HÀ GIANG

Xín Mần: Huy động các nguồn lực - đẩy nhanh phát triển kết cấu hạ tầng

11:49:04 | 20/11/2017

Với xuất phát điểm thấp, huyện Xín Mần luôn xác định việc huy động tổng hợp các nguồn vốn để xây dựng kết cấu hạ tầng là nhiệm vụ then chốt tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Trong 5 năm qua, huyện đã huy động hàng nghìn tỷ đồng cho xây dựng kết cấu hạ tầng từ thị trấn tới khu vực vùng sâu, vùng xa. Riêng năm 2017, huyện Xín Mần huy động các nguồn lực đầu tư trên 43 công trình dự án với tổng kinh phí đầu tư gần 665 tỷ đồng, bao gồm: thủy điện, lớp học, đường giao thông và các công trình khác, trong đó: 02 thủy điện Sông Chảy 6 và thủy điện Nậm Yên đang thi công, tổng công suất trên 30 MW.

Vốn đầu tư trên 600 tỷ đồng; vốn sự nghiệp giáo dục thực hiện thi công 13 công trình với tổng mức đầu tư trên 09 tỷ đồng.

Đối với mạng lưới giao thông nông thôn, huyện đã thực hiện bê tông hóa 33 km đường giao thông nông thôn, mở mới được 73,8 km đường cải thiện điều kiện đi lại của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Huyện cơ bản thực hiện cải tạo lưới điện phục vụ nhu cầu sản xuất, dịch vụ và sinh hoạt của người dân, bảo đảm cấp điện đến tận thôn, xóm, đồng thời, đầu tư vận hành an toàn và hiệu quả hệ thống chiếu sáng đô thị công cộng, phục vụ người dân, bảo đảm cảnh quan đô thị.

Để đẩy mạnh thu hút đầu tư, tranh thủ các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, huyện đã và đang huy động cả hệ thống chính trị tham gia tích cực trong xúc tiến, mời gọi đầu tư, quáng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh, danh mục dự án kêu gọi đầu tư của huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao, UBND huyện cũng đã hỗ trợ tích cực, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp đầu tư tại huyện.


Sự kiện sắp tới