BÌNH DƯƠNG

BHXH Bình Dương: Nâng cao vai trò chủ thể của người dân

12:31:40 PM | 21/8/2019

Không chỉ mở rộng phạm vi bao phủ, những năm qua, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Dương còn nỗ lực đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người tham gia BHXH, qua đó, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Bà Lê Minh Lý, Giám đốc BHXH tỉnh Bình Dương đã có những chia sẻ về nỗ lực đó.

Bà có thể chia sẻ đôi nét về tình hình hoạt động của BHXH tỉnh Bình Dương trong năm 2018?

Năm 2018, BHXH Bình Dương đã đạt kết quả rất tốt trong tất cả các mặt hoạt động, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch giao. Cụ thể, BHXH bắt buộc đạt hơn 979 nghìn người, đạt 101,1% kế hoạch năm, tăng 8,2% so với năm trước; BHXH tự nguyện đạt hơn 3,1 nghìn người, đạt 124,5% kế hoạch, tăng 137,2% so với năm trước; BHTN là 941 nghìn người, tăng 5% so với năm trước; BHYT hơn 1,9 triệu người, đạt 102,1% kế hoạch và tăng 7,4% so với năm trước, đạt gần 88% dân số tỉnh, cao hơn 3,3% so với chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ năm nay do Thủ tướng Chính phủ giao (là 84,7%). Không chỉ thế, ngành đã hoàn thành công tác rà soát, trả số đến tận tay người lao động và rà soát, xây dựng dữ liệu đối với hộ gia đình và quản lý người tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo mã số BHXH. Trong từng bước đi, ngành cũng không ngừng đề ra nhiều biện pháp để hỗ trợ tối đa cho người dân, như đề xuất việc tăng thêm mức hỗ trợ đóng BHYT cho 4 nhóm đối tượng trên địa bàn gồm học sinh - sinh viên; người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình; thành viên hộ gia đình tham gia BHYT và người nhiễm HIV.

Ý thức tự giác của người dân, doanh nghiệp tham gia BHXH vẫn còn chưa cao, vậy BHXH Bình Dương đã có những biện pháp gì trong vấn đề này?

Đây cũng là điều mà ngành cũng như chính quyền tỉnh luôn trăn trở. Song, chúng tôi cũng tìm ra những giải pháp thiết thực phù hợp với tình hình địa phương. Trước hết là tập trung vào quan tâm và triển khai thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm… đến chủ sử dụng lao động, người lao động, người dân bằng nhiều hình thức gián tiếp, trực tiếp như báo đài, website, mạng xã hội, hội nghị, tư vấn và đối thoại... Bên cạnh đó tích cực kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và phối hợp thực hiện thanh tra liên ngành để phát hiện vi phạm nhằm nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi trốn đóng BHXH. Bằng những biện pháp mang tính “mưa dầm thấm lâu” trên chắc chắn sẽ dần góp phần để người lao động, người sử dụng lao động có ý thức chấp hành và tự giác tham gia, thực hiện chính sách BHXH.

Ngoài ý thức của người dân, doanh nghiệp, vai trò của đội ngũ cán bộ nhân viên ngành cũng rất quan trọng. Vậy việc nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ ngành được quan tâm thế nào?

Bên cạnh việc nâng cao ý thức người dân, thì cán bộ nhân lực chính là yếu tố chủ chốt trong mọi hoạt động của ngành. Theo đó, đòi hỏi CBCNVC phải luôn là người nắm rõ những chủ trương của ngành để kịp thời thông tin đến người dân được rõ ràng, minh bạch nhất. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, giám sát để nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Vậy đâu là định hướng chiến lược và mục tiêu mà BHXH Bình Dương hướng đến trong thời gian tới, thưa bà ?

Ngành sẽ tích cực thực hiện cải cách chính sách BHXH theo Nghị quyết số 28-NQ/TW và các Chương trình, Kế hoạch của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương đề ra. Thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân hàng năm được Thủ tướng Chính phủ giao và Nghị quyết HĐND tỉnh, với mục tiêu đạt 90% vào năm 2020. Cải cách, đơn giản hóa các TTHC và thời gian giao dịch hành chính; thực hiện giao dịch hồ sơ BHXH điện tử, giao dịch qua hệ thống bưu điện; ứng dụng toàn diện, triệt để công nghệ thông tin trong quản lý, tác nghiệp,... nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng các chế độ, chính sách về BHXH, BHTN, BHYT đồng thời góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của CCVC, kết hợp tăng cường kiểm tra việc thực thi công vụ để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tập trung vào các giải pháp nhằm nắm bắt, quản lý được đối tượng thuộc diện tham gia BHXH, BHTN; xây dựng ứng dụng tra cứu thông tin về BHXH trên thiết bị di động… dần tạo nên “văn hóa an sinh” trong xã hội để từng bước để người dân, doanh nghiệp hiểu việc tham gia BHXH, BHYT không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi chính đáng của toàn dân.

Trân trọng cảm ơn bà!