BẮC GIANG

Bắc Giang: Nâng cao năng lực lãnh đạo, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững

11:20:18 | 4/9/2019

Những năm gần đây, tỉnh Bắc Giang đã phát huy lợi thế, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ nhiều nguồn lực để xây dựng và phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập, kinh tế - xã hội của Bắc Giang vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nên rất cần một giải pháp phát triển bền vững mang tính chiến lược đến năm 2030.

Hiệu lực, hiệu quả trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội

Bằng các chương trình hành động, giải pháp cụ thể để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2020, những năm gần đây, kinh tế Bắc Giang đã đạt được nhiều chuyển biến cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) luôn duy trì ở mức cao so với bình quân cả nước. Nếu giai đoạn 2011 – 2015, GRDP trung bình của tỉnh là 9,5%/năm thì năm 2016 đã tăng lên 10,4%; năm 2017 tiếp tục tăng 13,3%; năm 2018 là 15,96% và 6 tháng đầu năm 2019 vẫn duy trì đà tăng, đạt 15,78% (xếp thứ 4/63 tỉnh, thành cả nước). Công nghiệp – xây dựng tiếp tục khẳng định vai trò động lực chính cho sự tăng trưởng khi chiếm tới 82,3% trong tổng cơ cấu kinh tế của toàn tỉnh.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Bắc Giang

Trong 3 năm trở lại đây, thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Giang đã có sự bứt phá mạnh mẽ để đứng top đầu các tỉnh thu hút đầu tư lớn nhất trong cả nước. Từ năm 2016 đến cuối năm 2018, Bắc Giang đã thu hút được 515 dự án đầu tư, vốn đăng ký đạt hơn 4,1 tỷ USD, nâng tổng số dự án còn hiệu lực đến nay là 1.451 dự án, với tổng số vốn đăng ký gần 9 tỷ USD. Trong số này có 350 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký đạt hơn 4 tỷ USD. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh có 68 dự án đầu tư (50/50 dự án đầu tư trong nước và FDI) được cấp mới và 17 dự án đăng ký bổ sung vốn đầu tư với tổng vốn thu hút đạt 542 triệu USD (tăng 73,8% so với cùng kỳ). Kết quả này đã đưa Bắc Giang trở thành địa phương đứng thứ 3 cả nước về Chỉ số hiệu quả quản lý và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và là một trong 10 tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư, kể cả đầu tư FDI.

Chỉ số phát triển con người (HDI) của tỉnh hiện đạt mức cao hơn trung bình cả nước, chất lượng giáo dục đào tạo luôn nằm trong nhóm các tỉnh, thành đứng đầu. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phát triển mạnh mẽ, tuổi thọ của người dân ngày càng được nâng cao. Điều kiện sống cơ bản của người dân cũng được cải thiện rõ nét, GDP bình quân đầu người năm 2018 ước tính đạt 52,1 triệu đồng (tương đương 2.230 USD) đứng thứ 22/63 tỉnh thành cả nước… Đây cũng chính là điều kiện quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bắc Giang kỳ vọng để đem lại thành công cho mục tiêu “cốt lõi” của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII là trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020, trong đó “Dân phải giàu, tỉnh phải mạnh”.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Giang đạt được kết quả khả quan nhưng vẫn còn tồn tại một số khó khăn, thách thức như: Tăng trưởng kinh tế tuy cao nhưng chưa toàn diện, vẫn phụ thuộc nhiều vào khu vực doanh nghiệp có vốn FDI, trong khi vốn FDI còn mang nhiều yếu tố kém hiệu quả và thiếu bền vững, thiếu quy định để sàng lọc thu hút được những dự án bảo đảm phát triển bền vững; ngành nông nghiệp chưa thật sự ổn định; ngành dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; chất lượng tăng trưởng chưa vững chắc, đóng góp vào tăng trưởng vẫn chủ yếu là vốn; thu ngân sách nhà nước đã có nhiều cải thiện, song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu chi; cơ cấu xuất nhập khẩu vẫn tồn tại nhiều bất cập; cơ sở hạ tầng còn thiếu đồng bộ; năng lực quản trị của các doanh nghiệp hạn chế, công nghệ chưa cao…

Bài toán phát triển bền vững

Nhằm đưa ra những giải pháp hữu hiệu để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà bền vững trong bối cảnh hiện nay và tầm nhìn đến năm 2030, UBND tỉnh Bắc Giang đưa ra kế hoạch hành động cụ thể:

Một là, hoàn thiện thể chế. Đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống quy hoạch, xác định mô hình phát triển của tỉnh đến năm 2030. Triển khai xây dựng Quy hoạch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2030 theo phương pháp tích hợp đồng bộ, đúng quy chuẩn của một đô thị hiện đại, gắn với bản sắc văn hóa địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thể chế, hành chính và nâng cao môi trường kinh doanh. Xây dựng tiêu chí để sàng tuyển các dự án vừa đảm bảo năng lực đầu tư, vừa có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường và sản phẩm có giá trị tăng cao.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết thủ tục hành chính, phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến mức độ 3 đạt 40% trở lên, mức độ 4 đạt từ 30% trở lên và cắt giảm thời gian các thủ tục trên 15 ngày là 30%, dưới 15 ngày (25%); kết nối liên thông, đồng bộ các phần mềm hỗ trợ giải quyết thủ tục trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng hình ảnh chính quyền năng động, thân thiện, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu.

