BẮC NINH

Xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh

9:44:51 AM | 29/10/2019

Ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Bắc Ninh những năm qua đã tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, đề án, qua đó góp phần phát triển mạnh mẽ lĩnh vực TT&TT trên địa bàn tỉnh. Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Bắc Ninh. Quỳnh Ngọc thực hiện.

Công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các quy hoạch phát triển ngành đã được Sở thực hiện ra sao, thưa ông?

Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh đang rất quyết liệt trong quá trình triển khai xây dựng chính quyền điện tử và mô hình thành phố thông minh và bước đầu đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh được Sở TT&TT đặc biệt coi trọng, tạo được sự đồng thuận trong hệ thống chính trị từ cấp ủy Đảng, chính quyền đến HĐND đã có sự quan tâm đúng mức đến công nghệ thông tin (CNTT), coi ứng dụng CNTT là động lực để phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH).

Xác định được mục tiêu quan trọng trong việc phát triển KT-XH dựa trên ứng dụng CNTT, UBND tỉnh đã giao cho Sở TT&TT là đầu mối, là đơn vị chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về lĩnh vực phát triển CNTT. Với sự quyết tâm tham mưu của Sở cùng với sự quyết tâm của hệ thống chính trị tỉnh, Nghị quyết 14-NQ/TU ngày 25/01/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển bưu chính, viễn thông và CNTT tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được ban hành. Sở cũng tham mưu trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh phê duyệt các chủ trương, triển khai các nội dung cụ thể để xây dựng chính quyền điện tử và mô hình thành phố thông minh như: phê duyệt đề án xây dựng triển khai mô hình thành phố thông minh; phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh; phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 và hàng năm…

Với chức năng là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh, Sở đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng về quản lý hoạt động báo chí như: Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 19/3/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống phát thanh, truyền hình tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Quy chế quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên các cơ quan báo chí trong nước hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh… Hiện nay, Sở cũng đang tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025.

Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và căn cứ tình hình triển khai thực tế tại địa phương để kịp thời tham mưu trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các quy hoạch phát triển ngành cũng như các văn bản phê duyệt chủ trương, triển khai các nội dung cụ thể để xây dựng chính quyền điện tử và mô hình thành phố thông minh trên địa bàn tỉnh cũng như các nội dung khác theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, CNTT đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động tại các cơ quan, đơn vị. Ông đánh giá thế nào về kết quả triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn?

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp, vào cuộc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, những năm qua Sở TT&TT đã triển khai xây dựng ứng dụng CNTT trên 2 phân khúc rõ ràng đó là: Ứng dụng CNTT để phục vụ người dân và doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh và Ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Ninh. Sở đã tham mưu cho tỉnh sử dụng phần mềm Một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến triển khai sử dụng thống nhất trên toàn tỉnh tại các trung tâm hành chính công và bộ phận một cửa cấp xã. Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành được sử dụng chung từ khối Đảng, đoàn thể, HĐND các cấp chính quyền từ tỉnh đến xã, qua đó tiết kiệm được chi phí hàng năm cho việc in ấn, photo hàng tỷ đồng. Phần mềm ứng dụng này có thể theo dõi được tất cả hồ sơ, công việc, tiến độ xử lý…

Với ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, Sở cũng đã hoàn thiện việc tích hợp ứng dụng zalo có khả năng kết nối với hơn 2 triệu tài khoản, nên người dân và doanh nghiệp dễ dàng phản ánh các ý kiến, thắc mắc đến cơ quan nhà nước. Bộ phận xử lý thông tin sẽ coi các phản ánh, kiến nghị như một văn bản gửi đến cơ quan chức năng. Qua đó thể hiện được phần nào việc chính quyền tỉnh lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người dân và doanh nghiệp.

Một số ứng dụng tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh đã triển khai:

Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Bắc Ninh: đến nay, hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Bắc Ninh đã cấp được khoảng 9.387 tài khoản thư điện tử cho các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành: đã được thống nhất sử dụng duy nhất một phần mềm đảm bảo kết nối liên thông với trục liên thông quốc gia cũng như triển khai đồng bộ một phần mềm duy nhất cho các cơ quan nhà nước, khối Đảng và đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

Ứng dụng chữ ký số: Tổng số chứng thư số đã được cấp là 1193, trong đó gồm 369 chứng thư số cho cơ quan, tổ chức; 824 chứng thư số cho cá nhân. Theo xu thế phát triển, Sở đã tham mưu triển khai ký số trên điện thoại thông minh.

Hệ thống giám sát danh tiếng trên Internet (Reputa) và Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (SOC): Hệ thống hoạt động giám sát tình hình, mức độ quan tâm và tương tác của người dân và doanh nghiệp trên không gian mạng dựa trên thu thập thông tin theo từ khóa từ mạng xã hội, nguồn báo chí online, báo giấy, forum và blog. Trong đó hệ thống thu thập từ hơn 64 triệu tài khoản mạng xã hội; hơn 8 triệu nhóm & trang Facebook; hơn 3000 nguồn báo online, báo giấy, forum, blog; hơn 100 đầu báo giấy.

Phần mềm ứng dụng cơ bản: Ngoài các phần mềm dùng chung, phần mềm chuyên ngành nêu trên, các phần mềm như: phần mềm tài chính-kế toán, phần mềm quản lý tài sản…. cũng đang được ứng dụng rộng rãi tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh, bước đầu phát huy hiệu quả trong hoạt động quản lý và điều hành.

Bên cạnh việc phát triển các phần mềm, Sở cũng đã triển khai được trung tâm xử lý dữ liệu Big data, xây dựng hệ thống iCloud riêng của tỉnh Bắc Ninh, hệ thống này có thể lưu trữ được 4 Pentabyte dữ liệu.

Để việc ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước thực sự trở thành công cụ phục vụ cải cách hành chính (CCHC) góp phần nâng cao chỉ số CCHC, Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công và chỉ số năng lực cạnh tranh, Bắc Ninh đã chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ này trong năm 2019 như thế nào, thưa ông?

Năm 2019, tiếp tục phát huy kết quả đạt được của năm 2018 trong việc ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử, ngay từ đầu năm Bắc Ninh luôn bám sát và thực hiện đúng sự chỉ đạo của Chính phủ như: Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/07/ 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện trong các năm 2018-2019; Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Mục tiêu là hoàn thiện nền tảng chính quyền điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển chính quyền điện tử dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng; đến năm 2020, nâng xếp hạng chỉ số ICT index trong nhóm 10 tỉnh/thành phố đứng đầu cả nước.

Sở cũng đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 19/4/2019 về việc tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Ninh, trong đó đánh giá việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm, triển khai và thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy CCHC.

Với sự điều hành quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm của UBND tỉnh đối với lĩnh vực ứng dụng CNTT trong CCHC, trong xây dựng chính quyền điện tử và sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, ứng dụng CNTT sẽ góp phần quan trọng nâng cao các chỉ số: Par, PCI, PAPI, ICT index của tỉnh. Tôi tin tưởng năm 2019 các chỉ số KT-XH này của tỉnh sẽ được nâng cao và cải thiện đáng kể.

Trân trọng cảm ơn ông!