VĨNH LONG

Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long với tiến trình hiện đại hóa

10:31:58 AM | 22/12/2020

Với phương châm đem lại sự thuận lợi, hài lòng cho người dân và các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN), những năm qua, Kho bạc nhà nước (KBNN) Vĩnh Long đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), cải cách quy trình nghiệp vụ công tác thu, chi NSNN theo hướng đơn giản, minh bạch, hiện đại và thân thiện.

Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC)

Là đơn vị Trung ương thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, trong suốt quá trình hoạt động, KBNN Vĩnh Long luôn bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; chủ động, tích cực tham mưu giúp lãnh đạo tỉnh về công tác quản lý NSNN; tập trung nhanh chóng các nguồn thu, thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN chặt chẽ, hiệu quả và điều tiết ngân sách các cấp chính xác, kịp thời... Qua đó, bảo đảm cân đối nguồn NSNN nhằm đáp ứng nhiệm vụ chi của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Ông Mai Đăng Khuê, Giám đốc KBNN tỉnh Vĩnh Long cho biết: Thực hiện chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2011- 2020 của Thủ tướng Chính phủ, dưới sự chỉ đạo của KBNN Việt Nam, đơn vị đã đẩy mạnh công tác CCHC, ứng dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ như: triển khai vận hành tốt Hệ thống thông tin quản lý NSNN và kho bạc (Tabmis), dự án hiện đại hóa quy trình thu nộp NSNN (TCS), thanh toán điện tử liên kho bạc, liên ngân hàng, thanh toán điện tử song phương...

Đến nay KBNN Vĩnh Long đã triển khai dịch vụ công trực tuyến tới 100% các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư có mở tài khoản giao dịch với KBNN trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, góp phần làm cho hoạt động quản lý tài chính, ngân sách của Nhà nước minh bạch, hiệu quả hơn, kịp thời phục vụ người dân và doanh nghiệp, xây dựng thành công Kho bạc điện tử, tạo tiền đề tiến tới hình thành Kho bạc số trong giai đoạn hiện đại hóa tiếp theo.

Ngoài ra, KBNN Vĩnh Long đã và đang tiếp tục phối hợp với cơ quan thuế, hải quan thực hiện tốt Dự án “Hiện đại hóa quy trình thu nộp thuế giữa Thuế - Hải quan - KBNN”. Tổ chức phối hợp thu NSNN với các ngân hàng thương mại (NHTM), mở rộng mạng lưới các điểm thu ngân sách đặt tại các chi nhánh, phòng giao dịch của hệ thống các NHTM do KBNN Vĩnh Long ủy nhiệm thu NSNN thông qua tài khoản chuyên thu và tài khoản thanh toán của Kho bạc. Đẩy mạnh đa dạng hóa phương thức thanh toán trong thu, nộp NSNN theo hướng văn minh, hiện đại như: qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế; qua Internet banking, ATM, thiết bị chấp nhận thẻ POS/EDC… Thời gian thực hiện giao dịch thu, nộp NSNN được giảm từ khoảng 30 phút/1 giao dịch xuống còn khoảng 5 phút/1 giao dịch.

“Các giao dịch thu, nộp NSNN có thể thực hiện tại bất kỳ địa điểm, thời gian nào; giúp tập trung nhanh các nguồn thu và giảm thiểu đáng kể chi phí cho hoạt động thu NSNN. Đặc biệt, việc thu, nộp NSNN được thực hiện qua ngân hàng đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ”, ông Mai Đăng Khuê nhấn mạnh.

Song song với đó, KBNN Vĩnh Long còn thực hiện tốt quy trình kiểm soát cam kết chi qua KBNN theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch về hồ sơ, chứng từ, nội dung kiểm soát; đồng thời phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị, cá nhân có liên quan. Đặc biệt, việc chuyển từ kiểm soát trước, thanh toán sau sang kết hợp với hình thức thanh toán trước, kiểm soát sau đã rút ngắn thời gian kiểm soát chi đầu tư từ 07 ngày xuống còn 01 - 03 ngày làm việc. Các khoản chi NSNN đảm bảo được thực hiện đúng thẩm quyền và trong phạm vi nguồn lực được phân bổ.

