QUẢNG NAM

Cục Hải quan Quảng Nam: Không ngừng hiện đại hoá vì doanh nghiệp

10:02:20 | 17/7/2018


Thời gian qua được sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp giữa các ban ngành trong tỉnh cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCC, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam đã triển khai thực hiện cơ bản đầy đủ, đồng bộ các quy định, giải pháp của ngành; qua đó hoàn thành tốt hai trọng trách được Đảng và Nhà nước giao: vừa tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư vừa tạo sự chuyển biến rõ rệt trong hiệu quả quản lý nhà nước về Hải quan; góp phần không nhỏ vào công cuộc phát triển KT - XH của tỉnh nhà.

Hàng loạt giải pháp tạo thuận lợi thương mại


Thực hiện các Nghị quyết 19 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; một trong những giải pháp trọng tâm được Cục Hải quan Quảng Nam ưu tiên triển khai chính là đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa TTHC về hải quan, từng bước hiện đại hóa hải quan. Trong đó đặc biệt chú trọng vận hành ổn định hệ thống VNACCS/VCIS; triển khai dịch vụ công trực tuyến; thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN; triển khai Đề án nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7… Đến nay Hệ thống VNACCS/VCIS đã thực sự trở thành hệ thống cốt lõi của Hải quan trong việc thực hiện thông quan hàng hóa XNK; 100% thủ tục hải quan trên địa bàn đã được thực hiện bằng phương thức điện tử; 100% số tiền thuế, lệ phí được thu nộp bằng phương thức điện tử thông qua các ngân hàng thương mại, thông tin nộp thuế được xử lý nhanh chóng.Từ những nỗ lực cải cách TTHC một cách triệt để đã góp phần rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, XNK; giảm bớt chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh cho cộng đồng DN. Cụ thể kết quả đo giải phóng hàng năm 2017: thời gian trung bình từ khi DN đăng ký tờ khai trên hệ thống đến khi thông quan/giải phóng hàng trung bình đối với hàng xuất khẩu chỉ là 2 giờ 58 phút 42 giây, hàng nhập khẩu là 16 giờ 23 phút 48 giây; đáp ứng được mục tiêu tại Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ (đến hết năm 2017 thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới còn 70 giờ đối với hàng xuất khẩu và 90 giờ đối với hàng nhập khẩu).

Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam – ông Lê Thành Khang cho biết ngay từ đầu năm 2018, đơn vị đã triển khai đồng bộ, quyết liệt hàng loạt giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động XNK để nuôi dưỡng nguồn thu, gắn với đẩy mạnh thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để chống thất thu, thu hồi nợ thuế; đặc biệt chú trọng đến chống thất thu qua giá, mã số, thuế suất, C/O gắn với trách nhiệm công vụ của công chức hải quan, đơn vị hải quan. Dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng trong 4 tháng đầu năm 2018, Cục đã giải quyết thủ tục hải quan cho hơn 282 DN, thực hiện thông quan hàng hóa cho 18.886 tờ khai với kim ngạch đạt hơn 797,04 triệu USD, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 1.898 tỷ, đạt 45,2% dự toán được giao.

Với phương châm "Hải quan đồng hành cùng DN", Cục Hải quan Quảng Nam còn luôn quan tâm giải quyết nhanh chóng những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng DN, không để xảy ra tình trạng ách tắc trong hoạt động XNK; thường xuyên thực hiện công khai và niêm yết đầy đủ các TTHC tại nơi giải quyết thủ tục, mạng nội bộ và trang thông tin điện tử của Cục; tăng cường các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho CBCC; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế; duy trì 24/7 hoạt động của số điện thoại đường dây nóng; đồng thời coi trọng việc hợp tác với cộng đồng DN, chuyển hướng nhận thức, xem DN là đối tượng quản lí sang đối tác…

Với những nỗ lực không mệt mỏi, Cục Hải quan Quảng Nam đã từng bước khẳng định mình và có những đóng góp quan trọng góp phần hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, XNK của các DN, nhất là DN FDI nói riêng; qua đó phục vụ đắc lực công cuộc hội nhập và phát triển KT - XH của tỉnh nhà.

Xây dựng lực lượng hải quan "Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả"

Trong quá trình xây dựng, phát triển, ngành Hải quan xác định vấn đề con người, công tác cán bộ luôn là yếu tố quyết định trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Để công tác xây dựng lực lượng, công tác quản lý hải quan đi vào thực chất, tăng cường sự kết nối giữa Hải quan các cấp, Tổng cục Hải quan đã ban hành nhiều quy định, quy chế về kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan và giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện của các đơn vị.

Cùng với chỉ đạo của Tổng cục Hải quan trong quyết tâm xây dựng lực lượng hải quan chuyên nghiệp, hiện đại, chống phiền hà sách nhiễu, tiêu cực, thời gian qua Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam thường xuyên chỉ đạo, quán triệt các đơn vị thuộc, trực thuộc và các tổ chức đoàn thể phổ biến đến toàn thể CBCC và đoàn viên nghiêm túc triển khai các văn bản, kế hoạch, chỉ thị của các cấp ngành liên quan. Thông qua các cuộc họp giao ban đơn vị hàng tháng, các đơn vị thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương, kịp thời chấn chỉnh và có biện pháp xử lý đối với CBCC vi phạm, lấy việc thực hiện Chỉ thị là một trong những nội dung đánh giá thi đua hàng năm của CBCC. Qua đó, toàn thể CBCC tại đơn vị thực hiện nghiêm Nội quy, Quy chế làm việc của Ngành, cơ quan, đơn vị; thực hiện đúng Tuyên ngôn phục vụ khách hàng và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định; không yêu cầu DN nộp hồ sơ hải quan ngoài quy định…Thường xuyên cập nhật văn bản mới, chủ động tham mưu đề xuất triển khai thực hiện các văn bản; kịp thời báo cáo những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công việc lên cấp trên; không có trường hợp các đơn vị đùn đẩy công việc thuộc chức năng, thẩm quyền của mình cho nhau hoặc lên Cục. Song song đó Cục Hải quan Quảng Nam luôn lắng nghe ý kiến phản hồi từ các cá nhân và tổ chức trong quá trình thực thi công vụ; cải cách hành chính; kịp thời giải đáp các vướng mắc cho DN, đảm bảo phương châm "Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả".

Ông Khang cho biết công tác xây dựng lực lượng là nhiệm vụ có tính chất thường xuyên, liên tục, được lãnh đạo Tổng cục Hải quan nói chung, Cục Hải quan Quảng Nam nói riêng hết sức quan tâm chỉ đạo thực hiện hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng hải quan hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Với định hướng đó, nhiệm vụ trọng tâm của Cục trong thời gian tới sẽ tập trung vào tái cơ cấu tổ chức bộ máy, đội ngũ CBCC theo hướng tinh giản, hiệu quả phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; triển khai đồng bộ công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển; tăng cường thanh tra công vụ, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính, chống các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời động viên, khuyến khích toàn thể CBCC tiếp tục phát huy hơn nữa trên các lĩnh vực hoạt động chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK, đầu tư, du lịch của cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng Quảng Nam trở thành hạt nhân phát triển của khu vực miền Trung -Tây Nguyên.

Công Luận