VĨNH PHÚC

Vĩnh Phúc: Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính

10:58:22 AM | 13/11/2020

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Vĩnh Phúc đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, thông thoáng, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực ở tất cả các lĩnh vực. Các quy định về điều kiện kinh doanh được đơn giản hóa.

Việc đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử gắn với đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính, phù hợp với tiến trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã triển khai phần mềm QLVB&ĐH tại 176 cơ quan, đơn vị, địa phương bao gồm 40 sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và 136 xã, phường, thị trấn; Cổng dịch vụ công tỉnh Vĩnh Phúc đã tích hợp được 378 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 249 dịch vụ công mức độ 3 và 129 dịch vụ công mức độ 4. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tiếp nhận 7.395 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số 25.546 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 29%); cung cấp 5 dịch vụ công hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trong đó, có 2 dịch vụ công do Văn phòng Chính phủ triển khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia, 3 dịch vụ công còn lại tỉnh triển khai trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử để tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ thông qua phần mềm.

Bên cạnh đó, Vĩnh Phúc đã có nhiều sáng kiến, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh phối hợp với Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai gửi nhận văn bản điện tử liên thông qua nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu (LGSP) của tỉnh. Ngoài khả năng liên thông gửi nhận văn bản điện tử giữa cấp tỉnh, huyện, xã hệ thống phần mềm quản lý văn bản dùng chung còn có thể liên thông gửi nhận văn bản điện tử lên Trục liên thông văn bản quốc gia với các cơ quan trung ương.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Vĩnh Phúc thực hiện đẩy mạnh cải cách TTHC, tập trung đơn giản hoá, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, tăng cường các dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4. Thời gian thành lập doanh nghiệp được duy trì trong 03 ngày làm việc theo quy định của Luật doanh nghiệp. Thời gian cấp Quyết định chủ trương đầu tư cấp tỉnh không quá 25 ngày, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không quá 15 ngày. Hệ thống phần mềm cung cấp cho người nộp thuế trong việc hỗ trợ kê khai, nộp thuế điện tử thường xuyên được nâng cấp đã giúp cho người nộp thuế giảm thiểu được thời gian thực hiện TTHC thuế. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người nộp thuế của cơ quan thuế đang được thực hiện ở cấp độ 3,4. 100% người nộp thuế là các doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế thực hiện việc khai thuế điện tử, 98% người nộp thuế thực hiện nộp thuế điện tử, 100% người nộp thuế thực hiện hoàn thuế điện tử.

Trong lĩnh vực xây dựng, thời gian giải quyết TTHC trong công tác thẩm định thiết kế, cấp giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng đang thực hiện đã cắt giảm tối thiểu 20% theo quy định, riêng thủ tục cấp giấy phép xây dựng giảm đến 73,3% thời gian giải quyết. Thời gian thực hiện các thủ tục thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, cấp giấy phép xây dựng tối đa chỉ còn 56 ngày (so với yêu cầu của Chỉ thị tối đa còn 63 ngày).

Ngành ngân hàng cũng đẩy mạnh cải cách TTHC như cắt giảm, cải tiến thủ tục cho vay, quy trình dịch vụ. Thời gian, số lần giao dịch giấy tờ cần cung cấp của khách hàng đã giảm 10-20%, một số quy trình/sản phẩm dịch vụ đã giảm 25% số lượng bản gốc mẫu biểu, giảm 45% số lượng chữ ký khách hàng và giảm 48% số lượng chữ ký cán bộ ngân hàng; giảm 70%-75% thời gian đăng ký do khách hàng thực hiện trực tuyến. 100% ngân hàng thương mại duy trì công khai trên trang tin điện tử các thông tin về quy trình, thủ tục cung cấp dịch vụ đối với khách hàng.

Việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, không chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra; đảm bảo không thanh tra, kiểm tra mỗi doanh nghiệp quá 01 lần/năm theo Chỉ thị số 20/CT-TTg nhằm giảm thiểu đến mức tối đa sự phiền hà, cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

Trần Ngọc (Vietnam Business Forum)