BẮC GIANG

Lạng Giang: Vùng trọng điểm phát triển kinh tế của Bắc Giang

11:10:50 | 24/8/2015

Với diện tích tự nhiên là 240 km2 (gồm 21 xã và 02 thị trấn) dân số hơn 196.000 người, trong đó s người trong độ tuổi lao động chiếm trên 65%, trong những năm qua huyện Lạng Giang được tỉnh Bắc Giang xác định là một trong 04 huyện thành phố là vùng trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội.

Huyện Lạng Giang hiện có 5 cụm công nghiệp cơ bản được lấp đầy gồm Cụm công nghiệp Non Sáo (Tân Dĩnh), Cụm công nghiệp Tân Dĩnh - Phi Mô, Cụm công nghiệp Vôi - Yên Mỹ, Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa, Cụm công nghiệp Đại Lâm. 100% các xã, thị trấn trên địa bàn đã có Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, trong đó đu dành quỹ đất đáng kể để thu hút các dự án đầu tư.

Trong  giai đoạn 2011-2015, huyện Lạng Giang đã thu hút được 97 dự án nâng tổng số dự án đầu tư vào địa bàn lên 158 dự án, với tổng số vốn thực hiện 2.155 tỷ đồng/3.680 t đồng vốn đăng ký. Trong đó có 84 dự án đi vào hoạt động đã giải quyết việc làm cho trên 11.000 lao động, với lương bình quân 3,8 triệu đồng/người/tháng. 5 cụm công nghiệp trên địa bàn hiện có 32 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký là 1.385 tỷ đồng.

Về phát triển doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, giai đoạn 2011-2015 toàn huyện có 134 doanh nghiệp được thành lập mới nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 307 doanh nghiệp, trong đó: 185 doanh nghiệp hoạt động ổn định (chiếm 60,2%), các doanh nghiệp hoạt động tạo giá trị sản xuất lớn như: Xí nghiệp may Lạng Giang - Công ty CP may Bc Giang, Công ty CP Casablanca, Công ty TNHH Vũ Thịnh,…

Trong 5 năm qua, các dự án đầu tư vào địa bàn, các doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh đã giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho trên 27.500 lao động, tổng thu ngân sách nhà nước từ các doanh nghiệp giai đoạn 2011-2015 đạt 98,4 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng tập trung, hiện Huyện đã xây dựng cơ chế hỗ trợ và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch như: Sản xuất nấm, lúa cht lượng.. và tổ chức liên kết nông dân với doanh nghiệp gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Tập trung khai thác các tiềm năng trong phát triển sản xuất nông nghiệp để hình thành các vũng sản xuất rau chế biến tập trung vùng cây thuốc lá, vùng trồng hoa và sản xuất nấm. Ngoài ra, trên địa bàn huyện đã hình thành một số vùng sản xuất nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biển nông sản.

Đặc biệt tới đây (giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đển năm 2030) khi đường quốc lộ 1A mi đi vào hoạt động thì trên địa bàn huyện sẽ triển khai phát trin th trấn Kép và vùng phụ cận theo Quy hoạch chung đã được UBND tỉnh phê duyệt, thành lập thêm các cụm công nghiệp dọc theo tuyến Quc lộ 1A mới. Với những tiềm năng, lợi thế và nguồn lực hiện có sẽ là cơ hội cho nhà đầu tư đến với huyện Lạng Giang trong thời gian tới.