BẮC GIANG

Cải cách hành chính, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai

14:46:20 | 27/2/2017

Trong những năm vừa qua, ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Giang rất chú trọng đến công tác cải cách hành chính đồng thời xác định cải cách hành chính là khâu quan trọng trong thu hút đầu tư và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của ngành được giao. Chính những đóng góp của ngành đã đưa Bắc Giang trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư năm 2016.

Trong năm 2016, toàn Bắc Giang đã thu hồi, chuyển mục đích sử dụng 1.014,8 ha đất, trong đó có 557 ha đất trồng lúa và 10 ha đất rừng đặc dụng để thực hiện 360 công trình, dự án. Sở đã phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh kiểm tra, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt giá cụ thể để cho thuê đất đối với 18 dự án; phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với 1.852 lô đất; phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với 276 dự án, trong đó có một số dự án trọng điểm của tỉnh như: Dự án Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử, dự án Cầu Đồng Sơn, dự án Trung tâm Logicstic...

Để tạo thuận lợi trong quản lý cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, tính đến ngày 30/11/2016 Bắc Giang đã cấp được 44.029 giấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSD đất), đạt 100% kế hoạch, trong đó: Cấp 927 GCNQSD đất cho 268 tổ chức, với diện tích 3.685,5 ha, đạt 463,2% kế hoạch (trong đó có 198 giấy cấp cho các cơ sở tôn giáo và di tích danh thắng). Đối với đất hộ gia đình, cá nhân đã cấp mới, cấp đổi được 43.102 giấy; trong đó cấp mới được 8.486 giấy, đạt 96,98% kế hoạch; cấp đổi được 34.616 giấy, đạt 98,9% kế hoạch.

Để tạo sức hút đầu tư thì tạo quỹ đất “sạch” là nhiệm vụ được tỉnh Bắc Giang đăc biệt quan tâm. Trong thời gian qua, tỉnh đã tổ chức thu hồi đất, bồi thường GPMB Khu công nghiệp Vân Trung và Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong đó: đối với Khu công nghiệp Vân Trung đã hoàn thành thu hồi, bồi thường khoảng 140 ha (tạm giao cho Công ty TNHH S&G được 88 ha; UBND tỉnh cho Công ty TNHH FuGiang thuê 78,9 ha - gồm cả phần diện tích trước đây đã GPMB và Sở Tài nguyên và Môi trường tạm giao thêm 5 ha để thực hiện Dự án Khu nhà ở công nhân), hiện đang tiếp tục giải quyết các tồn tại vướng mắc để hoàn thành GPMB toàn bộ diện tích trong năm 2016. Đối với Khu công nghiệp Song Khê-Nội Hoàng đã hoàn thành thu hồi, bồi thường 48,4 ha (bàn giao cho Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp 26 ha; còn lại 1,2 ha đã có nhà đầu tư thuê đất), đang tiếp tục GPMB phần diện tích 2 ha còn lại và dự án đầu tư Trung tâm Logicstic quốc tế thành phố Bắc Giang…

Song song với việc tạo điều kiện tiếp cận đất đai thuận lợi thì bảo vệ môi trường cũng là nhiệm vụ mà ngành tài nguyên và môi trường Bắc Giang hết sức quan tâm. Theo đó, ngành tham mưu với UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc vấn đề về xử lý rác thải, nước thải, khí thải.

Những năm qua, Bắc Giang đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục theo quy định. Hiện đã có 03 đơn vị triển khai thực hiện gồm: Công ty cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang, Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải; Công ty Nhiệt điện Sơn Động lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã triển khai xây dựng, lắp đặt hệ thống giám sát từ xa, ghi nhận và quản lý cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường tự động tại Sở theo Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.