QUẢNG NGÃI

Ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi: Bước chuyển mình sau 30 năm

11:13:52 | 24/6/2019

Qua 30 năm tái lập tỉnh (1/7/1989-1/7/2019), chất lượng giáo dục đào tạo tại Quảng Ngãi đã có bước phát triển vững chắc, toàn diện trên các mặt, từ quy mô, chất lượng cho đến điều kiện dạy và học; theo đó chất lượng nguồn nhân lực ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH - HĐH tỉnh nhà.

Cùng với phát triển các hệ thống giáo dục ngoài công lập, hệ thống giáo dục thường xuyên cả về chất lẫn lượng, trong 30 năm qua tỉnh Quảng Ngãi còn quan tâm mở rộng trung tâm học tập cộng đồng, đáp ứng hiệu quả nhu cầu học tập của nhân dân tỉnh nhà. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 214 trường mầm non, mẫu giáo với 55.692 cháu theo học; 200 trường Tiểu học công lập độc lập, 1 Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh với 101.354 học sinh theo học, 1 trường 2 cấp học dạy chương trình mầm non và tiểu học (Trường Mầm non - Tiểu học Việt Úc); 162 trường THCS, 23 trường THPT&THCS với 76.365 học sinh theo học; 62 trung tâm, cơ sở giáo dục với hàng nghìn học sinh, học viên đang theo học. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi đã tham mưu UBND tỉnh ký kết hợp tác với Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Tp.HCM), Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM về định hướng hội nhập cho học sinh THPT; xây dựng mô hình trường THPT theo hướng tự chủ; đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên; tổ chức cho học sinh trải nghiệm chương trình 24 giờ làm sinh viên; đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi..., bước đầu góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà.

Trong 30 năm qua, mặc dù kinh tế còn khó khăn song ngân sách tỉnh Quảng Ngãi đầu tư cho giáo dục ngày càng tăng; đặc biệt tỉnh đã triển khai có hiệu quả các chương trình MTQG về giáo dục và chương trình kiên cố hóa trường, lớp học. Quy mô các cấp học, bậc học hiện nay cũng cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân trong tỉnh. Tháng 6/2016, tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn PCGD mầm non trẻ 5 tuổi; Tỷ lệ huy động trẻ đi học đạt 99,6%; 14/14 huyện, thành phố duy trì giữ chuẩn PCGD Tiểu học; 14/14 huyện, thành phố đạt chuẩn PCGD THCS, tuyển sinh vào lớp 6 đạt 99,4 %.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia cũng được tỉnh quan tâm chỉ đạo; thực hiện lồng ghép xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia gắn với tiêu chí Nông thôn mới và xây dựng trường học thân thiện. Đến nay toàn tỉnh có 83/214 trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia, tỷ lệ 38,78%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao 18 trường (8,1%); 153/215 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 71,16%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao;118 trường THPT và THCS đạt chuẩn quốc gia.

Theo ghi nhận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi – ông Đỗ Văn Phu, sau 30 năm tái lập tỉnh, đặc biệt là sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, ngành giáo dục và đào tạo Quảng Ngãi đã từng bước khắc phục khó khăn ban đầu, phấn đấu vươn lên đạt được nhiều thành tích nổi bật: tỷ lệ học sinh khá, giỏi, đạt hạnh kiểm tốt ngày một tăng; đặc biệt năm 2019 có 24 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIX). Cùng với phát triển các ngành và trình độ đào tạo mới, chất lượng đào tạo cũng từng bước được cải thiện, góp phần đáng kể trong việc đáp ứng nhu cầu nhân lực có chất lượng cho địa phương và cả nước trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia hằng năm ổn định; giáo dục miền núi, vùng đồng bào DTTS, hải đảo được quan tâm nhiều hơn. Ngành đã chủ động chỉ đạo, triển khai các mô hình đổi mới của ngành và đạt được những kết quả nổi bật, được Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao.

Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo được đặc biệt coi trọng; công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo được đẩy mạnh; nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ: đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp dạy học, thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đại bộ phận các cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông đã xây dựng mục tiêu, kế hoạch của trường theo tinh thần Nghị quyết 29; công khai cam kết đảm bảo chất lượng, uy tín của nhà trường, cơ sở giáo dục đối với nhân dân tỉnh nhà cũng như toàn xã hội… Và chuyển biến rõ nét nhất sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 là Quảng Ngãi đã chuyển từ nền giáo dục tập trung trang bị kiến thức sang tập trung dạy học, phát hiện năng lực và phẩm chất của học sinh. Những thành tựu đáng ghi nhận này sẽ tạo thế và lực để đưa sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những năm tiếp theo, góp phần xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng văn minh, giàu mạnh.

 Công Luận