AN GIANG

Thị xã Tân Châu: Đô thị hạt nhân vùng 2 của tỉnh An Giang

10:16:09 AM | 31/3/2020

Là đô thị vùng biên giới phía Bắc tỉnh An Giang, thị xã Tân Châu xác định môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp là động lực để Thị xã phát triển. Ông Huỳnh Quốc Thái, Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu cho biết, chủ trương của tỉnh là xây dựng và phát triển Tân Châu từng bước trở thành đô thị hạt nhân Vùng 2 của tỉnh, đứng trong tốp ba về kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang. Duy Anh thực hiện.

Ông có thể cho biết một số thông tin về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của thị xã Tân Châu?

Những năm qua, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn nhất định, nhưng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thị xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện, đưa kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin có nhiều tiến bộ; an ninh quốc phòng được giữ vững. Theo đó, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết các năm qua đều đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng GRDP (theo giá so sánh năm 2010) bình quân đạt 8,69%, trong đó: khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 3,55%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 13,94%; khu vực dịch vụ tăng 9,45%. Tổng giá trị sản xuất thực hiện 28.130 tỷ 362 triệu đồng, đạt 103,68% so  với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng, tăng 1,15 lần so với năm 2015.

Để đảm bảo phát triển kinh tế và an sinh xã hội trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, thị xã Tân Châu có giải pháp gì, thưa ông?

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, thị xã còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tân Châu là thị xã có vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh của tỉnh, do vậy thời gian tới, thị xã tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế; vượt qua khó khăn, thách thức; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tân Châu không ngừng nâng cao tiềm lực và sức cạnh tranh, phát triển nhanh hơn, bền vững hơn để trở thành một thị xã giàu mạnh, văn minh. Thị xã tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng, phát triển ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đồng thời thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới để tạo thế ổn định, vững chắc cho sự phát triển chung của thị xã nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Tập trung phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, mang tính đột phá của thị xã, nhất là công nghiệp chế biến (lương thực, thủy sản), tiểu thủ công nghiệp gắn với việc khai thác lợi thế kinh tế biên mậu. Phấn đấu đến năm 2025 công nghiệp sẽ trở thành ngành kinh tế phát triển, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của thị xã, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tỉnh An Giang đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, thị xã Tân Châu đã nỗ lực như thế nào trong vấn đề này?

Tiếp tục thực hiện khâu đột phá trong lĩnh vực cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được thị xã thực hiện theo hướng đơn giản hóa, giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian, chi phí ở mức tối thiểu cho người dân, doanh nghiệp. Triển khai, thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (Par Index), đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm tạo sự chuyển biến toàn diện, sâu sắc về cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thường xuyên kiểm tra công vụ, siết chặt kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính gương mẫu của cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của thị xã từ vị trí thứ 10 (năm 2017) vươn lên xếp thứ 3 toàn tỉnh (năm 2018); chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (chỉ số SIPAS) thị xã Tân Châu đạt 96.38%, đứng đầu so với 11 huyện, thị, thành phố trên toàn tỉnh.

Ông có thể cho biết định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Tân Châu trong thời gian tới?

Thị xã Tân Châu sẽ phát triển kinh tế theo hướng đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch. Đồng thời, phát huy tối đa các lợi thế, tiềm năng phát triển và dư địa của thị xã Tân Châu, nhất là tiềm năng phát triển du lịch và kinh tế biên mậu; bảo đảm phát triển bền vững. Chủ động liên kết với các địa phương trong tỉnh, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh giáp biên giới Campuchia, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông có thông điệp gì gửi tới các doanh nghiệp, các nhà đầu tư?

Lãnh đạo thị xã xác định môi trường đầu tư thuận lợi, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư là động lực để giúp thị xã phát triển. Cùng với sự chuyển mình đi lên của một đô thị trẻ còn nhiều dư địa, triển vọng phát triển, chủ trương tỉnh là xây dựng và phát triển Tân Châu từng bước trở thành đô thị hạt nhân Vùng 2 của tỉnh, đứng trong tốp ba về kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang. Tin tưởng rằng thời gian tới sẽ có nhiều doanh nghiệp về thị xã Tân Châu đầu tư và phát triển. Lãnh đạo thị xã khẳng định quyết tâm chính trị là sẽ đồng hành, tạo môi trường bình đẳng, điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh đồng thời khuyến khích sáng tạo khởi nghiệp vào các lĩnh vực mà địa phương có lợi thế so sánh hoặc đang xúc tiến kêu gọi đầu tư, góp phần tạo ra bước đột phá, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội thị xã Tân Châu.

Trân trọng cảm ơn ông!