QUẢNG NAM

Tích cực đồng hành tiếp vốn cho doanh nghiệp

9:39:37 AM | 17/7/2018


Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, NHNN Việt Nam và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thời gian qua ngành Ngân hàng Quảng Nam đã tích cực đồng hành cùng cộng đồng DN, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh thông qua việc triển khai mạnh mẽ các chương trình tín dụng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện để DN phát huy tối đa thế mạnh, góp sức mình vào công cuộc phát triển KT - XH của tỉnh nhà.

Giám đốc NHNN tỉnh Quảng Nam – ông Nguyễn Văn Diện cho biết, để đồng hành hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của DN, NHNN tỉnh đã tổ chức triển khai mạnh mẽ, toàn diện nhiệm vụ cải cách hành chính trên các lĩnh vực và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch hành động của Ngành ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển DN theo Nghị quyết 19/NQ-CP, Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ. Tại NHNN tỉnh và các TCTD trên địa bàn chú trọng cải cách thủ tục hành chính trong quan hệ giữa NHNN với các TCTD, giữa TCTD với DN, đảm bảo hiện đại hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý và tiết kiệm chi phí cho người dân, DN.



Ngoài ra NHNN tỉnh còn chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả, tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh, nhất là đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu vốn đối với các lĩnh vực ưu tiên gắn với nâng cao chất lượng tín dụng. Chỉ đạo các TCTD tích cực triển khai các chương trình tín dụng đối với các ngành, lĩnh vực theo chủ trương của Chính phủ, NHNN; làm việc trực tiếp với khách hàng vay vốn cũng như phối hợp với NHNN tỉnh để tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời chủ động nghiên cứu, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho DN tiếp cận vốn nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay.

Thực hiện chỉ đạo của NHNN tỉnh, về phía các NHTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam luôn cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho DN tiếp cận vốn vay thông qua: đơn giản hóa thủ tục vay vốn; đưa ra nhiều gói sản phẩm, chương trình tín dụng ưu đãi, đa dạng, lãi suất hợp lý để khách hàng có thể lựa chọn, đặc biệt là khối khách hàng DN. Theo thống kê của NHNN tỉnh Quảng Nam, hiện có khoảng 2.667 DNNVV còn dư nợ tại các NHTM, dư nợ cho vay đạt 8.407,74 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 16,86% tổng dư nợ cho vay trên địa bàn. Ngành chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ vay là thương mại - dịch vụ (56,41%), tiếp đến là công nghiệp - xây dựng (41,52%); ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng thấp (2,07%).

Cũng nằm trong mục tiêu chung tháo gỡ khó khăn cho DN trong tiếp cận vốn vay, ngành Ngân hàng Quảng Nam còn đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Chương trình kết nối Ngân hàng - DN. Đến nay có 138 DN có dư nợ theo Chương trình đạt 2.937,23 tỷ đồng, chiếm 5,89% tổng dư nợ cho vay trên địa bàn; trong đó cho vay mới chiếm 99,27% dư nợ Chương trình, cơ cấu lại nợ chiếm 0,73%. Thông qua Chương trình, các NHTM đã đưa ra nhiều sản phẩm tín dụng với điều kiện cho vay thông thoáng hơn, lãi suất ưu đãi, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho DN tiếp cận vốn vay. Theo ghi nhận của ông Diện, DN tham gia Chương trình kết nối được hưởng lãi suất ưu đãi, thuộc các gói tín dụng hỗ trợ của các NHTM, qua đó đã giúp DN tiết giảm được chi phí liên quan đến lãi vay, từng bước củng cố tình hình tài chính, cơ cấu lại tổ chức sản xuất và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, mở ra cơ hội đầu tư cho DN.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, NHNN tỉnh Quảng Nam tiếp tục tăng cường phối hợp với địa phương đẩy mạnh triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng – DN; qua đó không chỉ tạo điều kiện cho DN tiếp cận vốn vay với lãi suất hợp lý, giảm bớt khó khăn về vốn, chi phí lãi vay mà còn giúp các NHTM đẩy nhanh và đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tín dụng hiệu quả. Ngoài ra NHNN tỉnh cũng sẽ chỉ đạo các NHTM tập trung vốn tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; phối hợp các Sở, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các chương trình tín dụng ngành, lĩnh vực, nhất là đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch...

Công Luận