BẾN TRE

Bến Tre phát triển sản phẩm OCOP theo tiêu chuẩn quốc tế

10:41:07 | 7/5/2019

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre, tỉnh có 265 sản phẩm tiềm năng, chia thành 6 nhóm chính trong chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 (OCOP).

Cụ thể, đối với các sản phẩm tiềm năng 1-2 sao, tỉnh Bến Tre đẩy mạnh tuyên truyền, thay đổi tư duy sản xuất manh mún, nhỏ lẻ trong cộng đồng; phát huy các lợi thế đặc trưng của tỉnh tiến tới cộng đồng tự chủ động trong phát triển sản phẩm truyền thống; thúc đẩy liên kết sản xuất, phát triển các tổ chức kinh tế cộng đồng như hợp tác xã, tổ hợp tác, đặc biệt là trong các làng nghề truyền thống. Đối với các nhóm sản phẩm tiềm năng 3 sao, ngành chức năng tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý, tăng cường kiến thức về tổ chức sản xuất, kinh doanh và thị trường cho các chủ thể tham gia OCOP; kết nối và tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các chuyên gia và nhà khoa học về cải tiến công nghệ, quản trị sản xuất, quản trị kinh doanh, phát triển và thương mại hóa sản phẩm, nhằm nâng cấp, hoàn thiện các sản phẩm.

Riêng đối với các nhóm sản phẩm tiềm năng 4 sao trở lên, Bến Tre tập trung phát triển và hoàn thiện thành sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao thông qua hỗ trợ ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào sản xuất, phân phối và tiếp thị để sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Ngoài ra, các chủ thể tham gia OCOP sẽ được tỉnh hỗ trợ để có thể tham gia đánh giá các sản phẩm OCOP cấp quốc gia; kết nối với đối tác, đơn vị khác trong tỉnh, trở thành mắc xích quan trọng giúp phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Đề án OCOP Bến Tre sẽ được triển khai trên địa bàn 9 huyện, thành phố với đối tượng thực hiện bao gồm: các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ có nguồn gốc từ địa phương hoặc được thuần hóa, trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, văn hóa, nguồn gen, tri thức và công nghệ địa phương, tập trung vào 6 nhóm/ngành hàng: thực phẩm, đồ uống, thảo dược, lưu niệm- nội thất- trang trí, dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng, nhóm sản phẩm nông nghiệp, truyền thống khác. Định hướng đến năm 2030, với tổng nguồn vốn thực hiện đề án hơn 267 tỷ đồng; trong đó, vốn thực hiện hơn 34,6 tỷ đồng và nguồn vốn xây dựng, triển khai các dự án, đề án thành phần hơn 232 tỷ đồng.

Đình Bảo