Xây dựng các chính sách phát triển cụ thể gắn với các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho đầu tư, phát triển các ngành, sản phẩm chủ lực, tiềm năng, lợi thế kinh tế cao, thân thiện với môi trường, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, trọng tâm là xác định vùng động lực để tạo cơ chế đặc thù trong thu hút đầu tư đối với các vùng là động lực; trung tâm thúc đẩy phát triển của tỉnh, của vùng và sự liên kết giữa vùng động lực với các vùng phụ trợ; có chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp, cụm tương hỗ; khu, điểm du lịch thông qua hỗ trợ thủ tục pháp lý, bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, điện, nước…

Hai là, phát triển kinh tế bền vững. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tập trung phát triển, chuyển dịch các ngành sản xuất theo hướng bền vững trong tỉnh. Thực hiện cơ cấu lại ngành công nghiệp phát triển theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sử dụng ít tài nguyên, nhiên liệu, có giá trị gia tăng cao hướng về xuất khẩu. Tạo điều kiện cho sự ra đời và phát triển của các doanh nghiệp cung cấp linh kiện, phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp môi trường.

Tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 130- NQ/TU ngày 16/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020… Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư và kế hoạch triển khai thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty tài chính mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện trên địa bàn tỉnh...

Thu hút nhà đầu tư phát triển dịch vụ liên quan đến du lịch hướng đến phát triền bền vững với trọng tâm là khu du lịch văn hóa tâm linh Tây Yên Tử; Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí FLC Bắc Giang tại hồ Khuôn Thần; Phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng với các khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, Khe Rỗ, hồ Cấm Sơn, dãy núi Nham Biền...

Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện các lao động trong lĩnh vực nông nghiệp sang làm việc trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Tiếp tục hỗ trợ kinh phí từ ngân sách đối với hoạt động đào tạo nghề từ đầu tư cơ sở vật chất, đặt hàng đào tạo nghề… nâng tỷ lệ đào tạo nghề có bằng cấp, chứng chỉ trong cơ cấu lao động qua đào tạo, đặc biệt quan tâm các nghề chất lượng cao.

Ba là, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội. Theo đó, cần tăng cường công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển văn hóa, thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Triển khai thực hiện lập hồ sơ, khám chữa bệnh, quản lý sức khỏe đến từng người dân, đến năm 2020 có trên 90% người dân được lập hồ sơ quản lý sức khỏe... Cùng với đó, huy động các nguồn tài lực, vật lực của nhân dân, các tổ chức xã hội tham gia đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động văn hóa, thể thao.

Từng bước thực hiện cơ chế tự chủ một phần đối với các đơn vị sự nghiệp, khuyến khích phát triển, mở mới các dịch vụ; thu hút người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; xử lý nghiêm các doanh nghiệp nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, nâng cao hiệu quả quản lý quỹ bảo hiểm, bảo đảm công khai, minh bạch, bền vững; kiên quyết không cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc rút giấy phép đầu tư đối với các doanh nghiệp cố tình sai phạm.

Bốn là, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực hiện công khai quy hoạch sử dụng đất các cấp nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư và để nhân dân giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản sau cấp phép khai thác và xử lý nghiêm, đúng quy định các trường hợp vi phạm. Tăng cường bảo vệ và phát triển rừng, gắn bảo tồn thiên nhiên với giảm nghèo. Nâng cao chất lượng rừng, tiếp tục thực hiện chủ trương giao đất, giao rừng, trồng rừng từ đầu nguồn, rừng phòng hộ, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên…

Năm là, tăng cường hợp  tác với các địa phương, mở rộng hợp tác quốc tế, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện. Nâng cao chất lượng, có hiệu quả các hoạt động hợp tác bằng những dự án đầu tư, những công trình cụ thể, các tour, tuyến du lịch, chuỗi sản xuất, cung ứng tiêu thụ sản phẩm… trên cơ sở lợi ích chung giữa các địa phương. Công khai, minh bạch và chủ động cung cấp thông tin về các vấn đề được xã hội quan tâm.

Hà Thành