SÓC TRĂNG

Ngành Xây dựng: Tập trung CCHC, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn

10:24:04 | 17/3/2020

Cải cách hành chính (CCHC) được xác định là khâu đột phá trong quản lý hoạt động xây dựng, phát triển đô thị. Nhận thức rõ điều này, thời gian qua ngành Xây dựng Sóc Trăng luôn chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đáp ứng sự hài lòng của tổ chức, cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực hoạt động xây dựng.


Ông Phạm Anh Minh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng

 

 

Theo Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng - ông Phạm Anh Minh, định kỳ hàng năm, cấp ủy, lãnh đạo Sở đều chỉ đạo bộ phận tham mưu ban hành đầy đủ các kế hoạch nhằm định hướng cho hoạt động, triển khai công tác CCHC, nhất là cải cách TTHC. Trong đó 39 TTHC ngành Xây dựng đã được công bố, công khai minh bạch trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng (đáp ứng mức độ 3). Với giải pháp này, thời gian qua ngành Xây dựng đã tập trung giải quyết hồ sơ TTHC đảm bảo đúng và trước hẹn, đạt tỷ lệ 100%.

Việc rà soát, đơn giản hóa TTHC cũng được thực hiện thông qua tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Xây dựng cắt giảm thành phần hồ sơ đối với TTHC cấp giấy phép xây dựng. Nhận thấy nhóm TTHC "Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quản lý" cũng không cần thiết và là rào cản cho doanh nghiệp, cá nhân trong triển khai dự án đầu tư xây dựng, Sở đã tham mưu tỉnh ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 14/1/2019 để đơn giản hóa nhằm tác động đến bộ, ngành. Đến nay nhóm thủ tục này đã được bãi bỏ, qua đó giúp tiết kiệm đáng kể chi phí, thời gian (45 ngày làm việc) cho người dân, doanh nghiệp. Song song đó công tác công bố, công khai TTHC ở cấp huyện, cấp xã cũng được kiểm soát, kịp thời bãi bỏ các TTHC hết hiệu lực và công bố mới các TTHC để thay thế, qua đó không chỉ giúp địa phương giảm bớt áp lực hành chính mà còn tạo dựng niềm tin nơi nhân dân đối với ngành Xây dựng.

Cũng nằm trong mục tiêu chung tiết kiệm chi phí, thời gian cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch, thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Xây dựng Sóc Trăng đã mạnh dạn thực hiện rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng. Cụ thể việc cấp giấy phép xây dựng các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp chỉ còn 7 ngày làm việc (giảm 23 ngày so với Luật Xây dựng), giảm tương ứng 76,7% thời gian so với quy định. Tương tự việc thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, các công trình xây dựng khác hiện cũng chỉ còn 10 ngày làm việc (giảm 5 ngày), giảm tương ứng 33,3% thời gian so với quy định. Bên cạnh đó, các cá nhân, tổ chức có thể chọn phương án thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định số 3404/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh, với 23 TTHC ngành Xây dựng đang được triển khai, góp phần tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp ngoài tỉnh.

Sở Xây dựng còn tiến hành nghiên cứu, đề xuất tỉnh cho phép thành lập kênh dựa trên nền tảng của mạng xã hội để kết nối doanh nghiệp và Sở, kịp thời giải đáp các thắc mắc, khó khăn của doanh nghiệp. Công bố, công khai đường dây nóng, hộp thư điện tử của Giám đốc Sở nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý các vấn đề về hành chính, công vụ liên quan đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp. Song song đó Sở Xây dựng cũng đã cải tiến, nâng cấp hệ thống chất lượng từ phiên bản ISO 9001:2008 lên ISO 9001:2015, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Nhờ vậy mà trong 3 năm qua, chỉ số CCHC tại Sở Xây dựng đã tăng đáng kể. Thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức tại Sở hàng năm được đánh giá hài lòng đạt ở mức cao (thông qua điều tra khảo sát của ngành nội vụ), tạo được sự đồng tình từ các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Anh Minh cho biết để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, trong thời gian tới vấn đề đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả CCHC tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của Sở Xây dựng Sóc Trăng.

Ngành Xây dựng tỉnh Sóc Trăng đang tiếp tục nỗ lực rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, đồng thời nghiên cứu, rà soát để tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ, ngành đơn giản hóa các TTHC. Toàn ngành cũng sẽ chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn, năng lực và tác phong nhanh nhẹn trong thực thi công vụ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC của ngành Xây dựng, hướng đến nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số năng lực cạnh tranh của ngành thời gian tới.

Công Luận (Vietnam Business Forum)