BẮC NINH

Ngành thuế Bắc Ninh: Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 2019

9:05:59 AM | 30/10/2019

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao, Bắc Ninh đã trở thành một trong những địa phương có nguồn thu điều tiết ngân sách về Trung ương. Đóng góp vào thành quả đó là sự nỗ lực rất lớn của ngành thuế tỉnh Bắc Ninh.

Năm 2019, mặc dù nền kinh tế có nhiều biến động, hoạt động của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, cùng với đó những thay đổi về chính sách thuế đã tác động trực tiếp đến nguồn thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, song với quyết tâm cao,  6 tháng đầu năm 2019 ngành thuế Bắc Ninh đã thu ngân sách đạt 12.156 tỷ đồng, đạt 57% dự toán và bằng 104% cùng kỳ.

Ông Ngô Xuân Tòng, Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, để đạt được kết quả trên, Cục Thuế tỉnh đã phối hợp với các sở, ban ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các giải pháp chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, tạo nguồn thu ngân sách.

Bên cạnh đó, Cục Thuế đã tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, thanh tra, kiểm tra thuế và xử lý nợ đọng thuế; phấn đấu hoàn thành kế hoạch kiểm tra, thanh tra tại doanh nghiệp năm 2019 Tổng cục Thuế giao; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, thanh tra, kết quả xử lý truy thu truy hoàn, phạt cao hơn năm 2018 nhưng phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, quy trình nghiệp vụ và quản lý rủi ro về thuế.

Đồng thời phối hợp, triển khai có hiệu quả công tác thu ngân sách tại các ngân hàng thương mại, qua đó tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí và thời gian cho người nộp thuế.

Năm 2019, Cục Thuế được Bộ Tài chính giao thu ngân sách 21.147 tỷ đồng. Ông Ngô Xuân Tòng cho biết để hoàn thành mục tiêu được giao, Cục đã đề ra một số giải pháp cụ thể; thực hiện đồng bộ nhóm giải pháp phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2019 là:

-Thứ nhất: Triển khai, giao dự toán thu từ Bộ Tài chính đến từng đơn vị nhận dự toán phù hợp với đối tượng và nguồn thu đang quản lý; chỉ đạo các đơn vị giao dự toán đến từng cán bộ để chủ động trong việc tổ chức thực hiện dự toán ngay từ đầu năm.

- Thứ hai: Tăng cường kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế, nhất là hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân năm 2018 (hạn chậm nhất là ngày 30/3/2019); đây là biện pháp hữu hiệu nhất để nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh, nghĩa vụ thuế phát sinh của người nộp thuế, đôn đốc người nộp thuế nộp đầy đủ, kịp thời số thuế phát sinh theo kê khai và theo yêu cầu điều chỉnh bổ sung của cơ quan thuế.

-Thứ ba: Công tác cán bộ luôn được coi trọng, là yếu tố quyết định đến chất lượng công tác quản lý thuế, trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức sắp xếp lại các phòng thuộc Văn phòng Cục Thuế theo Quyết định số 320/QĐ-BTC giảm từ 13 phòng xuống còn 12 phòng và đi vào hoạt động theo mô hình mới từ 1/4/2019, sắp xếp lại các đội thuế thuộc các chi cục thuế giảm từ 70 đội xuống còn 49 đội đi vào hoạt động từ 1/5/2019. Qua công tác sắp xếp đảm bảo tính kế thừa, kết hợp điều chuyển cán bộ cho phù hợp với năng lực và quy định.

- Thứ tư: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế qua việc áp dụng giao dịch trực tuyến cấp độ 3, 4 ở hầu hết tất cả các TTHC: Đăng ký thuế (cấp mã số thuế tự động trong vòng 15-30 giây); khai thuế điện tử trên 99%, nộp thuế điện tử trên 95% cả 3 tiêu chí...

- Thứ năm: Nâng cao công tác thủ tục hành chính cho người nộp thuế thông qua: Tuần lễ lắng nghe DN, Đối thoại, thư ngỏ cho 100% DN được thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn chính sách thuế qua điện thoại, email, văn bản… góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh và tạo môi trường thu hút đầu tư minh bạch.

    -Thứ sáu: Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 15/10/2018 về phương án thu nợ, cưỡng chế nợ thuế đã được UBND tỉnh phê duyệt, duy trì tỷ lệ nợ dưới 3% trên tổng thu ngân sách nhà nước (chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao 5%). 

Chỉ tiêu Trung ương và địa phương giao trong năm 2019 khá cao, song với quyết tâm cao của ngành và bằng những giải pháp vừa nêu, tin rằng ngành thuế Bắc Ninh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngô San