TÂY NINH

Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh: Tăng cường huy động vốn cho đầu Tư phát Triển

14:06:41 | 23/5/2012

Năm 2002, Quỹ Đầu tư Phát triển tây ninh chính thức thành lập theo quyết định của UBND tỉnh, đánh dấu bước phát triển cho kênh huy động vốn của tây ninh. từ khi quỹ đi vào hoạt động, sự thiếu hụt về nguồn vốn cộng với hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nghèo nàn vốn là trở ngại trong thu hút đầu tư của tây ninh đã dần được cải thiện, góp phần gia tăng thêm sức hút cho môi trường đầu tư của tỉnh.

Hiện nay, Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh thực hiện chức năng tiếp nhận các nguồn vốn từ ngân sách tỉnh; vốn tài trợ, viện trợ; vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; quản lý nguồn vốn ủy thác; phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo uỷ quyền của UBND tỉnh để huy động vốn cho ngân sách tỉnh. Ngoài ra, quỹ còn nhận uỷ thác quản lý hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ Phát triển đất do tỉnh thành lập. Song song với chức năng tiếp nhận các nguồn vốn, Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh còn thực hiện đầu tư trực tiếp vào các dự án phù hợp, cho vay đầu tư phát triển các dự án theo định hướng, góp vốn thành lập các tổ chức kinh tế, nhận uỷ thác và uỷ thác cho vay đầu tư và thu hồi nợ theo quy định tại Nghị định 138/2007/NĐ-CP.

Để thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, thời gian qua Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh luôn bám sát Nghị định 138/2007/NĐ-CP và Quy chế hoạt động của Quỹ. Cụ thể Qũy đã hỗ trợ đầu tư cho vay nhiều dự án quan trọng trên địa bàn như: Dự án cấp thoát nước của Công ty Cấp thoát nước Tây Ninh; Dự án Trạm thu phí Đường 785 của Công ty CP Xây dựng Giao thông Tây Ninh; Dự án hệ thống điện khu dân cư Chàng Riệt của Điện lực Tây Ninh,...

Song song với hỗ trợ đầu tư cho vay các dự án trên địa bàn tỉnh, Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh cũng tăng cường các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận và sử dụng nguồn vốn vay đạt hiệu quả. Quỹ có chủ trương cho cán bộ thẩm định tiếp cận với các doanh nghiệp cần vốn, hướng dẫn thủ tục, tham khảo dự án và công nghệ để tư vấn cho đơn vị trong quá trình lập dự án. Đồng thời có các góp ý về công nghệ, xem xét đầu vào và tìm thị trường đầu ra nhằm đảm bảo dự án đưa vào hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế, đảm bảo đơn vị ăn nên làm ra và Quỹ đảm bảo thu hồi được vốn. Mục đích đầu tiên của Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh là ưu tiên đầu tư cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở địa bàn, nhất là các địa bàn huyện có nhiều khó khăn. Chẳng những Quỹ quan tâm mà còn thường xuyên khảo sát các huyện, tận tình đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ hướng dẫn cho chủ doanh nghiệp tiếp cận vốn đầu tư cả trong hai lĩnh vực khuyến công và khuyến nông.

Qua trao đổi, Giám đốc Huỳnh Duy Hậu cho biết hiện nay, môi trường đầu tư tại tỉnh Tây Ninh đang được UBND tỉnh quan tâm và đẩy mạnh khuyến khích. Do đó thực tế các doanh nghiệp mới được thành lập rất nhiều, nhu cầu vốn để thực hiện dự án rất lớn. Tuy nhiên do nguồn vốn có hạn nên Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh chỉ tập trung cho những dự án trọng điểm mà UBND tỉnh cho chủ trương và những dự án đem lại hiệu quả kinh tế cao, đầu ra đang rất cần như: Xử lý nước thải, chất thải rắn, dự án giao thông, nhà ở khu đô thị, khu dân cư và các dự án khuyến công, khuyến nông,...

Trong thời gian tới nhu cầu phát triển đầu tư tại tỉnh Tây Ninh rất cao, do đó nhu cầu vốn để đáp ứng đầu tư rất quan trọng. Đặc biệt gần đây có nhiều dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích phát triển như: chế biến thức ăn gia súc; sản xuất phân bón; mở rộng chăn nuôi gia cầm hiện đại… cần được ưu tiên hỗ trợ vốn. Theo kế hoạch tín dụng giai đoạn 2011-2015 thì các dự án thuộc lĩnh vực cấp thiết như: khuyến nông, khuyến công, giao thông, cấp nước, xử lý rác thải, nhà ở,... có thể chiếm khoản vay tín dụng đến hơn 300 tỷ đồng. Trong khi đó nguồn vốn điều lệ hiện nay của Qũy không thể đáp ứng được nhu cầu cho vay đầu tư. Để tháo gỡ khó khăn này, Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh đã lập dự án bổ sung vốn điều lệ từ nay đến năm 2012 trình UBND tỉnh. Quỹ cũng rà soát xem xét các tiêu chí để đảm bảo được tham gia vào vốn vay mà Ngân hàng Thế giới dành cho các Quỹ địa phương. Quỹ cũng sẽ có phương hướng hoạt động hiệu quả để huy động tốt nguồn vốn dài hạn, tổ chức cá nhân nhằm phục vụ cho các doanh nghiệp và đầu tư phát triển các dự án. Mặt khác Quỹ sẽ thường xuyên tăng cường chất lượng cán bộ, nhất là cán bộ thẩm định.

Ông Hậu khẳng định: “Để hoàn thành sứ mệnh huy động, phát triển các nguồn vốn và quyết định phương án đầu tư hiệu quả đòi hỏi sự bén nhạy và nỗ lực tối đa của các thành viên. Hy vọng, Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh sẽ trở thành một tổ chức tài chính đáng tin cậy của Tây Ninh; là cầu nối giúp các nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp cận dự án và nguồn vốn để nhà đầu tư hoạt động hiệu quả, cùng chung tay phát triển và kiện tạo diện mạo mới cho tỉnh nhà”.

Hoàng Lâm