KIÊN GIANG

Huyện Kiên Lương: Bứt phá ngoạn mục

14:59:55 | 27/3/2019


Đi qua năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kiên Lương tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu khởi sắc trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội. Thành công này góp phần củng cố thêm niềm tin, kỳ vọng của huyện nhà vào một năm 2019 nhiều thắng lợi, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Những dấu ấn nổi bật


Nổi bật trong năm qua, kinh tế huyện Kiên Lương tiếp tục tăng trưởng ổn định, tổng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) đạt 15.035 tỷ đồng, đạt 108,43% kế hoạch (KH) và tăng 16, 56% so cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 7.146 tỷ đồng, đạt 115 ,67% và tăng 13,45%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 64,83 triệu đồng/năm.Hệ thống thủy lợi, giao thông nông thôn cơ bản đáp ứng yêu cầu của sản xuất và đời sống. Toàn huyện hiện có 23.500 ha đất trồng lúa sản xuất 2 vụ với trình độ thâm canh của nông dân ngày càng cao, đạt năng suất bình quân 6,5 tấn/ha, sản lượng đạt trên 265.000 tấn. Cùng với sản xuất lúa, chăn nuôi gia súc và sản xuất kinh doanh tổng hợp trong hộ nông dân đã được nhân rộng góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp theo hướng toàn diện hơn, qua đó nâng thu nhập bình quân trên đơn vị đất nông nghiệp đạt 70 triệu đồng/ha. Nông dân có điều kiện đầu tư chiều sâu hơn trong các khâu sản xuất và đã đạt gần 100% cơ giới hóa công việc đồng áng. Cùng với sản xuất nông nghiệp, kinh tế biển tiếp tục được quan tâm phát triển; tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng đạt 93.821 tấn, đạt 111,82% KH.

Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và Thương mại - Dịch vụ tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất và doanh số của ngành tăng hơn 13% so với năm trước. Các lĩnh vực này phát triển không những đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế huyện Kiên Lương mà còn là cơ sở, điều kiện để chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện nhà theo hướng tích cực, hỗ trợ cho nông nghiệp phát triển toàn diện hơn.

Kinh tế phát triển đã làm cơ sở tạo ra nguồn lực giúp huyện Kiên Lương chăm lo tốt hơn các vấn đề văn hóa - xã hội. Sự nghiệp giáo dục cũng như y tế, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ. Công tác giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả, đến nay tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 2,06% so với tổng số hộ dân trong huyện (theo tiêu chí đa chiều). Đời sống của nhân dân ở các xã đảo, nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục được cải thiện đáng kể. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn được giữ vững.

Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương – ông Giang Thanh Khoa cho biết năm 2018 đánh dấu một năm mà Đảng bộ huyện nhà đã lãnh đạo nhân dân gặt hái được những thành quả kinh tế - xã hội hết sức quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho những bước đột phá mới trong năm bản lề 2019. Huyện ủy, UBND huyện Kiên Lương sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo huyện nhà hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm và cơ bản hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết cả nhiệm kỳ, để sang năm 2020 sớm về đích theo kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII.

Ưu tiên phát triển các lĩnh vực kinh tế thế mạnh

Theo chia sẻ của ông Giang Thanh Khoa, hiện nay thế mạnh kinh tế của Kiên Lương là phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch; công nghiệp - xây dựng; nông - lâm - thủy sản. Để khai thác và phát huy hiệu quả những thế mạnh này, trong thời gian tới huyện tập trung thu hút đầu tư phát triển Trung tâm thương mại Ba Hòn, Chợ Kiên Lương; chỉnh trang dịch vụ ăn uống, bán sản phẩm du lịch ở Khu du lịch (KDL) Hòn Phụ Tử...Gắn phát triển các chợ kết hợp du lịch; từng bước nâng cao chất lượng phục vụ và văn minh thương mại - dịch vụ. "Kiên Lương là một trong những địa phương sở hữu tiềm năng phát triển du lịch biển, đảo khá dồi dào. Hiện huyện đang tập trung các nguồn lực để khai thác tốt lợi thế này, đẩy mạnh phát triển mũi nhọn du lịch; đồng thời tích cực kêu gọi đầu tư các dự án: Khu di tích lịch sử và thắng cảnh núi Mo So; Khu Danh thắng Bãi Dương; KDL Sinh thái Quần đảo Bà Lụa…" – ông Khoa cho hay.

Riêng trong lĩnh vực công nghiệp, huyện tiếp tục kêu gọi đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp để bố trí các cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư và đô thị. Tập trung phát triển mạnh công nghiệp, ưu tiên các ngành công nghiệp có lợi thế, nhất là chế biến nông thủy sản và vật liệu xây dựng. Phát triển công nghiệp gắn liền với xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo môi trường thu hút đầu tư và tuân thủ các chỉ tiêu về tiêu chuẩn môi trường. Song song đó huyện tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, tạo tiền đề cho kinh tế phát triển đột phá trong nhiệm kỳ 2015-2020. Tranh thủ các nguồn vốn của Trung ương và tỉnh, cùng với ngân sách địa phương và nhân dân đóng góp tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện Kiên Lương tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ưu tiên sản xuất nông nghiệp sạch, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng Nông thôn mới. Tiếp tục rà soát điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp với thổ nhưỡng và sản xuất từng tiểu vùng (vùng chuyên canh lúa tập trung ở xã Kiên Bình, Hòa Điền và một phần ở thị trấn Kiên Lương; vùng nuôi tôm công nghiệp tập trung ở xã Dương Hòa, xã Bình Trị và một phần của xã Hòa Điền, xã Bình An). Tiến hành quy hoạch phát triển cánh đồng lớn sản xuất tập trung tạo thuận lợi cho việc liên doanh, liên kết và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời tranh thủ tốt nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh và ngân sách huyện phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn, trước hết là hệ thống thủy lợi đảm bảo nhu cầu sản xuất của từng tiểu vùng chuyên canh.

Với nỗ lực khai thác tốt mọi tiềm năng lợi thế sẵn có, ưu tiên đầu tư phát triển các lĩnh vực kinh tế thế mạnh, vững tin Kiên Lương sẽ tiếp tục có những bứt phá ngoạn mục trong thời gian tới, sớm phát triển trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ - du lịch và nuôi trồng thủy sản của tỉnh Kiên Giang theo như Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2020 đã đề ra.

Công Luận