TÂY NINH

Cục thuế tỉnh Tây Ninh: Quyết tâm thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính

14:47:24 | 16/6/2016

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế là yêu cầu bức thiết đặt ra trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế, chính vì thế bên cạnh việc đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị về thu ngân sách nhà nước góp phần tăng nguồn lực đầu tư cho tỉnh Tây Ninh trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Cục Thuế tỉnh Tây Ninh đã chú trọng thực hiện chương trình cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý thuế theo chiến lược cải cách hệ thống thuế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác cải cách TTHC đối với sự phát triển, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, ngành thuế cả nước nói chung và Tây Ninh nói riêng đã đẩy mạnh thực hiện nhiều biện pháp và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thứ nhất về cải cách thể chế, thời gian qua đã giảm bớt thuế suất cơ bản; đã quy định ngưỡng doanh thu (1 tỷ đồng/năm) để áp dụng phương pháp kê khai thuận tiện; giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp từ 25% xuống còn 20% đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thứ hai, về cải cách quản lý thuế: người nộp thuế thực hiện cơ chế tự tính, tự khai, tự nộp thuế và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong công tác tuyên truyền hỗ trợ: Cục Thuế thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn các chính sách thuế mới, chính sách thuế bổ sung, sửa đổi; định kỳ hàng quý tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc (chia từng ngành nghề, lĩnh vực để cập nhật, tuyên truyền, hỗ trợ có hiệu quả theo từng ngành); tổ chức “Tuần lễ lắng nghe người nộp thuế”…Thứ ba, đơn giản hóa thủ tục ngành thuế: công khai danh mục các TTHC thuế tại bộ phận “một cửa”; thực hiện rà soát, đơn giản hóa 100% các TTHC. Theo đó, giảm tần suất kê khai thuế GTGT của các DN nhỏ và vừa từ 12 lần/năm xuống còn 4 lần/năm; rút ngắn thời hạn giải quyết đối với trường hợp “ hoàn thuế trước, kiểm tra sau” từ 15 ngày làm việc xuống còn 6 ngày…


Kết quả cho thấy đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tuy nhiên trước yêu cầu của phát triển, cải cách TTHC thuế cần tiếp tục được thực hiện triệt để hơn nữa nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh. Cục thuế tỉnh Tây Ninh đề ra một số giải pháp chỉ đạo và tập trung thực hiện như: đa dạng hóa hình thức hỗ trợ thông qua phân loại người nộp thuế theo từng nhóm đối tượng để áp dụng hình thức, phương pháp hỗ trợ phù hợp; tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ theo từng địa bàn, khu, cụm công nghiệp. Song song đó, niêm yết công khai tất cả các TTHC thuế theo quy định tại bộ phận “một cửa” của Cục thuế và Chi cục thuế các huyện, Thành phố để tiếp nhận, giải quyết các TTHC theo đúng quy định. Niêm yết nội dung, địa chỉ phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính để tiếp nhận xử lý kiến nghị của người nộp thuế. Ngoài ra, Cục thuế cũng tiếp tục chỉ đạo cán bộ, công chức thuế thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị 03/CT-BTC ngày 20/05/2014 của Bộ trưởng Bộ tài chính về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế;…và nhiều giải pháp tích cực khác góp phần vào việc đẩy mạnh cải cách TTHC.

Có thể nói một trong những giải pháp tích cực trong cải cách TTHC có thể kể đến là việc triển khai và thực hiện nộp thuế điện tử (NTĐT), đến nay đã hoàn thành chỉ tiêu được giao về số DN đăng ký tham gia nộp thuế điện tử với 2.871/3.095 DN, đạt 92,76%. Tuy nhiên trong giai đoạn đầu triển khai do nhiều doanh nghiệp chưa hiểu được những ưu việt của NTĐT nên tìm cách thoái thác, đây là khó khăn lớn nhất đối với Cục thuế Tây Ninh. Để khắc phục hạn chế, ông Nguyễn Văn Phong- Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Tây Ninh xác định: để hoàn thành được mục tiêu của NQ 19 cần phải có những giải pháp đột phá. Theo đó, đối với nội bộ, Cục Thuế đã huy động tổng lực công chức tham gia công tác triển khai dịch vụ NTĐT, giao chỉ tiêu đến từng đơn vị và từng cán bộ có trách nhiệm đôn đốc, vận động hướng dẫn doanh nghiệp tham gia NTĐT và lấy kết quả triển khai làm công tác xét thi đua khen thưởng. Bên cạnh đó Cục thuế chủ động tham mưu cho UBND các cấp chỉ đạo các ngành, các đơn vị trên địa bàn tích cực phối hợp với cơ quan thuế để hỗ trợ DN đăng ký, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Trong vai trò là lực lượng chủ lực, đầu mối triển khai nhiệm vụ, đã thành lập Tổ chỉ đạo và Tổ triển khai nhiệm vụ NTĐT theo cấp quản lý, đồng thời lên kế hoạch chi tiết các giải pháp để thực hiện có hiệu quả.

Ngoài ra, nhằm tránh thất thoát nguồn thu NSNN, Cục thuế đã chủ động tham mưu với UBND các cấp chỉ đạo các đơn vị liên quan thành lập Ban chỉ đạo thu ngân sách, duy trì củng cố Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thành lập các tổ liên ngành thu hồi nợ đọng và cưỡng chế nợ thuế. Quan trọng hơn là các giải pháp đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, tăng cường quản lý thu hồi nợ thuế đã góp phần nâng cao hiệu quả chống thất thu ngân sách. Năm 2015 đã thanh tra, kiểm tra 644 DN, đạt 105,57% so kế hoạch đề ra 2015, giảm 2,13 so với cùng kỳ 2014, với tổng số thuế qua thanh kiểm tra là 38,607 tỷ đồng, giảm lỗ 708,046 tỷ đồng, giảm khấu trừ 29,261 tỷ đồng.

Để động viên, khen thưởng người nộp thuế vượt khó, SXKD hiệu quả, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh đã đến thăm hỏi và trao tặng Giấy khen, Bằng khen và tặng phẩm trực tiếp tại trụ sở Người nộp thuế gồm 108 Bằng khen Bộ Tài chính, 132 Bằng khen của UBND tỉnh, 138 Giấy khen của Tổng cục thuế …Bằng tinh thần của một tập thể sáng tạo và trách nhiệm, Cục thuế tỉnh Tây Ninh đã và đang hoàn thành trách nhiệm được giao, góp phần cùng ngành thuế làm tốt nhiệm vụ trong công cuộc xây dựng đất nước.

Kim Băng