khoa học, thân thiện, ưu tiên tối đa cho khách hàng. Khi khách hàng đến giao dịch đều được nhân viên của Trung tâm tiếp đón, hướng dẫn thực hiện từng bước đồng thời được bố trí các vị trí ghế ngồi chờ, thuận lợi trong việc giám sát, theo dõi về tinh thần, thái độ phục vụ tại các quầy giao dịch cũng như theo dõi các thông tin chung về trạng thái giải quyết thủ tục hồ sơ của các cơ quan hiển thị đa thông tin. Đội ngũ nhân viên của Trung tâm và các cán bộ giao dịch một cửa luôn được nhắc nhở, hướng dẫn về tinh thần, thái độ giao tiếp đảm bảo nhã nhặn, lịch sự, đúng quy định.

Theo các số liệu thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2017, Trung tâm đã tiếp nhận 8.099 hồ sơ trong đó có 7.870 hồ sơ mới và đã giải quyết được 7.557 hồ sơ với tỷ lệ đúng và trước hạn 99,12% hồ sơ (7.491 hồ sơ).

Có thể khẳng định, sau hơn một năm đi vào hoạt động, TTHCH đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo bước đột phá về công tác cải cách và hiện đại hóa nền hành chính,góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ hành chính công, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động liên quan đến cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh.