CẦN THƠ

Quận Ninh Kiều: Phát triển bền vững thương mại - dịch vụ, xứng tầm đô thị trung tâm

10:15:31 | 21/9/2020

Những năm qua, với vị thế là quận trung tâm, Ninh Kiều đã đẩy mạnh phát triển mạnh lĩnh vực thương mại- dịch vụ theo hướng hiện đại, giá trị cao. Qua đó,  từng bước đưa Ninh Kiều phát triển xứng tầm một đô thị trung tâm của TP Cần Thơ và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của thành phố.

Phát triển ổn định, tăng trưởng bền vững

Nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế quận Ninh Kiều tiếp tục ổn định và phát triển ở mức cao. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, thương mại, du lịch, tài chính tiếp tục là ngành chủ lực, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế; tỷ trọng sản xuất công nghiệp, nông nghiệp giảm dần qua các năm. Ước năm 2020, khu vực I chiếm 0,01%, khu vực II chiếm 23,97%, khu vực III chiếm 76,02%.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, tạo thuận lợi thuận lợi, thu hút các thành phần kinh tế, hình thành nhiều trung tâm thương mại lớn, phát triển nhiều loại hình kinh doanh, dịch vụ mới có chất lượng cao, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm, tiêu dùng, giao dịch của người dân và du khách. Tổng mức hàng hóa bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ cuối nhiệm kỳ ước đạt 92.959 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật của quận được quan tâm đầu tư xây dựng trở thành đô thị văn minh, hiện đại; giáo dục - đào tạo, công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân được chú trọng, chất lượng dịch vụ y tế ngày càng được nâng cao; quốc phòng an ninh giữ vững;...

Thu hút đầu tư theo hướng bền vững

Trong giai đoạn 2020-2025, quận Ninh Kiều đề ra mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, bảo vệ môi trường. Trong đó, lĩnh vực thương mại - dịch vụ gắn với phát triển du lịch sẽ là mũi nhọn để quận phát triển và tập trung thu hút đầu tư.

Để đạt được mục tiêu, quận Ninh Kiều chủ trương tập trung huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; xây dựng quận Ninh Kiều xứng tầm đô thị trung tâm của TP Cần Thơ theo Nghị quyết 05-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ. Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, ưu tiên phát triển các ngành thương mại, dịch vụ có tiềm năng lớn, giá trị gia tăng cao. Thu hút mạnh mẽ các nguồn lực trong và ngoài nước để đầu tư phát triển đa dạng các loại hình thương mại, dịch vụ.

Bên cạnh đó, ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cho biết, quận sẽ tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, bình đẳng; thực hiện có hiệu quả các cơ chế ưu đãi, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh... Đồng thời, tăng cường hợp tác, liên kết phát triển kinh tế vùng với các địa phương ; tăng cường tìm kiếm các thị trường mới, chú trọng phát triển thương mại gắn với du lịch xanh, bền vững; quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại.

“Để tạo sức hút đầu tư, các cấp chính quyền quận sẽ chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư đến tìm hiểu, đề xuất các dự án đầu tư. Đồng thời, với quan điểm  đồng hành cùng cộng động doanh nghiệp, lãnh đạo quận Ninh Kiều sẽ thường xuyên tổ chức đối thoại, sẵn sàng tiếp thu và cam kết xử lý, tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp”, Chủ tịch Huỳnh Trung Trứ khẳng định.

Nguồn:  Vietnam Business Forum