TÂY NINH

Dấu ấn ngành Xây dựng trong tiến trình đô thị hóa

10:14:02 AM | 3/12/2019

Chặng đường hơn 43 năm hình thành và phát triển (1976 - 2019), ngành Xây dựng Tây Ninh luôn giữ vững và khẳng định được vị trí, vai trò là một trong những cơ quan hành chính nhà nước tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trên nhiều lĩnh vực thuộc ngành Xây dựng; từ đó có nhiều đóng góp tích cực, quan trọng vào thành tựu phát triển KT - XH của tỉnh nhà.

Đóng góp quan trọng vào phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư

Giai đoạn 2016 - 2019 là giai đoạn có nhiều chuyển biến rõ nét trong sự phát triển của ngành Xây dựng Tây Ninh. Trước hết là sự thay đổi căn bản về chất của đội ngũ cán bộ, công chức, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; sự chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức tại đơn vị; việc tham mưu và triển khai mạnh mẽ các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch xây dựng (QHXD), phủ kín quy hoạch nông thôn và quy hoạch đô thị đối với những vùng, khu vực trọng tâm, trọng điểm cho sự phát triển về KT - XH, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Ngoài ra còn phải kể đến sự phân cấp, phân công trong quản lý ngành một cách hợp lý đã tạo nên bước ngoặc đáng kể trong công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; khai thác hiệu quả và quản lý chặt chẽ sản phẩm, hàng hóa, vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường và sử dụng vào công trình xây dựng, đóng góp đáng kể vào sự phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật của tỉnh nhà; tạo tiền đề cho đầu tư phát triển đô thị, kêu gọi đầu tư, phát triển đồng bộ các lĩnh vực khác của nền kinh tế.

Đặc biệt trong 2 năm gần đây, Tây Ninh đã trở thành điểm đến, thu hút rất nhiều nhà đầu tư có tầm cỡ quốc tế và quốc gia trên nhiều lĩnh vực (Gain Lucky, Lu Thai, Pouhung, Vingroup, Sungroup, Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tập đoàn FLC, Tập đoàn TTC, Lavifoods, Vinamilk,...). Trong thành công này có sự đóng góp không nhỏ của ngành Xây dựng trong công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng, củng cố mối quan hệ; tiếp xúc với DN và tạo được niềm tin của các nhà đầu tư đối với ngành Xây dựng nói riêng - các cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh nói chung. 

"Điểm sáng" trong công tác quy hoạch xây dựng

Theo Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh - ông Trương Văn Ngôn, trên cơ sở xác định công tác QHXD giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế, thời gian qua tỉnh Tây Ninh đã triển khai thực hiện công tác quy hoạch đô thị, QHXD khu chức năng đặc thù và QHXD nông thôn (gọi chung là QHXD) đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đã chủ động, tích cực tham mưu UBND tỉnh những giải pháp tổ chức thực hiện công tác QHXD một cách bài bản, đồng bộ và kịp thời hơn, không chạy theo sự vụ, sự việc như trước đây. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 18/8/2017 nhằm chấn chỉnh, đẩy mạnh công tác QHXD trên địa bàn; khái quát bức tranh tổng thể về công tác QHXD thông qua Kế hoạch số 678/KH-UBND ngày 22/3/2017 về điều chỉnh, lập mới QHXD vùng, quy hoạch đô thị, QHXD khu chức năng đặc thù trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020 và theo phân cấp đã ban hành 9 Quy chế quản lý kiến trúc, quy hoạch đô thị của 9 huyện, thành phố trong năm 2017.

 Với quan điểm phát triển bền vững, trong thời gian tới ngành Xây dựng Tây Ninh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến các chương trình đột phá của tỉnh trên các lĩnh vực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng giao thông; phát triển nguồn nhân lực, du lịch, công nghệ thông tin, cải cách hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử. Tập trung nguồn lực lập, rà soát, điều chỉnh QHXD, quy hoạch nông thôn, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, các quy hoạch có tính chất chuyên ngành, kỹ thuật để xây dựng tất cả các loại quy hoạch, tích hợp vào quy hoạch tỉnh một cách đồng bộ làm cơ sở để kêu gọi đầu tư, phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng an ninh... 

Công Luận