TÂY NINH

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn Động lực chuyển dịch cơ cấu lao động

09:44:20 | 11/6/2018


Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) đến năm 2020 (Đề án 1956), trong 7 năm qua (2011-2017) tỉnh Tây Ninh đã gặt hái được những thành công đáng khích lệ trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho LĐNT.Để thực hiện tốt Đề án 1956, việc điều tra khảo sát và dự báo nhu cầu đào tạo nghề được tỉnh Tây Ninh quan tâm triển khai theo Kế hoạch số 2420/KH-UBND của UBND tỉnh. Hàng năm trên cơ sở các huyện, thành phố rà soát, cập nhật, tổng hợp nhu cầu học nghề trên địa bàn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB&XH) tỉnh phối hợp các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh quyết định ban hành Kế hoạch đào tạo nghề cho LĐNT. Song song đó, việc phát triển chương trình, giáo trình, tài liệu dạy nghề; xây dựng, phê duyệt danh mục nghề đào tạo, định mức chi phí đào tạo nghề cũng được tỉnh chú trọng. Trong 7 năm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn đã xây dựng, bổ sung, tự biên soạn, ban hành chương trình để phục vụ cho công tác đào tạo nghề tại địa phương. Chất lượng chương trình, giáo trình dạy nghề đảm bảo khối lượng kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành, phù hợp với người học, được áp dụng cho nhiều đối tượng, nhiều trình độ khác nhau, đảm bảo thời gian đào tạo; trong đó chủ yếu tập trung vào kỹ năng thực hành để người học sau khi học xong có thể ứng dụng vào thực tế. Năm 2012, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Danh mục nghề đào tạo cho LĐNT gồm 121 ngành đào tạo; đến năm 2015 tiếp tục bổ sung, thay đổi, nâng lên 124 nghề. Hàng năm Sở LĐ, TB&XH chỉ đạo các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp rà soát, cập nhật bổ sung danh mục nghề cho phù hợp với tình hình thực tế. Hiện nay có 77 nghề đã được tỉnh phê duyệt định mức chi phí đào tạo, trong đó có 10 nghề đào tạo cho người khuyết tật và 67 nghề đào tạo cho LĐNT. Định mức chi phí đào tạo nghề cao nhất là 3,6 triệu đồng, thấp nhất 600.000 đồng.

Nhờ triển khai tốt công tác tổ chức, thực hiện Đề án 1956, trong 7 năm qua trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã có nhiều mô hình đào tạo nghề cho LĐNT đạt hiệu quả như: mô hình dạy nghề nông nghiệp (khai thác mủ cao su, kỹ thuật chăn nuôi gia cầm, kỹ thuật trồng rau sạch…); mô hình dạy nghề phi nông nghiệp (may công nghiệp, kỹ thuật nấu ăn…). Riêng năm 2017 tỉnh đã tổ chức 2 mô hình điển hình: mô hình nhân giống lúa, sản xuất bắp giống tại huyện Gò Dầu cho thu nhập bình quân 8,5 triệu đồng/tháng; mô hình liên kết và bao tiêu sản phẩm tại huyện Tân Biên, Châu Thành (đan lát ghế nhựa do công ty liên kết và tiêu thụ sản phẩm xuất khẩu giúp địa phương giải quyết tốt công tác đào tạo nghề, tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhóm phụ nữ). Các mô hình này được đánh giá là khá phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của từng địa phương và đang được triển khai nhân rộng.

Đánh giá về hiệu quả sau 7 năm triển khai Đề án 1956, ông Nguyễn Văn Quá- Giám đốc Sở LĐ, TB&XH tỉnh Tây Ninh cho biết giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh đã tổ chức dạy nghề cho 28.005/26.714 LĐNT, đạt 104,83% kế hoạch (bình quân 5.601 người/năm); số LĐNTqua đào tạo có việc làm là 20.869/28.005 người, đạt tỷ lệ 75%. Giai đoạn 2016 - 2017, tỉnh đào tạo được 8.110/8.302 LĐNT, đạt 97,68% kế hoạch; số LĐNTqua đào tạo có việc làm là 6.777/8.110 người, chiếm tỷ lệ 83,56%, đạt chỉ tiêu so với kế hoạch (trên 80%). Theo ghi nhận của ông Quá, thông qua công tác dạy cho LĐNT đã góp phần trang bị cho người lao động những kỹ năng, kiến thức về khoa học kỹ thuật; sau đó họ tự tìm việc làm phù hợp với tay nghề đã được trang bị hoặc tự tạo việc làm góp phần cải thiện chất lượng đời sống, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, tăng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động nhàn rỗi ở nông thôn, từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động tỉnh nhà theo hướng CNH – HĐH.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả công tác dạy nghề nói chung và công tác dạy nghề cho LĐNT theo chính sách Đề án 1956, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH và chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh nhà. Phấn đấu giai đoạn 2018 - 2020 tổ chức đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho khoảng 12.100 LĐNT, trong đó chỉ tính riêng năm 2018 là 4.600 LĐNT.

Bích Hạnh