TÂY NINH

Dự án LRAMP Động lực hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn Tây Ninh

9:42:24 AM | 11/6/2018


Thực hiện Chương trình xây dựng cầu dân sinh đảm bảo an toàn giao thông vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2014-2020 đã được Chính phủ phê duyệt, ngày 2/3/2016, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã có Quyết định số 622/QĐ-BGTVT phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP); đồng thời giao cho Tổng Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư Dự án. Tây Ninh là một trong 14 tỉnh, thành trong cả nước được Bộ GTVT chọn tham gia Dự án LRAMP, thời gian thực hiện từ năm 2017 đến 2021.

Theo Quyết định phê duyệt nêu trên, tỉnh Tây Ninh được phê duyệt tổng cộng 18 cầu (dạng cầu cứng) với tổng mức đầu tư 53 tỷ đồng. Sau đó Bộ GTVT đã có Văn bản số 1384/BGTVT-KHĐT ngày 6/2/2018 chấp thuận chủ trương điều chỉnh danh mục cầu dân sinh thuộc Dự án LRAMP để phù hợp với nhu cầu đầu tư xây dựng thực tế của tỉnh, đảm bảo giao thông thuận lợi và an toàn cho nhân dân. Như vậy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được phê duyệt tổng cộng 28 cầu với tổng mức đầu tư 56,004 tỷ đồng.

Dự án LRAMP tại Tây Ninh được chia làm 3 dự án thành phần. Cụ thể Dự án thành phần 1 gồm 5 cầu (cầu Thành Trung, cống Tân Lợi, cống Đông Hà, cống Đông Lợi, cầu Gò Kén) đã khởi công ngày 12/9/2017 với tổng mức đầu tư 6,245 tỷ đồng. Hiện nay nhà thầu đã thi công cơ bản hoàn thành và đang trong giai đoạn hoàn thiện để nghiệm thu kỹ thuật. Dự án thành phần 2 gồm 5 cầu (cầu Hai Lầu, bến Đá, bàu Tượng, kênh T01, cầu Ô) với tổng mức đầu tư 8,735 tỷ đồng. Hiện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông Tây Ninh đang phát hành hồ sơ mời thầu thi công xây dựng công trình, dự kiến khởi công vào tháng 6/2018. Dự án thành phần 3 gồm 18 cầu với tổng mức đầu tư 41,064 tỷ đồng đang được Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông Tây Ninh lập hồ sơ mời thầu với gói thầu tư vấn TNI:03-TV:01, tư vấn khảo sát lập dự án đầu tư và dự kiến sẽ khởi công vào cuối năm 2018.

Theo ông Nguyễn Tấn Tài, Giám đốc Sở GTVT, sau khi hoàn thành, Dự án LRAMP sẽ góp phần không nhỏ xóa bỏ những cây cầu dân sinh tạm bợ, hư hỏng nặng và mất an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, vận chuyển nông sản; bảo đảm an toàn giao thông cho người dân vùng nông thôn, biên giới, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn trong tỉnh, đặc biệt là trong mùa mưa lũ, qua đó góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Ngoài ra, Dự án còn góp phần xóa bỏ chia cắt cộng đồng, giúp kết nối liên vùng nhằm đảm bảo phát triển bền vững, đáp ứng cơ bản nhu cầu kết nối giữa các loại đường trong hệ thống giao thông nông thôn khu vực.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ của Dự án LRAMP, ông Tài cho biết, Sở GTVT Tây Ninh sẽ chủ động chỉ đạo Ban Quản lý Dự án ngành giao thông và các địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung các cầu còn lại làm cơ sở đề nghị Tổng Cục Đường bộ xem xét tiếp tục đầu tư trong thời gian tới. Đồng thời thường xuyên chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đôn đốc các đơn vị thi công, thiết kế, tư vấn giám sát tuân thủ các quy định về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng, các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật để triển khai thi công công trình đúng chất lượng và đảm bảo tiến độ, sớm hoàn thành công trình phục vụ đi lại cho nhân dân trong khu vực.

Dự án LRAMP gồm 3 hợp phần chính (Hợp phần đường; Hợp phần cầu; Hợp phần tư vấn chung) và có tổng mức đầu tư trên 9.203 tỷ đồng (tương đương 408,93 triệu USD), trong đó: vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) là 385 triệu USD, vốn đối ứng của Việt Nam là 23,93 triệu USD.

Mục tiêu của Dự án nhằm phát triển và quản lý tốt mạng lưới đường địa phương, tăng cường tính kết nối và bền vững của toàn hệ thống giao thông phục vụ mục tiêu xóa đói giảm nghèo, chia sẻ thịnh vượng; hỗ trợ xây dựng các cầu dân sinh trên các tuyến đường giao thông nông thôn, tạo đà xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, văn hóa cho các vùng miền trên toàn quốc.