QUẢNG NAM

Quảng Nam: Dấu ấn sâu đậm trong lòng du khách

9:49:01 AM | 20/5/2020

Du lịch Quảng Nam đang dần được định hình rõ nét bằng những chính sách thiết thực cũng như nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc, đưa hình ảnh Quảng Nam trở thành điểm đến quen thuộc của các du khách trong cũng như ngoài nước. Cụ thể trong giai đoạn 2015-2019, tốc độ tăng bình quân về lượt khách du lịch của toàn tỉnh ước đạt 19,27%/năm, thu nhập xã hội tăng bình quân ước đạt 24,5%/ năm.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết: “Trong thời gian qua tỉnh nhà đã nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là bám sát thực hiện Quyết định số 1685/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”. Tỉnh đã ban hành và thực hiện tốt nhiều Quyết định, hướng đến trọng tâm là đầu tư, hỗ trợ phát triển du lịch, xây dựng, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn. Đi liền với đó, ngành đặc biệt quan tâm đến xây dựng những cơ chế, chính sách và nguồn lực phát triển du lịch cũng như phát triển nguồn nhân lực, phát triển sản phẩm du lịch, liên kết, xúc tiến quảng bá du lịch”.

Ông Nguyễn Thanh Hồng chia sẻ thêm, điều để Quảng Nam thật sự để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng du khách chính là nơi đây đã thành công trong việc xây dựng môi trường du lịch - triển khai xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch Quảng Nam. Đồng thời bám sát phương châm chính quyền và nhân dân cùng nhìn về một hướng; cụ thể là triển khai tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, vận động nhân dân tự giác tham gia xây dựng phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội, ứng xử văn minh, thân thiện với du khách. Quảng Nam luôn quan tâm làm mới mình, chú trọng công tác đầu tư, xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch để thu hút và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Năm 2018, ngành đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, là cơ sở quan trọng để thúc đẩy phát triển du lịch miền núi, đa dạng sản phẩm du lịch tỉnh nhà. Không chỉ vậy, hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch trong nước và quốc tế đã tạo dựng hình ảnh, vị thế Quảng Nam nói chung và du lịch nói riêng, góp phần thu hút đầu tư và thúc đẩy các ngành khác phát triển. Đặc biệt, mô hình liên kết Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế do tỉnh Quảng Nam đề xuất đã được Tổng cục Du lịch chọn làm điển hình công bố cho cả nước. Hình ảnh du lịch “3 địa phương 1 điểm đến” đã trở thành thương hiệu quảng bá mang lại hiệu quả, càng khẳng định được sợi dây liên kết chặt chẽ và không biên giới của ngành Du lịch. Quảng Nam cũng đã tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế trong việc phát triển du lịch như Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO); Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)…

Trên cơ sở những thành công đã đạt được, ngành xác định sẽ tiếp tục tham mưu các cơ chế, chính sách hiệu quả nhằm phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới như:  tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Chương trình phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025, Đề án hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Quảng Nam đến năm 2025…

Mục tiêu đến năm 2025 tỉnh sẽ đón 12 triệu lượt khách, thu nhập đạt 26.000 tỷ đồng, lao động trực tiếp từ du lịch đạt 28.000 người, phát triển khoảng 830 cơ sở lưu trú với  17.900 phòng… Ngành sẽ từng bước thể hiện rõ vai trò là “người nhạc trưởng” bằng những hướng đi cụ thể. Đó là xây dựng và phát triển toàn diện du lịch tỉnh nhà, điển hình là tại phía Bắc Quảng Nam (như phát triển Hội An thành khu du lịch tiêu biểu trên cả nước; phát triển Cù Lao Chàm và Mỹ Sơn trở thành khu du lịch quốc gia) – tại phía Nam Quảng Nam (thúc đẩy tiến độ đầu tư khu du lịch tại vùng hồ Phú Ninh, bãi tắm Tam Thanh, đảo Tam Hải làm hạt nhân cho khu vực phía Nam…) – tại phía Tây Quảng Nam (nâng cao chất lượng dịch vụ tại các làng du lịch cộng đồng hiện có, nghiên cứu tạo ra các sản phẩm du lịch gắn với các làng du lịch cộng đồng, khai thông tuyến du lịch với nước bạn Lào…). Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, với tính chất là ngành kinh tế tổng hợp, đòi hỏi tỉnh phải tập trung chỉ đạo sâu sắc, toàn diện hơn nữa để du lịch phát triển và thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Bên cạnh đó cần tạo ra các sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, cạnh tranh được với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Nguồn: Vietnam Business Forum