KIÊN GIANG

Quy hoạch xây dựng đô thị - nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững

14:17:05 | 25/6/2020

Thời gian qua, công tác quy hoạch, quản lý và phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị - nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã được quan tâm thực hiện nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế kinh tế của tỉnh; gia tăng sức hút đầu tư; quản lý trật tự xây dựng đô thị và nông thôn... ; góp phần mang lại diện mạo mới cho đô thị - nông thôn tỉnh nhà theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững.

Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 2/6/2010, tạo cơ sở để triển khai lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch xây dựng nông thôn và quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật cấp vùng. Hiện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có 15 đơn vị hành chính; đến nay 11/15 huyện, thị, thành phố đã có đồ án quy hoạch chung xây dựng và 4/15 huyện có đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm huyện, tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt, tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đạt 100%.

Về quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, Kiên Giang có 5 KCN nằm trong danh mục các KCN Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 với tổng diện tích 758,15 ha; trong đó 3/5 KCN đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (Thạnh Lộc, Thuận Yên, Xẻo Rô); còn lại 2/5 KCN (Tắc Cậu, Kiên Lương II) đang trong giai đoạn lập quy hoạch phân khu.

Về quy hoạch xây dựng nông thôn, tỉnh Kiên Giang có 118 xã, đến nay đã có 118/118 xã có quy hoạch chung xây dựng điểm dân cư nông thôn được phê duyệt. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng xã Nông thôn mới (NTM) đạt 100% và quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã đạt 100%.

Theo ghi nhận của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang – ông Lê Quốc Anh, công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh cơ bản được nghiên cứu lập, thẩm định và phê duyệt phù hợp theo Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các Nghị định, Thông tư hiện hành, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật… đáp ứng các chỉ tiêu cơ bản về dân số, sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật theo Đồ án quy hoạch vùng tỉnh, quy hoạch chung trên địa bàn các huyện, thị, thành được duyệt. Trong đó nổi bật nhất là TP.Rạch Giá đã phát huy được vai trò là trung tâm hành chính kinh tế của tỉnh, diện mạo đô thị Rạch Giá từng bước đã thay đổi rõ rệt với nhiều dự án đã, đang được hình thành phù hợp với định hướng phát triển theo Đồ án quy hoạch chung Thành phố được duyệt.

Về quy hoạch nông thôn, sau gần 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (2010 - 2020), diện mạo nông thôn Kiên Giang đã thay đổi đáng kể. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật KT - XH, nhất là hệ thống điện, đường, trường, trạm, cơ sở vật chất văn hóa, công trình thủy lợi… được đầu tư cơ bản, ngày càng đồng bộ, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH của tỉnh và phục vụ sản xuất sinh hoạt của nhân dân. Trong xây dựng NTM, tỉnh ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống giao thông nông thôn với 100% xã trong đất liền có đường ô tô đến trung tâm, đường ấp - liên ấp nhựa hóa, bê tông hóa. Đến nay giao thông nông thôn trên địa bàn Kiên Giang đạt hơn 81% km đường nội xã, liên ấp đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa. Hệ thống giao thông này phục vụ việc đi lại của nhân dân thuận tiện, dễ dàng trong hai mùa mưa nắng, góp phần phát triển sản xuất, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, hàng hóa quy mô lớn và thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn.

Nhờ đẩy mạnh công tác lập quy hoạch xây dựng, quan tâm đầu tư hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị mới nên đến nay diện mạo đô thị - nông thôn của tỉnh Kiên Giang đã có những đổi thay đáng kể, chất lượng đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Ngày 8/5/2020 vừa qua, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký ban hành Quyết định 620/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch này sẽ là công cụ pháp lý để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển KT - XH, quốc phòng, an ninh, hội nhập, đối ngoại trên địa bàn tỉnh; là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, an ninh, an toàn, văn minh; phấn đấu đến năm 2030 đưa Kiên Giang trở thành tỉnh thuộc nhóm dẫn đầu, có khả năng tự chủ ngân sách, là động lực tăng trưởng mạnh của vùng ĐBSCL và cả nước.

Nguồn:  Vietnam Business Forum