Góp phần cải thiện chỉ số PCI

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, trong thời gian tới KBNN Vĩnh Long tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ lập báo cáo tài chính nhà nước, giúp chính quyền các cấp và các cơ quan quản lý có thêm thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành. Tăng cường thực hiện thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị sử dụng NSNN, góp phần nâng cao kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngăn ngừa tiêu cực và ngăn chặn nợ đọng. Đẩy mạnh cải cách kiểm soát thu, chi NSNN theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch; kiểm soát theo rủi ro và giao quyền tự chủ, chịu trách nhiệm trong chi tiêu cho các đơn vị.

Với quyết tâm xây dựng kho bạc điện tử nhằm nâng cao tính an toàn, hiện đại và hiệu quả, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách, hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ trong nội bộ hệ thống. Tăng cường ứng dụng CNTT hiện đại vào các quy trình quản trị nội bộ; triển khai vận hành Cổng thông tin điện tử nội bộ; chương trình quản lý tài chính nội bộ KBNN; xây dựng mạng intranet nội bộ phục vụ cho việc trao đổi thông tin, nghiệp vụ, thư điện tử… Triển khai hệ thống giao ban trực tuyến; triển khai chương trình quản lý văn bản và điều hành trong hệ thống…

Những kết quả của KBNN Vĩnh Long đạt được trong thời gian qua đã tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống quản lý tài chính công, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, góp phần vào sự phát triển vững chắc của hệ thống KBNN sau 30 năm tái thành lập, trực thuộc Bộ Tài chính (từ ngày 1/4/1990).

Tiếp tục mở rộng thanh toán điện tử liên ngân hàng; tăng cường thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt; hướng tới xây dựng Kho bạc cơ bản không thực hiện giao dịch tiền mặt. Điều đó giúp đảm bảo mọi giao dịch thanh toán được xử lý tự động, nhanh chóng, chính xác và an toàn, giảm thiểu thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho các đơn vị dự toán ngân sách, chủ đầu tư và người dân trong quá trình giao dịch với hệ thống KBNN đồng thời góp phần hiệu quả vào công tác phòng chống dịch Covid-19 trong cộng đồng.

Song song với đó, theo ông Mai Đăng Khuê, thời gian qua, với việc chuyển mạnh sang tư duy hành chính “phục vụ”, trên cơ sở làm tốt công tác phối hợp thu NSNN thông qua hệ thống 5 NHTM lớn trên địa bàn (Agribank, Vietibank, BIDV, Vietcombank và MB), KBNN Vĩnh Long đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư nộp các khoản thu vào NSNN. Mặt khác, đảm bảo thời gian kiểm soát giải ngân vốn đầu tư đúng và trước hạn, không để xảy ra trường hợp giải ngân trễ hạn khi các thành phần hồ sơ thanh toán đã đầy đủ theo luật định. Đây là những yếu tố góp phần giúp các doanh nghiệp, nhà thầu hoàn thành các dự án, công trình đầu tư từ nguồn NSNN trên địa bàn trong thời gian sớm nhất. Từ đó, đem lại sự hài lòng cho doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Vĩnh Long.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động thăm dò sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân trong quá trình giao dịch với hệ thống KBNN Vĩnh Long để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những công chức có biểu hiện, hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, chưa có tinh thần phục vụ. Tham gia các hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư; đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp thông qua các cuộc tọa đàm, đối thoại, giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm phát triển sản xuất, kinh doanh và đầu tư vào Vĩnh Long”, ông Mai Đăng Khuê cho biết.

Nguồn: Vietnam Business Forum