HÀ GIANG

Hà Giang: Xây dựng Nông thôn mới từ thôn, bản và mỗi gia đình

10:14:49 | 12/5/2020

Xác định rõ mục tiêu xây dựng Nông thôn mới (NTM) là nhằm nâng cao mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; những năm qua, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã chú trọng xây dựng NTM, huy động tối đa nguồn lực trong dân và nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể trong phát triển kinh tế; góp phần hoàn thành các tiêu chí NTM ở địa phương.

Là thôn điển hình về phát triển kinh tế của xã Hồ Thầu (Hoàng Su Phì), thời gian qua, đời sống của đồng bào dân tộc Dao thôn Tân Phong đã được nâng lên đáng kể. Với khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp cho sự sinh trưởng, phát triển của cây chè Shan tuyết; cán bộ xã, thôn vận động người dân đẩy mạnh chăm sóc diện tích chè hiện có, áp dụng khoa học kỹ thuật vào thâm canh, tăng năng suất... Nhờ đó, giá trị kinh tế từ cây chè được nâng lên đáng kể; bình quân thu nhập của các hộ trồng chè đạt từ 50 – 80 triệu đồng/năm. Cùng với đó, người dân đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trâu, bò hàng hóa gắn với trồng cỏ và chăn nuôi gia cầm theo quy mô gia trại. Với cách làm sâu sát đến từng thôn, bản; đến hết năm 2019, xã Hồ Thầu đã đạt 15/19 tiêu chí NTM, thu nhập bình quân đạt 28 triệu đồng/người/năm. Hiện, cấp ủy, chính quyền xã đang dồn mọi nguồn lực, tập trung thực hiện những tiêu chí còn lại để xã đạt chuẩn NTM trong năm 2020.

Cuối năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Linh (Vị Xuyên) vui mừng đón Bằng công nhận đạt chuẩn NTM. Để có được thành công này, ngoài sự năng động, quyết liệt trong lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy xã còn phải kể đến sự cố gắng, nỗ lực của từng gia đình và mỗi thôn, bản trong việc chung tay cùng chính quyền thực hiện các phần việc NTM. Bí thư Đảng ủy xã Phú Linh Nguyễn Quốc Cường, cho biết: Có thể nói, đây là thành quả rất đỗi tự hào của Đảng bộ và nhân dân trong xã. Các thôn, bản đã vào cuộc quyết liệt vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, hiến đất, đóng góp ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông cũng như cơ sở vật chất văn hóa, trường học và các công trình phúc lợi xã hội khác; một trong những thôn tiêu biểu của xã là thôn Mường Nam.

Theo báo cáo, tính đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 38/177 xã đạt chuẩn NTM và không còn xã dưới 7 tiêu chí; bình quân đạt 12 tiêu chí/xã. Trong giai đoạn 2010 – 2019, nhân dân toàn tỉnh đã hiến hơn 3 triệu m2 đất, đóng góp gần 2,9 triệu ngày công lao động, di dời trên 38.500 chuồng trại, hơn 35.000 gia đình đã thực hiện láng bó nền nhà; nâng cấp và làm mới được 5.900 km đường giao thông nông thôn các loại; 100% số xã có đường ô tô, 100% thôn, bản có đường dân sinh đến trung tâm. Những kết quả đạt được trên, đã khẳng định chủ trương đúng đắn của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong việc chú trọng xây dựng NTM từ thôn và từ chính mỗi gia đình.

Đình Bảo (Vietnam Business Forum)

Sự kiện sắp tới

Mời tham gia Hội chợ Thương mại Indonesia 2022

19/10 – 19/12/2022

Hội nghị Triển lãm Indonesia (ICE), thành phố BSD