BẮC GIANG

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang: Cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn

14:41:10 | 25/8/2015

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính thuế, lãnh đạo Cục thuế tỉnh Bắc Giang đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác cải cách hành chính thuế, nhờ đó đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần cùng toàn ngành thuế thực hiện thành công lộ trình cải cách và hiện đại hóa ngành.

Năm 2014, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đã thu ngân sách 2.846 tỷ đồng (vượt 31,5% kế hoạch tỉnh giao); là tiền đề cho việc hoàn thành các chi tiêu thu ngân sách năm 2015 và nhiệm kỳ 2011-2015. Hết 6 tháng đầu năm 2015 Cục Thuế tỉnh Bắc Giang thu ngân sách 1.593 tỷ đồng, thuế XNK đạt 283 tỷ đồng, bằng 60,4% dự toán, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Tăng cường cải cách thủ tục hành chính

Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, là một nhiệm vụ thường xuyên và liên tục của ngành Thuế nói chung và ngành Thuế Bắc Giang nói riêng. Nhằm mục đích tạo điền kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế (NNT) chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế; Quản lý thuế hiệu lực hiệu quả; thực hiện Tuyên ngôn ngành Thuế “Minh bạch- Chuyên nghiệp- Liêm chính- Đổi mới”.

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo đẩy mạnh việc áp dụng đăng ký thuế, khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử (NTĐT). Đơn vị đã tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các thủ tục hành chính, triển khai đồng bộ việc cấp mã số thuế (MST) cho các tổ chức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, theo cơ chế “một cửa liên thông”, công khai minh bạch các quy trình, thủ tục hành chính thuế… rút ngắn thời gian cấp MST cho các doanh nghiệp từ 30 ngày xuống còn 05 ngày; đối với các lao động làm việc trong các tổ chức, cá nhân khác đều được Cục Thuế hướng dẫn đăng ký cấp MST tự động qua mạng internet.

Khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, hiệu lực từ ngày 01/9/2014 có nội dung sửa đổi 7 Thông tư hướng dẫn về thuế, chủ yếu liên quan đến việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế. Tổng cục Thuế có 02 văn bản: Công văn số 3609/TCT- CS ngày 26/8/2014 về việc “giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 119/2014/TT- BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế”.  Công văn số 3619/TCT- CS ngày 27/8/2014 về việc “triển khai thực hiện Thông tư số 119/2014/TT- BTC ngày 25/8/2014”. Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đã triển khai ngay một số nội dung: Tập huấn cho cán bộ công chức trong toàn ngành; doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh; doanh nghiệp Chi cục Thuế quản lý. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng chi tiết Thông tư 119/2014/TT- BTC nêu trên để các cơ sở kinh doanh và người nộp thuế (NNT) trên địa bàn hiểu. Cục yêu cầu công chức được giao nhiệm vụ giải quyết các thủ tục hành chính thuế phải tổ chức và tiếp nhận đúng quy định, đúng thời gian cho NNT, không được yêu cầu NNT cung cấp bất kỳ loại giấy tờ gì không có trong quy định, gây vướng mắc, khó khăn cho NNT.

Nhờ vậy, toàn bộ cán bộ công chức và doanh nghiệp đều nắm được những quy định của TT 119 và triển khai thực hiện kịp thời, các vướng mắc đều được giải quyết kịp thời và đúng quy định.

Tập trung thực hiện các giải pháp

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách thuế mới và kịp thời giải đáp những thắc mắc, kiến nghị và tháo gỡ khó khăn cho DN, bên cạnh việc thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, báo chí để đưa tin bài liên quan đến chính sách thuế mới, đưa tin hoạt động của ngành thuế, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đã xây dựng và ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động của website Cục Thuế nhằm chuyển tải một cách nhanh nhất, đầy đủ nhất các văn bản chính sách thuế mới, cung cấp những ứng dụng hỗ trợ trong kê khai thuế… qua đó giúp các DN hạn chế rủi ro trong kê khai và nộp thuế, giám sát việc quản lý thuế của Cơ quan thuế.

Căn cứ nội dung Quyết định số 415/QĐ-TCT ngày 20/3/2015 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường quản lý thuế và đảm bảo kỷ luật, kỷ cương nội ngành, đồng hành cùng doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện một số giải pháp sau:

Một là: Rà soát các thủ tục hành  chính để tổng hợp kiến nghị Tổng cục Thuế , Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung và cắt giảm.

Hai là: Công khai các thủ tục hành chính về thuế trên Website Cục Thuế và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan thuế để NNT nắm được khi đến giao dịch với cơ quan thuế, hạn chế phiền hà và phòng chống tiêu cực xảy ra…

Ba là: Hàng năm căn cứ vào kế hoạch CCHC của Tổng cục Thuế. Cục Thuế ban hành kế hoạch cải cách hành chính hàng năm. Theo đó yêu cầu thực hiện đầy đủ các quy trình nghiệp vụ, quy định của Tổng cục Thuế trong công tác quản lý thuế…

Bốn là: Về quy trình, thủ tục kê khai, nộp thuế: rà soát bãi bỏ thủ tục không cần thiết, còn gây phiền hà cho NNT; trong mỗi thủ tục rà soát bãi bỏ các chỉ tiêu để giảm thời gian kê khai, nộp thuế. Đẩy mạnh giao dịch điện tử trong quản lý thuế (khai thuế, nộp thuế), cuối năm 2014 có 95% số doanh nghiệp khai thuế điện tử, 10/10 địa phương khai thuế điện tử; cắt giảm tối thiểu 50% số giờ thực hiện thủ tục hành chính thuế, phấn đấu đến năm 2015 để cải thiện thứ hạng về chỉ số nộp thuế của Việt Nam so với các nước trong khu vực./.